František Hroník

Přijďte se inspirovat, seznámit a vytvořme spolu prostor pro sdílení úspěchů!

František Hroník bude již popáté otevírat odborný veletrh HR days

František Hroník je vzděláním klinický psycholog s psychoterapeutickým vzděláním a praxí. Je odborným garantem kvality rozvojových a poradenských programů společnosti Motiv P. Je autorem odborných publikací "Jak se nespálit při výběru zaměstnanců", "Poznejte své zaměstnance - Vše o Assessment Centre", „Rozvoj a vzdělávání pracovníků“, „Managing People“, „Manažerské příběhy“ a „Jak se nespálit podruhé – Strategie a praxe výběrového řízení“.

Přednáší na Brno International Business School manažerům studia MBA předměty "Managing People" a "Human Resource Management". Je odborným supervizorem poradenských projektů v oblasti hodnocení, tvorby kompetenčních modelů, manažerských auditů, koncepci výběru a rozvoje zaměstnanců. Působí jako kouč managementu. Letos bude již popáté otevírat odborný veletrh HR days.

Veletrh práce Profesia days a odborný veletrh HR days

Společnost Profesia CZ a Motiv P si vás dovolují pozvat na veletrh práce Profesia days 2012 (www.profesiadays.cz) na výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany, který opět přivítá zástupce prestižních zaměstnavatelů, všechny se zájmem o nové příležitosti a uchazeče o práci.

Souběžně s veletrhem práce probíhá odborný veletrh HR days, který se komplexně věnuje práci s lidmi v České republice. Přijďte se inspirovat, seznámit a vytvořme spolu prostor pro sdílení úspěchů! Vstup je pro odbornou HR veřejnost zdarma po registraci na www.hrdays.cz/registracni-formular

Kdy se otevřou brány veletrhu HR days?

24. 10. 2012 10:00 - 19:00

25. 10. 2012 09:00 -16:00

Již po páté bude odborný veletrh HR days otvírat František Hroník s tradičním Business Brunch®, tentokrát na téma Kompetenční modely. Business Brunch® je odborná přednáška, kterou Motiv P pořádá již sedmým rokem v Praze, Brně a Bratislavě.

Pokud Business Brunch® neznáte můžete se podívat na celý záznam přednášky na téma Behaviorální interview, která odzněla i na HR days v únoru 2011 v Bratislavě.

Co na vás čeká ve videozáznamu o Behaviorálním interview?

Behaviorální interview patří k validním metodám výběru. Ale nejen výběru. Představuje způsob myšlení, který je blízko manažerskému myšlení. Proto se na behaviorální interview podíváme ze širšího úhlu pohledu. Důležité budou pojmy pozorovatelné chování, od názoru k příkladu apod. Samozřejmě si představíme techniku vedení behaviorálního a kompetenčního rozhovoru. Také se dotkneme techniky STAR, budeme se zabývat organizací takového rozhovoru a tvorbou behaviorálních otázek. Prostor bude ke sdílení zkušeností i ukázky vedení takového rozhovoru.

Přednáška vám přiblíží:

• Behaviorální způsob myšlení a management

• Odlišení klasického a behaviorálního interview

• Promítnutí kompetencí do behaviorálního interview

• Tvorba otázek

• Technika STAR

• Protidůkaz

• Scénář rozhovoru

Seznam vystvovatelů a program sledujte průběžně na www.hrdays.cz

Těšíme se na setkání s vámi!