František Hroník

František Hroník zve na konferenci Manažerské rozhodování

Rozhovor s PhDr. Františkem Hroníkem, ředitelem společnosti Motiv P

Agentura Motiv P pořádá ve Státní opeře Praha 9. června manažerskou konferenci, jejíž předchozí ročníky přinášely příspěvky od špičkových manažerů a z odborného i společenského hlediska byly velmi kladně přijaty. Garanta konference Františka Hroníka jsme se ptali, co mohou účastníci očekávat letos.

Tématem letošní manažerské konference pořádané agenturou Motiv P je manažerské rozhodování a především rozhodování za stavů nejistoty. Na co a hlavně na koho se mohou návštěvníci nejvíce těšit?

Nejvíce se mohou těšit na řečníky, zajímavá témata a sdílení zkušeností. Když to mám rozvést, tak mezi řečníky drtivě převažují ředitelé firem – velkých, malých, dynamických z rozdílného prostředí, ať už klasického firemního či organizace, jako je fakultní nemocnice. Bude docházet k pohledu na rozhodování z mnoha různých stran. Nejenom na rozhodování za nejistoty, ale za nejistoty v různých prostředích. Nejen firemních, nejen v neziskové sféře, ale také třeba pohled na rozhodování sporných situací ve sportu, kdy je potřeba mít respekt, i když jedna strana vždy přijde zkrátka. Bude přítomen také vojenský kaplan se zkušeností z Afghánistánu, což reprezentuje extrémní situaci, kde je potřeba se rozhodovat.

Když mám jít kromě popisu více do hloubky, ve světě nejistoty vystupuje více do popředí intuice. Intuice neznamená jen jaksi se zasnít a čekat, že mne něco osvítí. Intuici budeme pojímat jako koncentrovanou zkušenost. Budeme přicházet na to, jak koncentrovanou zkušenost kultivovat, rozvíjet, aby nás intuice vedla ke kvalifikovaným a efektivním rozhodnutím. Za nejistoty se samozřejmě nutně dopouštíme chyb. Zároveň potřebujeme vytvořit prostředí pro chyby v duchu motivu, že vůdce podporuje dělání nových chyb. Znamená to také větší rozdělení odpovědnosti, tak aby odpovědnost přebíral každý. Zde se dostáváme k tématu empowermentu (zplnomocnění, delegování pravomocí, posílení odpovědnosti; pozn. red.).

Loni se konference účastnilo sto lidí. Kolik účastníků očekáváte letos?

Dosud je přihlášeno 167 lidí a očekáváme více než 250 účastníků.

Zájem o manažerskou konferenci tedy stoupá. Co považujete za hlavní faktory, které k nárůstu počtu účastníků přispívají?

Naše konference jsou velmi jasně tematicky diferencované. Vždycky se soustředí na jedno klíčové téma, na které se díváme přes různé lidi z různých oborů, a téma tak může být inspirativní pro všechny účastníky konference. Je to také otázka výběru těch správných lidí. Nejen z různých oblastí, ale aby to byli lidé, kteří mají co říci.

Konference slouží nejen jako informační fórum, ale také jako společenská akce, na níž se potkávají odborníci, aby navazovali nové kontakty a udržovali staré. Podporujete nějak tuto funkci?

Samozřejmě je zde vždycky příležitost tyto zkušenosti sdílet. Konference není jen sledem jednotlivých příspěvků a krátkých diskusí k nim. Máme zde i kulaté stoly, které více umožňují sdílení. Zároveň lidé, kteří se zde potkávají, měli možnost se potkávat už dříve. Nejen na konferencích, ale na přednáškách Business Brunch®, které děláme, takže vlastně pokračují v rozhovoru, který už začali někde dříve. A samozřejmě jsou zde také přestávky, které bývají hodně silné z hlediska sdílení nejrůznějších zkušeností. O přestávkách lidé nejenom komentují dění, ale také přispívají svou zkušeností, pro což v konferenčním sále není takový prostor.

Jak se vám na konferenci daří přilákat hlavní představitele některých nejvýznamnějších českých firem, například Martina Romana, Michala Štefla nebo Taťánu Le Moigne? Čeho si tito odborníci na konferenci váží?

Lákadlem je především pověst odborné kvality, kterou si naše konference získaly. Nejenom společenského setkání, i když společenská stránka je důležitá. Ale získaly si pověst nejenom odborné kvality, nejenom jasného zaměření na téma, kdy není možné mluvit o všem, ale je nutné se jasně koncentrovat na téma. Kromě kvality, tradice, a jasné profilace je zde samozřejmě také aktuálnost tématu, které reaguje na potřeby dané doby.

Odkaz na konferenci Manažerské rozhodování:

http://www.motivp.com/shop/konference/Manazerske_rozhodovani