Kurzy ICT Pro - věci z praxe, které prostě nevygooglíte

Rozhovor s Radovanem Šlechtickým, systémovým inženýrem a odborným lektorem ICT Pro nejen pro oblast OS Linux

Operační systém Linux je jedním z nejrozšířenějších systémů a používá se od velkých serverů až po mobilní telefony. Pokud chcete zvládnout jeho administraci, může vám pomoci třídenní kurz Linux – základy administrace od společnosti ICT Pro, kterého se měla naše redakce možnost účastnit. Radovan Šlechtický, jeden z nejzkušenějších lektorů ICT Pro, provedl účastníky v rámci hybridního školení pomocí praktických ukázek ovládáním linuxové platformy, její konfigurací a různými možnostmi využití. 

Radovan Šlechtický ICT Pro

Jak jste se k Linuxu jako takovému dostal a co je vaším know-how, které předáváte účastníkům kurzů?

Se systémy UNIX jsem začal pracovat na VŠ, po které jsem pracoval ve školicím středisku, kde jsem měl za úkol školit operační systém AIX. Zaměstnanecké prostředí jsem však po nějaké době opustil a začal jsem se věnovat konzultantské a lektorské praxi na vlastní pěst a v rámci dlouhodobých partnerství, jako je to s ICT Pro. Tomuto se věnuji již 25 let.

K Linuxu jsem se dostal přes AIX, což je prostředí velkých výkonných korporátních systémů, které se používají v bankovnictví, energetice a pojišťovnictví. K samotnému Linuxu je už jen kousek, byť ten systém vznikl nekomerčním způsobem. Technologicky je založen na principech podobných UNIXu.

Věnujete se kromě školení i konzultační činnosti?

Samozřejmě, je to snaha udržet krok s reálnou praxí. Jen výuka sama o sobě nestačí na to, aby člověk dokázal předat i praktické zkušenosti, což účastníci kurzu velmi ocení. Požadavky na konzultační činnosti často vznikají právě v rámci školení, kdy chtějí klienti pomoci třeba s jednorázovými projekty jako je instalace aktualizací nebo koncepčních změn, se kterými si neví rady, nemají na to kapacitu nebo znalosti. 

Můžete některé projekty zmínit, aby si o vás mohl uživatel udělat obrázek?

Většinou jsou to projekty, které se týkají instalací nových prostředí. Druhá kategorie jsou upgrady – migrace z nějaké starší verze na novější, z jiného konkurenčního prostředí třeba na Linux. Pro lepší představu, nevěnuji se jen UNIX prostředí, specificky AIXu, ale také již zmíněnému Linuxu. Pracuji i s operačními systémy Microsoft a díky tomu se na věci můžu dívat s nadhledem.

Proč kurz Linux – základy administrace vznikl a co se na něm jeho účastníci dozvědí?

Linux je rozšířený systém, používá se prakticky všude, kam se podíváte, od velkých serverů až po mobilní telefony, televize a ledničky. Tato platforma je pestrá a neustále se rapidně vyvíjí. Když chce někdo zvládnout administraci operačního systému, tak tento konkrétní kurz je první krok. Obecně je operační systém software, který je běžným uživatelům neužitečný, ale umožňuje provozovat aplikace.

Účastníci kurzu jsou většinou lidé, kteří začínají s administrací a nemají zkušenosti s jinou platformou (což obnáší instalaci, údržbu zařízení a úložišť, vazbu na aplikace atd.). Druhá část účastníků jsou ti, kteří přicházejí z jiné platformy, například Microsoft Windows nebo exotičtějších UNIX platforem, chtějí vidět, jak linuxové prostředí vypadá, jak Linux pracuje a co je v této oblasti čeká.

Pro koho je kurz koncipován?

Kurz je určený především pro systémové administrátory, kteří se starají o chod serverových i desktopových systémů. Občas se objeví lidé, kteří se jen chtějí něco nového dozvědět. Nebo přijde člověk, který je samoplátce, a i ten se chce dozvědět v rámci svého podnikání něco bližšího o těchto systémech.

Je nějaké penzum znalostí, které musí účastníci před kurzem mít?

Pro tento konkrétní kurz musí účastníci znát uživatelské prostředí systému. Systémy se většinou obsluhují z příkazové řádky, takže je nutné vědět, jak psát příkazy, jak pracovat s textovým prostředím. Tomuto kurzu předchází školení Linux - základy používání, který je o tom, jak se vůbec do systému přihlásit, jak napsat příkaz, jaký ten příkaz má argumenty, kde vyhledat nápovědu k daným příkazům atp.

Kurz trvá tři dny. Jaký je poměr teorie a praxe?

Každý kurz je spíše krátký než dlouhý. Tři dny není mnoho, byť se to může jevit opačně. Takové jsou ale požadavky: vše se zrychluje a zkracuje. V ICT Pro se snažíme rozdělovat kurzy na customizované a praktické. Pokud se tedy organizuje kurz, který je otevřený, tak má osnovu, kterou neustále aktualizujeme. Pokud se organizuje školení pro konkrétního zákazníka, tak vytváříme osnovy přímo pro něj z vybraných témat. Vždy se však snažíme, aby poměr teorie a praxe byl alespoň 50/50.

Úskalí otevřených kurzů je zmíněná customizace. Máte v osnovách veřejného kurzu prostor pro upravení náplně kurzu podle složení účastníků?

Vždy se snažíme, aby se probrala inzerovaná témata. Je také rozdíl, zda je školení online nebo face to face, kde se dají některá témata daleko lépe zdůraznit či vzít více do hloubky podle reakce účastníků. Bohužel někteří lidé chodí na školení, aby vyřešili určitý technický problém, a během kurzu jdou pouze za tím svým konkrétním tématem, a ještě ke všemu se jej snaží aplikovat do svých cvičných systémů. Toto se pokoušíme úplně eliminovat. Každopádně, vždy se snažíme maximálně přizpůsobit tempo, obsah i zaměření výuky co nejširšímu publiku v rámci školené skupiny.

Jsou nějaké části kurzu, které jsou pro vás stěžejní?

Z pohledu lektora určitě. Snažím se vždy vést školení tak, abychom probrali věci, které se nedají „vygooglit“. Podstatné jsou ty principiální dovednosti, které člověk neodhalí, pokud s tím prostředím nemá zkušenosti. Snažíme se izolované myšlenky propojit, aby do sebe zapadly, a aby vznikla provázanost, proč něco funguje tak, jak to funguje. Na praktických příkladech ukazujeme logickou stavbu témat. Já osobně klienty zapojuji kladením kontrolních otázek.

Kde je ideální místo kurzů, v online prostředí nebo prezenčně v učebně?

Osobně preferuji prezenční formu, protože lektor je na místě k dispozici a může snáz poradit s problémem. Tato možnost existuje i v online výuce, ale je to už trochu náročnější a neosobní. Má školení se sestávají z velké části z řešení praktických problémů; teorie je tam jenom coby „nutné zlo“. Skladba tohoto linuxového školení je postavená tak, že vše ukazuji rovnou na systému, občas pustím slide, občas něco z internetu, čímž také prezentuji, jak se dá informace najít, i to je výukový proces.

Jak přistupujete k podpoře po konci školení?

Je zvykem, že pokud účastník absolvoval kurz, má možnost v případě nespokojenosti jít na kurz znovu, a to třeba i v případě, že to školí jiný lektor. Pokud by bylo potřeba dokončit myšlenku, kterou jsme započali na školení, nebráním se s tím pomoci. Občas takto vznikne i další spolupráce.

Jaký by měl být můj další krok, když absolvuji tento kurz?

ICT Pro nabízí několik kurzů se zkratkou LNX v kategoriích Linux - správa, Linux - služby a Linux - programování. Už jsem zmiňoval Základy používání systému Linux, kde stačí vědět, jak funguje počítač. Poté následují Základy administrace, dále Pokročilá administrace, a další témata z oblasti UNIX prostředí. To je třeba Linux v sítích TCP/IP – síťové aplikace a síťové použití. Vhodný je také kurz programování v shellu. Kurzy mají vždy vzájemné souvislosti a návaznosti a na webu ICT Pro je uvedeno, co předchází a co následuje, aby tam byly ty potřebné vazby.

Jakou část tohoto kurzu máte vy osobně nejraději?

Zřejmě závěr, a to ne z důvodu, abych to měl už za sebou, ale protože se těším na zpětnou vazbu po intenzivním třídenním školení. Je skvělé vidět, že je tam opravdu posun, že se účastníkům některé věci spojí dohromady, a že mají zdroje, díky kterým se mohou ve studiu posouvat dál a používat znalosti v praxi. Úlohou učitele není věci naučit, ale vzbudit ve studentech zájem a nastartovat je, aby sami hledali a dokázali definovat, na co se chtějí zeptat a pokračovali ve svém vzdělávání.

Co přineslo pandemické období a nutnost přechodu do online prostředí? Co se změnilo, co je náročnější a jaká jsou pozitiva?

Nejobtížnější je asi sociální stránka věci. Jsou kurzy, kde ti lidé skutečně jsou, jsou ochotní a schopní zapnout si kameru. Ale jsou i kurzy, kde si účastníci nezapnou ani mikrofon. Stává se to především u mezinárodních skupin. Když se zkrátka bavíte s lidmi z očí do očí, je to o něčem jiném.

Na druhou stranu existuje celá řada konferenčních aplikací, které mají různé prvky, jež dokáží interaktivitu prohloubit. Výhodou je i možnost nahrávání kurzů, kdy je pro účastníka fajn se po čase vrátit třeba ke konkrétní problematice, kterou si není jistý.

Pro účastníky online kurzu je bonusem i to, že nemusí nikam jezdit. Vrcholem celé věci jsou hybridní školení, kdy máte část lidí ve třídě a část online. Pro lektora je tato varianta velice náročná a musí mít nové technické dovednosti, které předtím nepotřeboval.

Proč školíte právě pro ICT Pro?

Po těch 20 letech spolupráce už máme osobní vazby, jezdíme spolu i na dovolené. Vládne tu pohodová, skoro rodinná atmosféra. Z firmy nečiší takový ten čirý byznys, všichni jsou ochotní věnovat se každému člověku individuálně, i prostředí učeben tomu odpovídá. A také ten catering, který chystá ICT Pro, jinde nezažijete. Ze všeho, co ICT Pro dělá je cítit snaha připravit uživateli takové prostředí, které eliminuje stres a směřuje myšlenky na vzdělávací proces, aby byl výsledek co nejefektivnější.