Rekvalifikovat se můžete i online. Pro studenty je flexibilita studia žádanou přidanou hodnotou

Rozhovor s Bc. Gabrielou Hrůzovou, MBA, jednatelkou Centra služeb pro podnikání

Centrum služeb pro podnikání se věnuje rekvalifikačním kurzům již 14 let a pomohlo na cestě k novému profesnímu uplatnění mnoha lidem. Ve společném rozhovoru s jednatelkou společnosti jsme se zaměřili na to, jak rekvalifikační kurzy probíhají v distanční podobě, které otázky zájemci často pokládají nebo jaké pracovní role mají v tuto chvíli největší perspektivu a jsou poptávané.

Gabriela Hrůzová, Centrum služeb pro podnikání

Zájem o rekvalifikace za poslední rok obecně vzrostl vlivem důsledků pandemie koronaviru. Zaznamenali jste také u vás výraznější nárůst poptávky?

Poptávka po rekvalifikačních kurzech je značná. V současné době střídáme PREZENČNÍ výuku u nás v Centru služeb a podnikání s výukou ON-LINE v živém vyslání z pohodlí domova nebo kanceláře. Obě varianty splňují odbornost, aktuálnost a praktické pojetí kurzu. Zároveň se snažíme o milou a přátelskou atmosféru. Z vlastní zkušenosti víme, že takto nastavená výuka přináší potřebný prostor, klid a zároveň interakci pro získání nových znalostí a dovedností.

Chceme, aby se studenti cítili při studiu dobře, aby je výuka bavila, obohacovala a byli s námi rádi. Protože, když se cítí dobře, pak se nové učivo lépe ukládá do paměti. Máme radost, že zájemcům o sebevzdělávání v těchto nelehkých dnech můžeme nabídnout plnohodnotnou alternativu výuky ve více variantách. Každá má své výhody.

Jak studenti hodnotí právě online výuku, která během posledního roku zažívá skutečný rozmach?

Mám hezký zážitek. Byla jsem na závěr kurzu u zkoušky. Studenti, aniž by zaznamenali před zahájením mou přítomnost, hodnotili, jaké plusy a mínusy má studium z domova nebo kanceláře. Často říkali: „Báli jsme se studia on-line, ale vyhodnotili jsme to jako výhodné a praktické. A když takto výuku zvládají děti, jdeme do toho také.“

Jedna z účastnic kurzu vyprávěla: „Ráno jsem si vzala župan, udělala čaj, sedla si na sedačku v obýváku a zapnula si notebook. Mohli jsme diskutovat mezi sebou v on-line učebně buď přes mikrofon nebo chat. Dozvěděla jsem se vše, co jsem chtěla a hodně navíc. Pomohlo mi to i psychicky, protože jsem se na výuku potřebovala soustředit a nezbývala kapacita uvažovat moc o ničem dalším.“ Jiná studentka přikyvovala, že ona měla přednášku zapnutou a při ní vařila svíčkovou. Do toho jsem už vstoupila s mírným úsměvem, že jsem zvědavá, jak jí tedy zkouška dopadne. Ona, že se neobává, protože si pak přednášku pustila ještě jednou ze záznamu a čemu nerozuměla, tak si přehrávala opakovaně. Společně jsme se tomu zasmáli. Zkoušku všichni studenti udělali výborně, z čehož jsme měli radost.

O jaká témata z vaší nabídky je nyní největší zájem?

Zájem je dlouhodobě největší o kurzy zaměřené na účetnictví, mzdy, personalistiku, ale také o marketing a komunikaci. Rovněž kurz Základy podnikání je vyhledávaný pro svůj ucelený obsah pro začínající podnikatele. Kurzy jsou vždy aktualizované podle nejnovější legislativy, tudíž studenti získají na jednom místě mnoho informací, které pomohou do oboru proniknout rychle a do hloubky.

Kdo má o rekvalifikační kurzy nejčastěji zájem?

Je to dost široký záběr zájemců. Jedná se o maminky po mateřské dovolené, absolventy škol, rovněž čtyřicátníky a padesátníky. O ty, kteří přišli během pandemie o práci – kuchaři, číšníci, letušky, prodavačky a mnoho dalších, kteří chtějí svůj život posunout k jistotě práce a výdělku.

Na co se vás zájemci nejčastěji ohledně rekvalifikací ptají?

Zajímá je obsah kurzu, jak je koncipován, jak probíhají jednotlivé přednášky, kolik času je na procvičování, jakou váhu má osvědčení o rekvalifikaci akreditované ministerstvem nebo jak je složitá zkouška. My se snažíme veškeré otázky pečlivě zodpovědět a také odkazujeme na naše webové stránky kde najdou podrobné informace. Z toho všeho bych možná vypíchla, že nás práce moc baví a je to na našich kurzech znát. Studenti často říkají, že to není poslední kurz u nás, že se určitě zase vrátí, protože jim s námi bylo dobře a naučili se opravdu hodně učiva za krátkou dobu.

Měla byste nějaká konkrétní doporučení pro zájemce, který si chce osvojit novou odbornost, avšak stále zvažuje obor nebo pozici, která by mu vyhovovala?

Doporučuji jít za svým snem. Zamyslet se, co by ho nejvíce lákalo, jestli potom bude mít uplatnění v blízkosti bydliště a hlavně, jestli to naplní jeho potřeby a přání. Může jít klidně studovat úplně něco jiného, než čím se do této chvíle zabýval, jelikož rekvalifikační kurz ho to naučí od úplného základu a na konci bude mít podrobný přehled o oboru a bude se v něm cítit dobře. Získá mnoho znalostí a procvičí si situace z reálného života na modelových příkladech. Není čeho se bát. Nebo si znalosti v oboru, kterému se již věnuje, prohloubí a bude mít radost sám ze sebe, jaký udělal pokrok a kam se jeho odborný přehled posunul.

Jak u vás probíhají kurzy na dálku? Mají studenti srovnatelné podmínky jako při prezenčních školeních?

Probíhají hezky. Na podzim jsme si říkali, že jsme sami zvědaví, jak to půjde. Investovali jsme obrovské množství energie a času, abychom vše promysleli do detailů. Aby výuka byla snadná, pružná a alternovala prezenční výuku. Ano, podařilo se. Studenti se s lektory setkávají v on-line učebnách. Lektor přednáší látku, pak spolu řeší případně dotazy a procvičují. Odezva je výborná. Líbí se. :)

Co když studenti potřebují další studijní podporu v průběhu rekvalifikačního programu nebo po něm?

Jednoduché řešení, studenti mají u nás k dispozici e-learning. Je to propracovaný systém otázek, odpovědí a testů, který je vhodný pro domácí studium. Není povinný, ale je to skvělý pomocník při nejasnostech a k procvičování učiva. Rovněž nabízíme konzultace zdarma e-mailem po dobu jednoho roku.

Pokud je uchazeč o kurz veden na úřadu práce, co musí splnit, aby na své vzdělávání získal od instituce příspěvek?

Musí mu být minimálně 18 let a být veden na úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání. Uchazeč je ten, který je bez zaměstnání, a zájemce může mít práci nebo být na mateřské dovolené, ale má zájem práci změnit. Postup je takový, že nejprve přijde k nám pro tiskopisy, ty donese na úřad práce a čeká přibližně měsíc, jestli mu žádost komise úřadu práce schválí. Jestliže ano, pak za něj kurz i uhradí.

A co když chce na rekvalifikační kurz vyslat svého zaměstnance firma? Může získat také nějaké výhodnější podmínky.

V současné době máme na všechny rekvalifikační kurzy slevu 20 %. Určitě jí necháme po dobu nynějšího složitého období. Pak se uvidí.

Jaké konkrétní pracovní role mají podle vás největší budoucnost, a tedy i absolventi těchto rekvalifikačních kurzů budou mít vekou šanci na další profesní uplatnění?

To se nedá úplně striktně říct. My máme rádi práci, která má smysl. Proto všechny rekvalifikační kurzy, které nabízíme, mají velký potenciál připravit studenta na práci, o kterou je na trhu zájem. Určitě je poptávka po schopných účetních a personalistech. Stále se rozvíjejícím oborem je marketing. Zajímavé je se dozvědět, co vše potřebují znát začínající se podnikatelé, je potřeba se orientovat v administrativě a písemné komunikaci a to nejen na počítači.

Je potřeba pro studium rekvalifikačního kurzu mít nějaké předchozí znalosti z oboru nebo je určený pro úplné začátečníky?

Rekvalifikační kurzy jsou sestaveny, tak aby vysvětlily učivo od úplných základů a přes procvičování se posunuly k dalšímu širšímu okruhu informací. Po ukončení kurzu má absolvent aktuální informace a mnoho znalostí, tak aby se v oboru uplatnil. Zároveň získá osvědčení o rekvalifikaci, které má váhu maturitního vysvědčení. Dostává se k nám zpětná vazba, že pracovní pohovory předcházející získání nového zaměstnání zvládají naši studenti s lehkostí. Často vytouženou práci opravdu dostanou.

Proč si vybrat právě vaše rekvalifikační kurzy v Centru služeb pro podnikání?

Protože tvoříme kurzy na základě zadání ministerstva a našich nejlepších znalostí a zkušeností. Snažíme se, aby byly takové, jaké bychom je chtěli mít my, kdybychom stáli na druhé straně a rekvalifikační kurz hledali. Aby byly plné aktuálních informací, musí být srozumitelné a obohacené o zkušenosti lektorů. Klademe důraz na skutečnost, aby se při výuce střídalo více lektorů, protože každá osobnost vnese do výuky odraz sebe, ozvláštní ho o své zážitky, a tím i drží pozornost studentů. Naši absolventi si tak odnesou z přednášek mnoho užitečného.

Co pro zájemce o vaše kurzy připravujete v letošním roce?

My se stále snažíme posouvat naše kurzy dopředu. Jsme na trhu již 14 let. Jsme tvořivý tým nadšenců pro svou práci. Hledáme možnosti, jak být studentům co nejblíže v jejich potřebách a přáních. A podle referencí vidíme, že to celé úsilí má velký smysl. Jsme rádi, že to tak je. Těšíme se na každého dalšího zájemce o naše vzdělávací a rekvalifikační kurzy a novinky aktuálně zařazujme do výuky tak, jak je přináší život.

Prohlédněte si nabídku Centra služeb pro podnikání