Specifika vzdělávání zaměstnanců ve výrobních firmách

Rozhovor s Pavlem Sodomkou, spoluzakladatelem a poradcem Agentury Ámos

Pavel Sodomka působil po absolvování strojní fakulty ČVUT léta na různých odborných i vedoucích pozicích zejména v několika průmyslových a obchodních firmách. Později se rozhodl spoluzaložit vzdělávací agenturu Ámos, která se již 25 let soustředí zejména na tvorbu vzdělávacích programů pro podniky z výrobní sféry. Jaké oblasti vzdělávání jsou pro výrobní organizace důležité, proč je dobré kombinovat soft a hard skills, nebo jaké jsou tři aktuálně klíčové dovednosti manažerů? To se dozvíte v našem rozhovoru.

V čem je výrobní sektor a automobilový průmysl, jako hlavní zaměření vašich aktivit, specifický z pohledu vzdělávání?

V této oblasti je obrovský důraz zejména na statistiku, která je takřka magickým slovem pro systémy managementu kvality. Firmy jsou nuceny dodržovat normy ISO a samotní dodavatelé těchto firem musí mít velmi často, kromě certifikovaných systémů managementu, především znalosti řady speciálních metod jako jsou FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC a dalších (TIP: Přečtěte si výběr nejpoužívanějších pojmů z kvality ve výrobě s vysvětlivkami).

Statistické metody přitom nejsou žádným strašákem a firmy díky nim získávají praktické výstupy, které se používají k řízení jakosti. Jakmile totiž dojde na počítání zmetků, je pozdě, a proto se hlavně z finančních důvodů zaměřují především na prevenci. Nicméně se pro nás postupně staly jedněmi z komerčně nejúspěšnějších kurzů. Přidáme-li k tomu všemu navíc enormní zátěž a stres panující v daném prostředí, je nezbytná také zvýšená odolnost proti nežádoucím důsledkům této zátěže. To vše je třeba vzít v potaz.

Pokud vím, tak některé zmíněné metody z výroby se dnes už postupně rozšiřují také mimo tuto sféru, například do optimalizace administrativních procesů.

To je pravda. Například velmi využívaná metoda analýzy rizik FMEA - Failure Mode and Effects Analysis (pozn.: analýza možného výskytu vad a jejich důsledků) je de facto univerzálně uplatnitelná metodika pro vyhodnocování rizika v jakékoliv oblasti. Jeden z našich lektorů ji v pozici poradce použil v rámci školení v jedné velké bankovní instituci. Zprvu sice nechápali, proč jim nabízí metodiku pocházející z automobilového průmyslu, ale ve výsledku zjistili, že jim může být skutečně k užitku.

Proč jste se rozhodli cílit právě na výrobní a automotive oblast?

Dlouhá léta jsem působil na technických pozicích ve výrobním sektoru. Později jsem pracoval v oddělení kvality jednoho významného dodavatele automobilového průmyslu a podílel se na zavádění systému kvality i zlepšování procesů.

Vím dobře z vlastní zkušenosti, jak je toto prostředí náročné a jaké dovednosti – soft i hard – jsou zde nezbytné. Navíc s ohledem na mou praxi se mi také lépe komunikuje se zadavateli vzdělávacích programů a mohu ve spolupráci s nimi lépe připravit daný vzdělávací program tak, aby byl opravdu „na míru“.

Co vás v roce 1991 osobně vůbec vedlo k tomu založit vzdělávací agenturu a nezůstat v původní profesi?

Dlouhodobě mě dráždilo vzdělávání „čtenáři cizích myšlenek“ a obecně zastávám názor, že lektor musí umět dobře přiblížit téma dané skupině lidí z konkrétní praxe. Jelikož ve mně navíc mých 18 let vzdělávacího procesu nezanechalo doživotní odpor k dalšímu vzdělávání a rozvoji, rozhodl jsem se v době, kdy už to bylo možné, spoluzaložit vzdělávací agenturu. Vytvořil jsem si tak prostor pro naplnění vlastních představ o smysluplném vzdělávání pro praxi a nikoliv jen pro samotnou „čárku“.

Začínali jsme nejprve jednorázovými akcemi, semináři s orientací na změny v legislativě, které absolvovalo klidně i 250 účastníků. Například na problematice obchodního práva jsme spolupracovali se skvělým doc. Chalupou, který uměl dobře přiblížit problematiku jak právníkům, tak i neprávníkům. Později jsme začali s ucelenými odbornými programy pro mistry, asistentky, manažery, interní auditory kvality i kratšími odbornými kurzy, především v oblasti komunikačních a „kvalitářských“ dovedností.

Zmínil jste komunikační dovednosti, které patří mezi měkké dovednosti. Jak funguje jejich propojení s odborným vzděláváním?

Tvrdé dovednosti jsou vcelku logicky v systémech managementu nutnou podmínkou. K tomu, aby se nezbytné metody a nástroje kvality uvedly v život a sloužily firmě ve prospěch jejích zákazníků, je ale navíc nezbytné, aby se všichni zúčastnění dokázali domluvit. Tím jsme rovnou u komunikačních dovedností, bez jejichž rutinního zvládání je to podstatně těžší.

Během mé pracovní kariéry jsem se až přespříliš často setkával s direktivním stylem jednání ze strany nadřízených pracovníků. Samozřejmě v krizové situaci, kdy hrozí třeba zastavení linky, je direktivní jednání v pořádku, ale v mnoha dalších případech jej nepovažuji za nutné ani vhodné. Už tehdy jsem proto, ještě v roli technického náměstka, bral své podřízené více jako kolegy a partnery, což pozitivně ovlivňovalo i náš vzájemný vztah a práci. Tak jsem se setkal už před lety s něčím, co je dnes velmi rozšířené – motivační styl vedení lidí. Také směrem ke klientovi zastávám přístup „pozitivního obchodování“ založený na partnerském principu.

Kombinace obou dovednostních typů (soft i hard) se pak prolíná například v našich kurzech Komunikace pro mistry nebo Komunikace pro auditory. Z pohledu samotných komunikačních dovedností pak nabízíme například kurz Efektivní komunikace.

Realizujete ale také praktické outdoorové programy právě pro výcvik komunikace. Jak to funguje a jaké jsou výsledky?

Jedná se o aktivity založené na zážitku vedené lektorským týmem, složeným ze zkušeného psychologa a záchranářů-profesionálů v pozici lektorů volitelných outdoorových aktivit. Například scénář lanového výcviku začíná teoretickou částí na téma komunikace v týmu. Ve druhé fázi následuje zátěžová aktivita, zpravidla s využitím nízkých lan napjatých mezi stromy, pro silnější povahy pak i slaňování třeba z dvacetimetrové skály. To je technika, kde se skokově dokáže posunout týmový vztah a odstraní vzájemné bariéry. Už jen fakt, že se členové týmu naučí technice slaňování a sami se vzájemně jistí, je důležitý moment. Skrze lano se musí spolehnout jeden na druhého.

Do programu je možno zařadit i výcvik v poskytování první pomoci pod vedením našeho opravdu charismatického lektora – profesionálního záchranáře. Celý průběh akce se natáčí a večer záznam promítáme. Lektor-psycholog, který celý den tým sledoval, poté diskutuje s účastníky změny, kterými prošli. Přirozeně se jim tak vybaví na základě tohoto modelu určité významné situace. To je ta nejdůležitější chvíle. Společně absolvované zážitky pak zpravidla významně pozitivně ovlivní další fungování týmů.

Komunikace je ale pouze jednou z mnoha součástí měkkých dovedností. Pokud byste měl vybrat, které další v současnosti vnímáte jako klíčové, které mohou být prospěšné nejen manažerům ve výrobě?

Nedávno se v režii Fondu dalšího vzdělávání konala zajímavá konference, týkající se právě oblasti manažerských dovedností. Jedním z diskutovaných bodů byly zejména trendy do budoucnosti. Z provedených studií vyšlo najevo, že mezi tři nejvýznamnější oblasti dovedností pro praxi v následujících 10 – 15 letech patří percepce a manipulace, tvůrčí inteligence a emocionální inteligence. Jsou sice žádané i nyní, ale není jim na trhu věnována taková pozornost. S těmito závěry souhlasím a jsem rád, že dvě z těchto tří oblastí dovedností sami školíme. Například kurz Emoční inteligence v mezilidských vztazích jsme poprvé otevřeli už před 5 lety a kurz Manipulace a jak se jí bránit máme v nabídce podnikových programů.

V úvodu jste se zmínil o lektorech odborných kurzů a náročnosti jejich výběru. Můžete přiblížit, s kým vlastně spolupracujete?

Všichni naši lektoři mají několik společných vlastností: vysokou odbornost a praktické zkušenosti ve školené oblasti, schopnost umět poutavě předávat své znalosti a dále pracovat na svém odborném rozvoji. Podařilo se nám za roky, co na trhu působíme, vytvořit tým odborníků, kteří jsou příjemní lidé a dokáží účastníky zaujmout i motivovat.

Spolupracujeme například s psychologem, který působí jako samostatný lektor a má opravdu rozsáhlou praxi. Sám jsem se o jeho umu přesvědčil v rámci jedné modelové situace na kurzu, kde se jinak velmi sebevědomá a rázná účastnice náhle úplně emočně složila. Později k němu začala chodit na terapie, protože sama zjistila, že se potřebuje vyrovnat s vlastní minulostí. To pro mne byl významný moment, kdy jsem si uvědomil, jak je důležité, aby byl lektor skutečný profesionál, který nemá něco pouze nastudované z knížky, ale umí skutečně s lidmi pracovat.

Co s vašimi lektory připravujete na letošní rok?

Plán vzdělávacích aktivit na každé období je pro nás otevřenou záležitostí a operativně do něj zařazujeme témata, která praxe aktuálně přináší. V letošním roce připravujeme například následující kurzy:

Za pozornost personalistů ale stojí také například nově otevíraný kurz: Nová rizika v pracovním právu a personalistice v roce 2016 aneb Pokuty, pokuty, pokuty.

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace