Ľuboslava Kačmaříková, Arrow ECS

Arrow ECS představuje řadu novinek v oblasti školení

Rozhovor s Ľuboslavou Kačmaříkovou, Business Development manažerkou pro Training ve společnosti Arrow ECS

Letos na jaře jsme spolu vedly rozhovor, v němž jsme se bavily mimo jiné o vašem čerstvém titulu „Global Training Provider“ i o vašem vyšším získaném partnerském statutu „Premier VMware Authorized Training Center“. Co je od té doby nového?

Ačkoliv od našeho posledního rozhovoru uběhl pouhý půlrok, můžeme se pochlubit řadou novinek. Tak například máme nová školení v portfoliu, získali jsme další autorizace pro naše školicí středisko, rozšířili jsme školicí tým, inovovali IT infrastrukturu používanou při školení a také jsme rozšířili naše služby na slovenském trhu.

Která školení jste zařadili nově do nabídky?

Nejdůležitější nové školení je certifikované školení Veeam, kde jsme jako jediné školicí středisko získali autorizaci "Veeam Authorized Learning Center" pro Českou republiku.

Dále jsme do portfolia zařadili nový kurz reagující na trend stále více se rozšiřujícího mobilního pracovního stylu - Citrix XenMobile, který naučí zákazníka vytvořit si vzdálené pracovní připojení a také efektivně spravovat ve svém mobilním zařízení jednotlivé aplikace a programy, které má nainstalované a dostupné.

Kromě toho nabízíme nově školení také v oblasti bezpečnosti - Check Point Multi-Domain a v oblasti virtualizace - VMware Horizon Mirage. A ani v oblasti IBM školení nezahálíme a nabízíme kurzy na nové verze. V neposlední řadě je pak novinkou školení, které se týká Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Školení k Zákonu o kybernetické bezpečnosti je ale poněkud specifické. Můžete čtenáře uvést do obrazu?

Samozřejmě. Nejde primárně o školení technologií, ale o školení, jež nabídne zákazníkům znalosti, které budou potřebovat směrem k uvedení Zákona o Kybernetické bezpečnosti, aby dané závěry dokázali uplatnit také v praxi.

Tento zákon vyšel nedávno ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2014 a v platnosti bude od 1. ledna 2015. Nyní je tedy ideální čas seznámit se s tímto zákonem v rámci našeho školení podrobněji.

Jedná se o dvoudenní školení akreditované podle zákona č. 312/2012 Sb. a je svým obsahem zaměřeno na pracovníky, kteří se budou v organizacích zabývat „organizační bezpečností“ v souladu s platnou legislativou o kybernetické bezpečnosti.

Hovořila jste také o rozšíření týmu, můžete to blíže upřesnit?

Vzhledem k zájmu o školení a rozšiřování našich služeb jsme v březnu přijali do našeho týmu další Training koordinátorku, jejímž úkolem je poskytovat zákazníkům se zájmem o IBM, F5 Networks, Juniper Networks, Check Point a další školení potřebné informace a zabezpečit pro ně všestrannou podporu. Věřím, že toto posílení týmu přispěje k dalšímu zkvalitnění řešení dotazů a požadavků zákazníků ohledně školení a dá nám také prostor pro další rozšiřování našich služeb.

V čem spočívá inovace vybavení školicího střediska?

V důsledku uvádění nových komplexních produktů a technologií výrobci a tím pádem změn v portfoliu školení dochází neustále ke zvyšování náročnosti školení, zejména v oblasti virtualizace a bezpečnosti, což znamená také vyšší nároky na technické zabezpečení. Rozhodli jsme se proto tedy výrazně zainvestovat do úplně nové infrastruktury školicího střediska, která přinese zákazníkům ještě vyšší kvalitu školení jak z pohledu rychlosti labů a cvičení, tak i z pohledu spolehlivosti vzdáleného připojení do virtuálního datového centra.

Toto řešení také umožní školit i nejnáročnější moderní technologie při zachování nejvyšší kvality kurzů, které lze jinak školit pouze s využitím technického zázemí ze zahraničí. My se můžeme pochlubit tím, že pro většinu kurzů používáme vlastní techniku, což znamená i lepší podporu a rychlost reakce.

Nově školíte některé kurzy také na Slovensku. Co slovenským zákazníkům můžete nabídnout?

My na slovenském trhu ve skutečnosti nabízíme řadu školení (například Citrix, Check Point, Juniper) již mnoho let, tento rok jsme však nabídku ve spolupráci se slovenskými partnery rozšířili ještě o certifikovaná školení F5 Networks. Za těmito školeními až doposud dojížděli slovenští zákazníci k nám do Prahy, my jsme se ale rozhodli jim geograficky více přiblížit a zajistit jim tak větší komfort a lepší dostupnost kurzů nehledě na to, že navíc ušetří čas i náklady za dojíždění.

Naposledy jste se v našem rozhovoru zmínila o získaném titulu certifikovaného školicího střediska IBM. Jak můžete zhodnotit po půlroce vaši pozici na trhu?

Školení IBM jsme aktivně začali nabízet od ledna 2014. V důsledku našeho dlouholetého působení na trhu vzdělávání na českém i slovenském trhu máme vytvořenou rozsáhlou databázi zákazníků a to se pozitivně odrazilo i v zájmu o školení IBM.

Na trh jsme přišli v této oblasti jako nováčci a za necelého 3/4 roku jsme získali velmi dobrou pozici, za což jsme rádi a našim zákazníkům děkujeme. Za tuto krátkou dobu jsme vyškolili několik společností, které naše kurzy ohodnotili těmi nejlepšími známkami.

Také do konce roku máme několik garantovaných termínů školení, které by mohly být pro zákazníky zajímavé. Bližší informace a termíny mohou zájemci dohledat zde.

Blíží se konec roku, jak obecně vidíte současný stav na trhu školení? 

Situaci na trhu školení vnímáme pozitivně a sledujeme nárůst zájmu ve všech oblastech a to jak u veřejně vypsaných školení (public), tak i školení přímo u zákazníka (onsite). Domníváme se, že tento vzestupný trend v oblasti školení souvisí mimo jiné i se zlepšující se ekonomickou situaci v České republice.

Jedná se v případě zvýšené poptávky spíše o nové nebo stávající zákazníky?

Obě skupiny. Pokud se podíváme konkrétně například na oblast IBM školení, tak zájem je jak u stávajících klientů, kterým školení nabízíme, tak i u těch úplně nových, kteří se na nás obracejí se svými požadavky v této oblasti. O to více nás zájem těší.

Můžete zhodnotit, o která školení je největší zájem, popřípadě v které oblasti za poslední půlrok výrazněji vzrostl?

Velký zájem je o školení v oblasti virtualizace, ale i cloudová školení, která jsou určitým trendem. Jinak témata jako bezpečnost či networking jsou oblasti těšící se dlouhodobému zájmu.

Připravujete pro své zákazníky něco zajímavého do konce roku?

Dá se předpokládat, že koncem roku se ještě zintenzivní zájem o školení kvůli nevyčerpaným rozpočtům určeným na vzdělávání. V tomto ohledu bychom zákazníkům rádi ulehčili, a proto připravujeme zákaznický program s tzv. "Školicí kredity" (Training credits), které lze u nás letos zakoupit a využít až v příštím roce. Zákazníkům tak pomůžeme v tom, aby svůj rozpočet využili, i když se školení zúčastní až v roce 2015.

Navíc bych chtěla pozvat čtenáře na konferenci Virtualization Forum 2014, kterou naše společnosti pořádá 22. října v Praze a na níž se budeme prezentovat také v sekci „Vzdělávání“. Zákazníci nás mohou navštívit na našem stánku, kde pro ně máme připravené překvapení J. Těšíme se na setkání.

 

Ľuboslava Kačmaříková vystudovala ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde navázala také na doktorské studium. Už při studiích začala pracovat ve společnosti Arrow ECS, kde je již 9 let zodpovědná za oblast vzdělávaní na pozici Business Development Manager. Ve volném čase ráda čte knihy, sportuje a cestuje.