Květa Hrbková, Alkion centrum

Pomohu vám najít psychickou stabilitu v osobním i profesním životě

Rozhovor s Květou Hrbkovou, psychoterapeutkou, lektorkou a majitelkou společnosti Alkion centrum

Květa Hrbková je majitelkou společnosti Alkion centrum, která se zabývá vzděláváním a rozvojem dospělých v oblasti psychické stability. Pořádá také rekvalifikační kurzy pro chůvy a lektory s prvky psychologie. 

V rozhovoru pro HR News vysvětluje také to, k čemu slouží supervize a komu může nejvíce prospět. „Jsem průvodce a pomocník těm, kteří chtějí příjemně žít svůj život a jsou pro to ochotni něco udělat," shrnuje Květa Hrbková.

Co vás přivedlo k poradenství a vzdělávání dospělých?

Byla to vlastní zkušenost, kdy jsem hledala radu, ale i někoho, kdo mne vyslechne. Takového člověka jsem našla a inspiroval mne natolik, že jsem se sama vydala tímto profesním směrem. A od terapie a poradenství bylo ke vzdělávání dospělých blízko. Zprvu jsem brala vzdělávací akce jako prevenci, mluvit o problémech často znamená inspirovat posluchače, aby dělali preventivní opatření. Mám na mysli například vyhoření. Dnes vnímám vzdělávání dospělých jako setkání lidí nad tématy, která nás obohatí a někam posunou.

Pro koho jsou určeny vzdělávací programy ve vaší společnosti Alkion centrum?

Naše vzdělávací akce jsou určeny všem, kdo hledají psychickou stabilitu, a to jak v profesním, tak osobním životě. Naše vzdělávání směruje člověka k vědomému životu, vyrovnaným vztahům a překonávání překážek. V současné době naše vzdělávací akce realizujeme hlavně ve školství a sociální oblasti, ale smysluplné jsou i pro privátní sféru.

Představte nám váš rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky.

Kurz je určen ženám, které směřují k profesi chůva, a to jak do domácností nebo si chtějí založit svou dětskou skupinu, anebo jako chůvy do mateřských škol. Zakládáme si na kvalitě kurzu po stránce teorie i praxe. Lektory kurzu jsou profesionálové v oblasti předškolního vzdělávání a při praxi se naše frekventantky opravdu něco naučí a je jim věnována péče. My všichni připravujeme kurzy s velkou odpovědností, ale i radostí. Naše frekventantky si odnáší nejen vědomosti, dovednosti, ale také kontakty na profesionály a nová přátelství.

Co je náplní vašeho druhého rekvalifikačního kurzu Lektor dalšího vzdělávání?

Tento kurz mapuje oblast vzdělávání dospělých z pohledu práce lektora. Procházíme základní požadavky na tuto profesi, opakujeme a doplňujeme dovednosti lektora tak, aby se svými znalostmi obstál nejen u kvalifikační zkoušky, ale hlavně v praxi. Zabýváme se psychohygienou, a to hlavně proto, aby lektor byl pro frekventanty zdrojem nejen teoretických poznatků, ale také pozitivní energie a síly pro zvládání bariér.

Kde konkrétně tyto kurzy probíhají a kdo v nich vyučuje?

V současné době realizujeme kurzy v Praze na Karlínském náměstí. Máme zde příjemné zázemí pro výuku, výbornou dostupnost MHD i parkování. Hlavní je ale atmosféra, klid a možnosti upravit si prostor podle potřeb výuky. A kdo v nich učí? Pedagogové a lektoři s praxí. Hlavními pilíři výuky jsou PhDr. Iva Borská, CS c. a Mgr. Květa Hrbková.

Doktorka Borská je vysokoškolský pedagog se spoustou zkušeností v oboru andragogiky a já jsem lektor a psychoterapeut. Spojujeme tedy tyto dvě profese a přinášíme laskavý přístup k člověku, ale také potřeby profesionality, zodpovědnosti a struktury v lektorské profesi.

Co je přidanou hodnotou absolvování těchto rekvalifikací v Alkionu?

Tu hlavní bych viděla v následném vzdělávání jak lektorů, tak chův. V rámci kurzu a příprav na zkoušky se frekventanti hodně naučí, navazují na vědomosti a zkušenosti, které již mají, ale člověk dnešní doby se potřebuje vzdělávat neustále. Je spousta učebního materiálu, který se nemůže probrat do hloubky z časových důvodů. Připravili jsme tedy pro absolventy nadstavbu v rámci Andragogické akademie, kde si účastníci prohlubují znalosti, seznamují se s novými trendy, ale také pracují na sobě v rámci sebezkušenostních modulů. Prvky psychologie v rámci kurzu jsou další přidanou hodnotou rekvalifikačních kurzů v Alkionu. Zabýváme se lektorem i chůvou z hlediska lidského tak, aby i oni v budoucnu přistupovali podobně ke svým klientům.

V čem spočívá supervize, kterou nabízíte jednotlivcům i pracovním týmům?

Supervizi vnímám jako přístup někoho, kdo přichází z venku, a tedy vidí věci, které ostatní mnohdy nevidí, ale také je jeho rolí na složitosti upozorňovat, pomáhat řešit situace i problémy, které se týmu vyjasnit nedaří. Supervizi vnímám jako podporu skupiny i jednotlivců tak, aby se všem společně dobře pracovalo, ale také aby jednotlivci dokázali řešit své osobní problémy a tím přispívali k dobré atmosféře v týmu. Mnohdy supervizor přináší možností pro ředitele, mluvit o složitých věcech, osobních problémech, ale také o plánech s tím, že se nedostanou ven.

Jak souvisí supervize se sebepoznáním?

Velmi, a to hlavně proto, že se rozebírají sporné situace a jedinec si uvědomuje, že záležitost není jenom taková, jako ji vidím já, ale že ten druhý ze svého úhlu pohledu a dle svých informací a zkušeností, může mít pravdu. Tam zjistíme, zda jsme schopni připustit, ustoupit nebo tvrdohlavě stát za svým a v další rovině si uvědomit nebo rozebrat se supervizorem, kde se má urputnost vzala a co s ní budu dělat. Těch možností je spoustu a sebepoznání vnímám jako silnou složku supervize.

Komu podle vašich zkušeností může právě supervize nejvíce pomoci?

Jako první uvádím vedoucí pracovníky, právě pro možnost ujasnit a utřídit si myšlenky, odpovídat si na otázky, které by je nenapadly atd. Dále pro pracovní týmy, kde si lidé uvědomují, že potřebují změny, podporu nebo nastavení struktury.

Nejraději pracuji s týmy, kde je supervize pravidelná. Buď se řeší vzniklé problémy nebo přináším témata k zamyšlení se, popřípadě se sdílí a plánuje.

Říkáte, že vaším největším učitelem byl sám život. Co nejdůležitějšího vás naučil?

Život mne naučil a učí trpělivosti a umění říci si o pomoc. To jsou takové dvě základní myšlenky, které mne napadly bezprostředně po položení otázky. Hodně mne naučila moje profese, a to nejen respektovat druhé, ale také sebe. V životě jsem se hodně naučila a učím ze své role matky, zprvu malých, nyní dospělých dětí. Na životní cestě mne potkalo hodně bariér, ze kterých jsem mohla utéct, nebo se něco naučit. A já nerada utíkám. Ráda bych použila citátu Paula Coelha: „Lodím je dobře v přístavu, ale proto se lodě nestavějí“.

Na jaké nejbližší vzdělávací akce pozvete naše čtenáře?

Začátkem února otevíráme kurz pro chůvy a stejný potom v půlce června. Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání plánujeme na podzim 2017 a na stránkách www.alkion.cz najdete menší vzdělávací akce, které pořádáme, nebo se jich účastním.