Fakulta podnikatelská na VUT v Brně otevírá dveře do chicagské univerzity

Rozhovor s Luďkem Mikulcem, ředitelem US-MBA studií na FP VUT v Brně

Posluchač amerických US-MBA studií na FP VUT v Brně je zároveň studentem příslušné zahraniční univerzity,“ vypočítává jednu z výhod této formy studia doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc., který působí ve funkci ředitele těchto studií na Fakultě podnikatelské a prakticky od počátku 90. let aktivně působí v oblasti vzdělávání špičkových manažerů formou MBA a dalších nadstandardních mezinárodních studií v rámci ČR.

doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc.

Proč právě MBA studium stále považujete za nejvhodnější pro české manažery?

MBA studia jsou v celém světě považována za standard špičkového manažera, kterým se vrcholový manažer obvykle odlišuje od ostatních. Jedná se o preferenci systematického a dlouhodobějšího vzdělávání, které se uskutečňuje na základě mezinárodně respektovaných standardů.

V českém vzdělávacím systému neexistuje v oblasti vzdělávání manažerů analogické vzdělání. Velmi důležitým kritériem při výběru poskytovatele tohoto vzdělání však je zda příslušná zahraniční univerzita je v evropském či americkém měřítku akreditována uznávanou akreditační institucí. Tím se chci plně distancovat od „rádo by“ poskytovatelů MBA studií na našem trhu, kteří devalvují uvedený titul a způsobují u zájemců o tento typ studia „džungli“.

Vaše univerzita poskytuje US-MBA studia, která nyní pořádáte s chicagskou univerzitou sv. Františka. Proč se Fakulta podnikatelská na VUT v Brně orientuje právě na tuto univerzitu? Jaké výhody má váš posluchač, pokud se rozhodne studovat vaše US-MBA studium?

Vzhledem k tomu, že naši kolegové z Polska začali s dominikánskou univerzitou spolupracovat již mnohem dříve, bylo přirozené, že jsme s nimi začali komunikovat i my. Rozhodující bylo to, že obě tato US-MBA studia jsou akreditována americkými akreditačními asociacemi NCA-CASI a AACBSP a také reference našich kolegů z Polska o studiu a i celé spolupráci byly velmi dobré.

Jednou z výhod tohoto studia je skutečnost, že posluchač amerických MBA studií na FP VUT v Brně je zároveň studentem zmiňované zahraniční univerzity a má možnost tuto univerzitu nejenom navštívit, ale případně i na této univerzitě dále studovat. Posluchači se také mohou zúčastnit řady aktivit, které pro ně univerzita organizuje, což i někteří plně využívají. Tak například někteří z nich se společně s americkými podnikateli účastní pobytu v Číně, Kostarice atp. Každoročně je pak také organizován krátkodobý studijní pobyt na jejich univerzitě v Chicagu.

Mají vaši posluchači ještě i nějaké další výhody v tomto US-MBA studiu?

Další nezanedbatelnou výhodou posluchačů je prohloubení si svých znalostí angličtiny, neboť téměř 50 % výuky probíhá s americkými lektory v angličtině. Případné obavy či podcenění některých našich posluchačů z nízké úrovně jejich angličtiny mohu vyvrátit tím, že lektoři respektují skutečnost, že angličtina není náš mateřský jazyk.

Za další výhody považuji to, že se v rámci studia v podstatě jedná o individuální práci lektora s posluchačem, že se také dostanete do skupiny špičkových manažerů, kteří i po ukončení studia jsou spolu v kontaktu a že jste se dostali do skupiny lidí, kteří jsou na našem trhu práce firmami skutečně vyhledáváni. Jsem přesvědčen, že investice do tohoto vzdělání má vysokou výnosnost.

Jak se mohu přihlásit do vašeho US-MBA studia?

Nejlépe je se přihlásit přímo na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, která uvedená studia organizuje (www.us-mba.cz). Detailní informace získáte na (mikulec@fbm.vutbr.cz).