Yvona Charouzdová, top vision

Současné trendy při vedení výběrového pohovoru

Rozhovor s Yvonou Charouzdovou, konzultantkou managementu a HR, trenérkou soft skills a koučkou společnosti Top Vision

Kvalita vedení pohovorů s uchazeči o zaměstnání má dnes obzvláštní důležitost. Český pracovní trh je jak známo vyčerpaný, a tak je zapotřebí vybrat i z malé nabídky člověka, který bude na danou pozici nejvhodnější.

Recruiter dnes navíc funguje jako první marketingový „nástroj“ dané firmy, s nímž se uchazeč setkává. Dnes už si totiž kvalitní uchazeč spíše vybírá firmu než naopak a kvalitní náborář v tomto jeho rozhodnutí hraje významnou roli.

Jaké jsou další současné trendy výběrových pohovorů? O tom na následujících řádcích hovoří Yvona Charouzdová, která vede ve společnosti Top Vision specializované na manažerské a firemní vzdělávání mj. kurz „Vedení výběrového pohovoru od A do Z“.

Pokud Vás podobná témata zajímají, máte také poslední možnost přihlásit se na odbornou konferenci Training & Development Forum, která se koná 18. 10. 2018 v Praze.

Novým trendem ve vedení pracovních pohovorů jsou behaviorální pohovory. O co se konkrétně jedná?

Kromě klasických pohovorů se stále častěji začínají používat tzv. behaviorální pohovory. Ty jsou založené na tom, jak se člověk zachoval v určité pracovní situaci v minulosti. Na základě toho je predikováno jeho budoucí chování v dané roli.

Jaké požadavky mají firmy na nové zaměstnance a uchazeče obecně?

Firmy jsou kvůli menšímu množství kvalitních externích kandidátů nuceny snižovat nároky a vychovávat si lidi na některé vyšší pozice samy. O to víc ale dbají, aby byl daný člověk týmový hráč, zapadl do příslušného týmu a aby měl vysokou emoční inteligenci.

Lze nějakým nástrojem opravdu zefektivnit proces náboru?

Z důvodu větší efektivity používají personalisté čím dál častěji telefonický předvýběr. Naopak assessment centra, která byla donedávna velmi v módě, jsou nyní používána méně, protože je problém na ně zajistit dostatek uchazečů.

Jak se díváte na přítomnost manažerů u pohovorů? Jsou na tuto roli dostatečně připraveni?

Zatímco kvalita HR náborářů roste, manažeři vybírající budoucího člena svého týmu často nejsou na pohovor dostatečně připraveni. Firmy by se měly zaměřit na jejich lepší odbornou průpravu a neposílat na příslušné kurzy jenom recruitery, ale i manažery. Manažeři se někdy uchazečů nevhodně ptají, neumějí správně rozeznat jejich potenciál, skáčou během pohovoru náboráři do řeči. Často se také nedovedou rozhodnout, zda daného uchazeče přijmout, nebo ne, a rozhodnutí dlouho odkládají. V současné době je ovšem klíčová rychlost, kandidáti mívají až šest želízek v ohni.

Mnoho firem dnes mluví o HR marketingu...

Jak již bylo naznačeno, recruiter má dnes mimo jiné za úkol kvalitního uchazeče zaujmout a nadchnout pro firmu. Musí být i dobrý prodejce. K tomu účelu mu někdy slouží prezentační videa ukazující například personalizovaný příběh člověka, který ve firmě postupně rostl, nebo představující konkrétní tým. Kandidáti totiž chtějí vědět, s kým budou spolupracovat, kdo bude jejich nadřízený.

Co následuje po nástupu kandidáta? Starají se více firmy také o úvodní dny na pracovišti nebo je to již plně v režii manažerů daných týmů?

Vedle všeho výše uvedeného se v osvícených firmách klade daleko větší důraz na adaptační proces. Firmám se nevyplatí věnovat spoustu času a prostředků na nalezení jehly v kupce sena, tedy nového kvalitního zaměstnance, o kterého pak ovšem přijdou během zkušební doby právě kvůli zanedbanému adaptačnímu procesu.