Michal Sirovátka, Sekurkon

Poptávka po odborném vzdělávání v Čechách postupně narůstá

Rozhovor s Michalem Sirovátkou, výkonným ředitelem společnosti SEKURKON

Společnost SEKURKON se pohybuje v oblasti vzdělávání od roku 1990 a již od počátku se věnuje především pořádání odborných seminářů a konferencí včetně zajištění seminářů „na klíč“ a konferencí „na míru“.

Tematicky se společnost věnuje zejména seminářům v oblasti řízení, obchodu a marketingu, personalistiky, výroby a financí, IT a počítačových dovedností, práva a odborných seminářů (např. technické normy).

Společnost je také pořadatelem odborného sympozia Mosty a konferencí Ocelové konstrukce a Speciální betony. SEKURKON je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a kolektivním členem České manažerské asociace. Oblast odborného vzdělávání a společnost v krátkém rozhovoru přiblížil výkonný ředitel firmy, Michal Sirovátka.

Proč se Sekurkon zaměřuje právě na odborné semináře?

Souvisí to se skutečností, že se v rámci naší skupiny Com4In Group zaměřujeme na stavebnictví, strojírenství a energetiku, takže máme přehled o tom, co který obor aktuálně potřebuje vzdělávat. Zároveň se dost často mění legislativní prostředí a společnosti se potřebují na tuto změnu rychle připravit.

Znamená to, že s měkkými dovednostmi nechcete mít nic společného?

Měkké dovednosti školí mnoho společností na trhu od fyzických osob až po velké společnosti. Od revoluce se do zaměstnanců vštěpuje, co je time management, co vyjednávání, co motivace apod. Když si vezmete, že tito lidé od revoluce prošli více zaměstnání a všude se jim dostalo tohoto měkkého tornáda, tak už z toho musí být trochu přeškolení. Druhou věcí je, že boom školení měkkých dovedností přišel s evropskými fondy. Školení měkkých dovedností se a priori nevyhýbáme, např. u dlouholetých klientů jako doplněk k odbornému balíčku, ale ani je popravdě záměrně sami nevyhledáváme.

Když se na vás obrátí personální ředitel firmy řekněme z průmyslu nebo stavebnictví, co vše mu můžete nabídnout?

Rozdělil bych to na dvě roviny – tuzemskou a zahraniční. V rámci ČR mu můžeme nabídnout odborné vzdělávání v rámci oborů, které jsem vyjmenoval v první odpovědi, tedy stavebnictví, strojírenství a energetiku plus legislativu, která tyto obory ovlivňuje. Může to být např. odborný seminář na svařování kolejových vozidel, školení FIDIC nebo Technický dozor investora. U legislativních seminářů je to např. Stavební zákon nebo Zákon o veřejných zakázkách z pohledu dodavatele nebo zadavatele.

Druhou skupinou je rovina zahraniční. Projdeme s personálním ředitelem různé divize společnosti a pozice. My pak v rámci celého světa vytipujeme např. 100 akcí – seminářů, veletrhů, konferencí a klient si vybere, co ho zajímá. Naše společnost pak za dohodnutý poplatek zajistí vše od letenek, ubytování, vstupů, sborníku až po průvodce.

Jakým způsobem budujete síť lektorů a jak máte rozsáhlou databázi kontaktů?

Lektory si vybíráme převážně z praxe a z akademické sféry. Někteří lektoři s námi spolupracují již dlouhodobě řadu let, někteří se nám s tématy ozývají sami a zbytek aktivně oslovujeme, když se například dozvíme, že daný člověk je odborníkem v té a té oblasti nebo že ta a ta oblast je pro firmy nyní důležitá.

Jak rychle jste schopní zorganizovat odborný kurz, pokud přijde poptávka?

Vždy záleží na tom, jak má lektor čas a zdali se jedná o seminář, který běžně školíme nebo zdali se jedná o taylor-made seminář. Pokud je ale příznivá konstelace všech těchto proměnných, zpravidla jsme schopni seminář do 7-10 dnů odškolit.

Sekurkon patří do mediální skupiny COM4IN. V čem vidíte výhody propojení?

Výhod je celá řada, od cross-sellingu, přes vzájemné sdílení informací. Tím, že obhospodařujeme klienty z více oblastí podnikání, máme větší přehled, co který segment zrovna potřebuje. Ale dá se obecně říci, že čím více firem ve skupině působících v různých oblastech, tím více obchodníků, tím více poptávek na semináře.

Stát deklaruje větší podporu odborného vzdělávání. Už se to projevilo v praxi?

Myslím, že se státní instituce celkem snaží. Českému průmyslu ale obecně chybí technicky vzdělaní lidé, a pokud nejsou, není koho vzdělávat. Nejdříve se tedy musí buď rekvalifikovat nebo například najít v zahraničí a poté s nimi můžete pracovat na dalším rozvoji. Našim klientů, chybí desítky až stovky lidí např. na pozici zámečník, svářeč apod. Naše společnost nedostatek kvalifikovaných lidí nevyřeší, ale určitě může pomoci.

Mají vliv na odborné vzdělávání fáze ekonomického cyklu?

Určitě mají. Pokud např. zažívá tuzemská ekonomika období konjunktury, firmy mají více zakázek, nabírají více lidí, které je potřeba buď rekvalifikovat na danou pozici nebo je potřeba je technicky rozvíjet. Další velký vliv má demografický vývoj, stárnutí populace a odchody technicky vzdělaných lidí do důchodu a nedostatečný zájem mladých lidí o technické obory. Jistou roli hraje i míra inovací v naší ekonomice. Čím více jich je, tím větší pravděpodobnost, že budete muset někoho odborně rozvíjet a rozšiřovat vzdělaní lidí, kterých se inovace týkají.

Cítíte, že by stoupala poptávka po odborném vzdělávání? Jaký bude její další vývoj?

Ano, cítíme a myslím, že tento trend bude nadále pokračovat.