Damon O'Neill, SAP

Pomáháme personalistům pochopit cestu ke cloudu

Rozhovor s Damonem O’Neillem, specialistou na talent management a cloudová řešení v oblasti HCM ve společnosti SAP

Damon O’Neill se zabývá talent managementem a věří, že cloudová řešení pro řízení lidského kapitálu (HCM) ulehčují práci v oblasti lidských zdrojů a umožňují najít ty nejlepší talenty. Zaměstnanci jsou podle něj pojítkem mezi obchodní strategií a obchodními výsledky.

Co může SAP nabídnout v oblasti HR? Jaké jsou vaše osvědčené postupy?

Skutečnost je taková, že lidé představují jednu z největších investic podniku. U většiny firem činí náklady na ně přibližně polovinu provozních výdajů. Tím, že se podnik zaměří na své lidi a sladí, optimalizuje a akceleruje činnost týmů, dokáže maximalizovat přínos takové investice. A jakmile to provede, získá lepší pozici k využití nových tržních příležitostí a dokáže si udržet náskok před konkurencí. U nás v SAP SuccessFactors věříme, že „chtít uspět je lidské”.

Pouze SAP SuccessFactors poskytuje kompletní řešení pro celý cyklus od náboru po odchod do penze pro všechny procesy týkající se pracovní síly: náborový marketing, řízení náboru, nástup nových zaměstnanců, školení, spolupráce, řízení výkonnosti a cílů, kariérní systém a osobní rozvoj a také výkonné analytické řešení.

V oblasti řešení pro HR jsme již po mnoho let uznávaným lídrem, díky čemuž máme jedinečnou pozici a dokážeme naše zákazníky podpořit nejen technologiemi, ale vůbec od samého počátku jejich digitalizace. Často zpočátku ani nemluvíme o SAP SuccessFactors, ale zaměřujeme se na cíle, potřeby, priority a interní schopnost transformovat HR. Takto dokážeme velmi dobře definovat cíle a realistické kroky k jejich dosažení.

Jak mohou produkty SAP pomoci zjednodušit práci HR manažerů / firem?

Role řízení lidských zdrojů v dnešních firmách se neustále vyvíjí. Získává také strategičtější rozměr z hlediska zajišťování celkového úspěchu podniku. Nejde už o personální administrativu a zpracování mezd. Personální oddělení dnes mají například za úkol zajistit kvalitativní a kvantitativní soulad mezi pracovní silou a cílem společnosti a optimalizovat výkonnost.

Vedle toho, že naši zákazníci mohou mít jeden jediný funkčně komplexní systém pro celou personální agendu, spatřujeme dnes značný potenciál v automatizaci. Zde ke slovu přichází inteligentní služby - Intelligent Services.

Řešení Intelligent Services je nový soubor funkcí v SAP SuccessFactors, jejichž smyslem je zajistit personalizovanější a konzistentnější poskytování služeb zaměstnancům, manažerům a personalistům, a zároveň snížit náklady na poskytování HR služeb. Podniky mohou například snížit administrativní náklady o 27 %, pokud budou moci HR služby rychle a snadno iniciovat manažeři. Řešení SuccessFactors Intelligent Services toto umožňuje.

IT společnosti hodně mluví o digitální transformaci a zavádění cloudu. Týká se to i náboru zaměstnanců, a pokud ano, jak?

Rozhodně ano, týká se to náboru i všech ostatních tradičních i nových strategických rolí HR. Samotný nábor znamená více než pouhé vyhledání a přijetí kandidáta na určitou pozici. Zahrnuje nejen péči o značku zaměstnavatele a marketing otevřených pozic, ale také proces nástupu a úvodní školení. To představuje významnou digitální transformaci pro většinu našich zákazníků, kteří mají tradiční personalisty s jediným úkolem – nalézt kandidáta. Je však logické se dívat na nábor z hlediska celkové zkušenosti kandidáta. Od chvíle, kdy se poprvé dočte o firmě, přes získávání dalších informací o její kultuře, vyhledávání vhodných pozic a na konec získání místa a skvělý zážitek z nástupu do nového zaměstnání. SAP SuccessFactors dokáže jediným bezkonkurenčním řešením pomoci zákazníkům se všemi aspekty náboru, ale nejen to.

Objevují se v poslední době ještě nějaké další trendy v HR?

Vedle digitální transformace patří mezi pět hlavních letošních trendů v HR uspořádání organizace, vedení (odhalování a rozvoj talentovaných kandidátů na přední pozice), firemní kultura (budování značky zaměstnavatele), angažovanost zaměstnanců a školicí programy. Zajímavé je, že se důležitost těchto pěti trendů v různých částech světa příliš neliší.

Jak podporujete manažery HR? Máte výukové programy apod.?

SAP SuccessFactors není typický dodavatel cloudových řešení pro HCM a Talent Management. Na společnosti SAP je skvělé, že máme týmy, které pomáhají našim zákazníkům při zavádění HCM a Talent Managementu nejen ve vztahu k SAP SuccessFactors. Se zákazníky spolupracujeme především proto, abychom jim pomohli pochopit cestu ke cloudu. Nabízíme proto stávajícím i potenciálním zákazníkům různé workshopy, mimo jiné koncepční myšlení v HR, důvody pro transformaci HR a přechod na cloud nebo odhalování talentů. Další iniciativou, kterou jsme zahájili letos v regionu CEE, je soutěž HR Transformation Challenge.

V čem přesně soutěž HR Transformation Challenge spočívá? Pro koho je určená a proč?

Cíl soutěže HR Transformation Challenge je prostý: hledat inovace a vůdčí přístupy v nejdůležitějších oblastech HR. Soutěž HR Transformation Challenge je určená organizacím i jednotlivcům ve střední a východní Evropě, kteří vytvořili a zavedli kreativní a inovativní přístupy v HR představující pro podnik významné zlepšení. A to bez ohledu na styl a rozsah takového přístupu. Pro HR manažery z tohoto regionu je to skvělá příležitost předvést jejich schopnosti a získat uznání za strategický příspěvek k úspěchu jejich firmy.

SAP rovněž po celém světě pořádá pravidelné konference zaměřené na HR. Co je jejich náplní? Jaká jsou letos nosná témata?

V průběhu roku pořádáme a účastníme se řady konferencí, setkání a webinářů ve světě i ve střední a východní Evropě. Naše nejvýznamnější a největší akce s názvem SuccessConnect se koná letos ve Vídni od 28. do 29. listopadu. Na konferenci SuccessConnect se setkají manažeři, odborníci z odvětví a názoroví vůdci z celého světa, kteří ovlivňují způsob, jakým firmy transformují své podnikání v důsledku přechodu na digitální ekonomiku.

Jaké má SAP novinky v oblasti HR?

Neustále vyvíjíme a investujeme do inovací produktu SAP SuccessFactors. Významně pomáháme našim zákazníkům s rozvojem hodnocení a řízení výkonnosti. Hodně se mluví o tom, jak podniky, včetně SAP, mění přístup v této oblasti. Dochází k odklonu od pouhého ročního nebo půlročního hodnocení a nastupuje intenzivnější přístup. S pomocí nástrojů pro průběžné řízení výkonnosti v rámci SAP SuccessFactors mohou naši zákazníci lépe sladit každodenní činnost se strategickými cíli podniku.

Kam se podle vás bude HR ubírat?

Myslím, že to nejlépe nedávno vyjádřil Mike Ettling, prezident SAP SuccessFactors, který prohlásil, že „budoucností HR je žádné HR“. Je to poněkud odvážný výrok. Odkazuje na způsoby, jakými digitální technologie mohou pomoci zjednodušit a zefektivnit fungování HR tak, že jeho funkce začnou být transparentní. „HR se takto transformuje samo ze zdánlivé komplikace na hladce fungující podporu činnosti podniku,“ říká M. Ettling.

Existuje pět způsobů, jak může HR plně využít této transformace:

Angažovat zaměstnance: Aby bylo možné maximalizovat angažovanost zaměstnanců, je podle Ettlinga důležité „zajistit, aby správní lidé se správnými schopnostmi byli na správných místech, a poskytnout snadný přístup k systémům odkudkoli, z jakéhokoli zařízení a s pohodlím, na které jsou zvyklí z řešení používaných v běžném mimopracovním životě.

Povzbuzovat zaměstnance k učení a inovacím:Opusťte tradiční způsoby učení a využijte online a mobilní učební platformy,“ píše se ve zprávě, která HR manažery nabádá k zavedení mentoringových programů a otevřených online portálů pro spolupráci, kde mohou zaměstnanci snadno sdílet společné vědomosti.

Řídit celou pracovní sílu: Buďte flexibilní v práci s týmy, říká Ettling. Přemýšlejte o pracovní síle jako o „živnostnících“ a umožněte jim určitou nezávislost, i když zůstanou týmovými hráči. „Mezi způsoby, jakými toho dosáhnout, patří například zajištění konzistentního procesu nástupu a odchodu u všech typů pracovníků a získání uceleného, jednotného přehledu o potřebách plánování pracovní síly,“ píše se ve zprávě.

Zefektivnit procesy v HR:Digitální ekonomika vede k tomu, že je celý svět chytřejší, avšak složitost, která tento vývoj doprovází, má negativní dopady na pracovní sílu. HR jedenadvacátého století musí využívat inteligentní a prediktivní technologie,“ říká Ettling. Technologie by neměly být pro zaměstnance strašákem. Mezi strategie, na které by se mělo HR zaměřit, patří „vybavení zaměstnanců intuitivními, snadno použitelnými systémy a provozování snadno ovladatelného, zjednodušeného systému, který bude poskytovat služby podniku v reálném čase.

Rozhodovat na základě dat: Podle zprávy „firmy, které si pořídí nástroje pro analýzu lidských zdrojů, vykazují lepší výsledky než srovnatelné firmy z hlediska kvality přijímaných uchazečů, udržení pracovníků a vedení.“ Využívejte možnosti analýzy – zapojte algoritmy do vyhledávání a posuzování kandidátů, reagujte rychleji na požadavky vyššího managementu a sledujte trendy v odvětví, abyste měli srovnání s jinými subjekty.