Marta Šťastná, 1. VOX: Novinky v daňovém a účetním zákoně

Rozhovor s Martou Šťastnou, daňovou poradkyní a lektorkou ve společnosti 1. VOX a.s.

Daňové a účetní zákony se neustále vyvíjí a jejich interpretace není vždy jednoduchá. Proto se tímto tématem dlouhodobě zabývá daňová poradkyně a špičková lektorka Marta Šťastná, která v rozhovoru prozradí své aktuální postřehy. Co je nového? Co lektorku překvapilo? A jak její praxi vidí rodina? To vše se dozvíte v našem rozhovoru.

Bc. Marta Šťastná – daňová poradkyně a lektorka ve společnosti 1. VOX

Co je aktuálně nového v oblasti daní a účetnictví v roce 2023? 

Dvě klíčová témata, která bych rozebrala, jsou daňový balíček pro rok 2023, se kterým se musíme poprat, a zákon o účetnictví, protože to je to, co nás do budoucna čeká a co musí zvládnout každý, kdo chce v této profesi uspět. V rámci daňového balíčku 2023 je podle mě jedna část politická, a to je rozšíření paušální daně do třech pásem. Politici chtějí ulevit živnostníkům a rozšiřují možnost aplikace paušální daně.

Tato novela je velmi složitá, poplatníci (fyzické osoby - FO) budou muset poměřovat, do jakého pásma paušální daně spadají. Každé pásmo má jiné parametry, je určeno pro jiný typ podnikatelů, a ti budou muset sledovat, zda ze svého daného pásma nevybočili do vyššího, je tam spousta nástrah. Nicméně nepodařilo se v rámci legislativního procesu Ministerstvu financí vysvětlit, že je to přehnaně náročné, a tak si prosadilo návrh v původní podobě bez vnějších zásahů. Pro mě je daleko důležitější ta odborná část, která se týká daně z přidané hodnoty.

Myslíte si, že by si zákon zasloužil nějakou revizi? 

Já si myslím, že by to určitě revizi zasloužilo, ale nejspíš k tomu nedojde. Vidím v tom dva hlavní problémy: prvním problémem je složitost a druhým to, že to nevyhnutelně povede k daňovým únikům. Například fyzická osoba, která by měla mít standardně výdajový paušál 80 %, bude v paušální dani v prvním pásmu, zaplatí na dani 1 200 Kč za rok, ale bude mít příjmy 2 miliony korun? Taková osoba by podle mě měla do státního rozpočtu na dani a pojistném přispívat mnohem více než zanedbatelné částky. Je to opravdu velký nepoměr, vůči všem ostatním poplatníkům. Nevím však, jestli se tím bude Ministerstvo financí vůbec zabývat.

Jsou změny, které přinese novela spíš pozitivní? 

Ano, jsou tam i věci, které jsou příznivé. Např. v dani z příjmu fyzických osob bude povinnost podávat daňové přiznání až od částky 50 000 Kč příjmu, doteď to bylo 15 000 Kč. Dále je valorizovaná částka, do které bude moci udělat zaměstnavatel zaměstnancům roční zúčtování daní. Jsou narovnány nemovité kulturní památky. Je rozšířeno osvobození bezúplatných příjmů. Nebudou se zdaňovat odměny osob, které se zapojí v rámci volebních komisí. A samozřejmě jsou rozšířeny mimořádné daňové odpisy podle § 30a zákona pro rok 2022/2023. To vše je odborné a určitě příznivé, že se to do té novely dostalo.

Je k tomuto tématu ještě něco, co byste chtěla zmínit?

Možná stojí za zmínku daň z mimořádného zisku – do zákona o daních z příjmů je implementovaná dodatečná daň z nadměrných zisků vybraných firem (bank, petrolejářských a energetických), to je taková speciální část té novely. Zákon se díky tomu rozšířil o mnoho paragrafů, ale je to určeno výhradně pro tyto specifické subjekty ve vazbě na aktuální situaci. Zavedení této daně je dočasné a není retroaktivní, tedy bude aplikována v letech 2023 - 2025.

Co si myslíte, že budou novinky pro klienty znamenat?

K dani z mimořádných zisků nevím, co bych v tomhle ohledu řekla. Já jen doufám, že to státnímu rozpočtu přinese to, co ministr financí plánoval. A že prostředky, které do státního rozpočtu natečou, budou využity efektivně.

Zaskočilo vás něco v poslední době? 

Novela zákona o dani silniční, účinná od 1. 7. 2022, která obsahuje i malou novelu zákona o daních z příjmu. Tento zákon nebyl předmětem standardního vnějšího připomínkového řízení a má dvě vážné chyby. Poplatník v zákoně uvidí dvoje sazby silniční daně, protože Ministerstvo zrušilo pouze nadpis starých sazeb a nové jsou v příloze zákona. To způsobuje chaos a zmatení. Řádné připomínkové řízení by tuto chybu zachytilo a opravilo. Celkově by zákon potřeboval další úpravy, aby byl srozumitelný a funkční, k tomu ale bohužel bez připomínkového řízení nedojde.

Zmínila jste dva problémy, co je ten druhý? 

Dlouhou řadu let jsme posuzovali sazbu daně silniční i podle dopadu auta na životní prostředí. Takže se za stará nákladní auta platilo více než za nová. A tento ekologický aspekt v tom zákoně o silniční dani teď chybí úplně. Potlačení tohoto faktoru mi v dnešní době přijde úplně obludné. 

Dá se říci, že vám to připadá nefér vůči majitelům ekologičtějších vozů? 

Chápu, že nemá každý prostředky koupit si nový vůz, ale ekologický faktor je zkrátka třeba zohlednit, dělali jsme to tak dřív a dává to smysl.  

Zmínila jste zákon o účetnictví – jak jej vnímáte? 

Zákon o účetnictví na konci uplynulého roku proběhl vnějším připomínkovým řízením, takže máme návrh zákona, ke kterému se snažila odborná veřejnost vyjádřit. K návrhu zákona byly zatím představeny pouze teze vyhlášek (postupů), jak budeme účtovat. Ty vyhlášky nejsou dopracované, čekáme na konečné schválení vládou. Důraz bude kladen na výkazy účetních závěrek a jejich správnost. Cílem zákona není mít v účtárnách nalinkovaný postup účtování. Klíčové je mít perfektní výkaznictví založené na správných účetních závěrkách. To je ten stěžejní bod zákona, mít perfektní výkaznictví.

Jaká očekávání máte od sebe v roce 2023, baví vás stále lektorská činnost? 

Moje práce je velmi různorodá, mám svoji účetní kancelář, kterou vedu společně s kolegyní. To je první část, a pak je tu lektorství. Upřímně nevím, která činnost je pro mě důležitější, protože se obě navzájem doplňují – bez zkušeností v oboru bych nemohla učit, ale zároveň mě lektorská praxe baví a motivuje k tomu, abych pokračovala ve všech dalších profesních činnostech. Jsou to pro mě spojené nádoby, nevím, jak bych je oddělila a ani se o to nesnažím. Moje očekávání se tedy nemění, mám stabilní rozvrh pro účetní a lektorskou práci a plánuji se ho držet. Podle tohohle rozvrhu tak trochu funguje i moje rodina.

Chápu správně, že se touto praxí zabývá i další člen vaší rodiny? 

Ano, moje dcera je daňová poradkyně (Aneta Pich), sdílíme spolu kancelář. Má už opravdu dlouhou praxi, byť jí je 30, protože v té kanceláři pracuje už od 15 let. Účetnictví zvládala i v období maturity a během studia na vysoké škole. Je inženýrkou, studovala VŠE. Dokonce i když se jí narodila dcera, nosila ji s sebou do kanceláře, než malá nastoupila do školky. Bylo to náročné pro celou rodinu, ale zvládli jsme to. Mám tedy pokračovatele v odborné praxi. Dokonce už po mně přebrala i třídenní semináře ve VOXu, když pro mě začaly být časově náročné, ale předala jsem je hrdě.

Dá se tedy říct, že má vaše rodina daňovou praxi v krvi? 

Řekla bych, že ano, na vysoké škole, když jsem mluvila s některými vyučujícími mé dcery, tak mi říkali, že s ní nemohou spolužáky rovnat, právě díky tomu kolik už měla profesních zkušeností.

Jak se tohle “předání praxe” u vás v rodině událo, co k tomu vedlo? 

Když se Aneta na gymnáziu rozhodovala, kam dál, vybírala mezi daněmi a architekturou. Je ale velice pragmatický člověk, takže když zvážila to, že za sebou nemá nikoho s praxí v architektuře, ale v oboru daní a účetnictví se může opřít o mě, rozhodla se, že bude rozumnější zůstat v tomto oboru.

Oproti tomu, když můj nejstarší syn viděl, jak to funguje u mě v kanceláři, tak mi řekl: „Mami, to jsem nevěděl, že daňová praxe je takovej hnus…” (smích), a že to rozhodně dělat nebude. Šel radši studovat sportovní management.

Doufám, že mi odpustíte, když řeknu, že komentáři docela rozumím...

To se vůbec nemusíte omlouvat, tuhle reakci má hodně lidí. Můj nejmladší syn se věnuje informatice, také nechce být v daňové kanceláři. 

Máte nějaké zajímavé příhody z lektorské praxe? 

Velmi ráda vzpomínám na zajímavé školicí prostory. Jednou jsem školila v prosinci na Novotného lávce, což je krásné prostředí, protože školíte v učebně s výhledem na Pražský hrad. Další zajímavé místo na školení pořádal VOX v roce 2014 na zámku Zbiroh. To je pár střípků, které nikdy nezapomenu.

Je nějaká konkrétní věc, která vám dává pocit, že má vaše lektorská činnost opravdu smysl? 

Pro mě asi nejdůležitější částí toho, co učím, je příprava na zkoušky Komory daňových poradců ČR. Nechci samozřejmě urazit nikoho z mých ostatních posluchačů (smích). Ale učit mladé lidi a být schopna je připravit na tyto mimořádně náročné zkoušky, díky kterým získají razítko pro vlastní praxi, to je skvělý pocit.

Bc. Marta Šťastná daňová poradkyně, zkušební komisařka při KDP ČR, členka sekce DPH a sekce daně z příjmů fyzických osob při KDP ČR. V soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních“. Ve svých kurzech se zaměřuje především na srozumitelný výklad daně z příjmu fyzických i právnických osob. Její semináře jsou vyhledávány právě vzhledem k názornému skloubení účetní a daňové problematiky, praktickým ukázkám a vysvětlení závažných problémů, které provázejí účetní část praxe všech neúčetních oborů. Dlouholetá členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.