PhDr. František Hroník

Rozvoj kariéry (nejen) na veletrhu HR days 2013

Rozhovor s PhDr. Františkem Hroníkem, ředitelem společnosti Motiv P

PhDr. František Hroník je klinický psycholog s psychoterapeutickým vzděláním a praxí. Je odborným garantem kvality rozvojových a poradenských programů společnosti Motiv P. Je autorem odborných publikací "Jak se nespálit při výběru zaměstnanců", "Poznejte své zaměstnance - Vše o Assessment Centre", „Rozvoj a vzdělávání pracovníků“, „Managing People“, „Manažerské příběhy“ a „Jak se nespálit podruhé – Strategie a praxe výběrového řízení“.

Přednáší na Brno International Business School manažerům studia MBA předměty "Managing People" a "Human Resource Management". Je odborným supervizorem poradenských projektů v oblasti hodnocení, tvorby kompetenčních modelů, manažerských auditů, koncepci výběru a rozvoje zaměstnanců. Působí jako kouč managementu.

V rozhovoru pro HR News mluví František Hroník o rozvoji kariéry a zve na letošní ročník veletrhu HR days 2013.

Jak se proměňuje kariéra v dnešních podmínkách moderního světa?

Dříve bylo všechno jasné. To, co jsem vystudoval nebo čím jsem se vyučil, mě provázelo celým mým pracovním životem. Dnes je zřejmé, že v průběhu pracovního života projdeme vícero kariér. To s sebou nese řadu nových témat. Naproti tomu, když jsem byl v minulosti celý život truhlářem, snadněji jsem si vytvářel pocit identity. To můžeme vidět i na našich příjmeních, například pan Truhlář či paní Kovářová. Je tedy zřejmé, že zdroje naší identity si dnes potřebujeme utvářet jinak.

Jaký je rozdíl mezi tradičním a současným přístupem ke kariéře?

Rozdíl vyplývá právě z toho, že většinu pracovníků už dnes nečeká jen jedna kariéra. K rozdílu dále přispívá fakt, že se ve společnosti i ve firmách mění věková struktura. Je zřejmé, že se budou pracovníci v jedné firmě skládat z různých věkových skupin. V některých organizacích mohou sice podle povahy produkce preferovat určité věkové skupiny, většina firem však bude řešit problémy rozdílů věkových skupin včetně stárnutí pracovní populace. Právě tyto rozdíly mezi generacemi si však potřebujeme uvědomit, abychom u každé z nich mohli pracovat s jejich silnými stránkami.

Souvisí rozvoj kariéry s řízením kariéry?

Protože byla dřívější doba snáze předvídatelná, bylo podstatně jednodušší kariéru řídit. V současnosti potřebujeme, aby ke svému rozvoji přistupovali lidé svébytněji. Zkrátka aby byli subjekty své kariéry, nikoli jejími objekty.

Podíváme-li se na problémy v kariéře, jaké jsou jejich nejčastější příčiny?

Převažuje zde neustále očekávání, že se má o kariéru postarat firma či organizace. Zkrátka firma má vědět. Takže se potřebujeme zaměřit na převzetí odpovědnosti za svůj osobní rozvoj zaměstnancem, a to včetně rozvoje kariéry.

Jak ale řešit kariérní volby? Jak v případech, kdy není jasné, jakou kariéru člověk zvolí, správně určit odpovídající rozvoj zaměstnance?

Vždy potřebujeme hledat průnik mezi tím, pro co jednak planu nadšením, pro co mám také schopnosti a dovednosti a nakonec mezi možnostmi, jak mohu být v tomto nadšení podpořen. To je takzvaná ježčí koncepce. Leckdy se totiž stává, že člověk plane nadšením pro něco, na co má méně předpokladů a naopak pro něj není atraktivní to, na co předpoklady má. Další past nastane v situaci, kdy sice máme průnik nadšení a schopností, ale nejsem stavu se v našem úsilí nijak podpořit. Například ani časovou dotací.

Kdy můžeme očekávat další Business Brunch® na téma Rozvoje kariéry?

Další Business Brunch®, který bude v Praze, tentokrát proběhne v rámci veletrhu HR days 2013, na který Vás zve společnost Profesia CZ a partneři. 3. ročník HR days se uskuteční 23. - 24. 10. 2013 na výstavišti PVA EXPO Praha Letňany. Osobní kontakty, nejnovější trendy a rozsáhlá HR komunita na jednom místě. Vytvořme spolu prostor pro sdílení úspěchů! Sledujte v říjnu seznam vystavovatelů a program (http://www.hrdays.cz/)

Je připraveno 5 tématických bloků:

  • Business Brunch® - Řízení kariéry

  • Tak kdo si tady vybírá?

  • Co mohu udělat pro spokojený tým?

  • Šťastný zaměstnanec, výkonný zaměstnanec!

  • Změny v pracovním právu od 2014

Vstup zdarma po registraci http://www.hrdays.cz/registracni-formular