Studium jazyků otevírá dveře novým možnostem

Rozhovor s Evou Švarcovou, lektorkou v jazykové škole Empire

Eva Švarcová je lektorka v jazykové škole Empire, kde se věnujete vzdělávání jednotlivců i skupin ve firmách. V rozhovoru pro HRNews zdůrazňuje, že při výuce angličtiny je důležitá rozmanitost výuky a že studenti by se neměli bát dělat chyby, protože i ty jsou součástí vzdělávacího procesu. Zmiňuje se také o využívání přímé metody výuky (Direct Method), kde studenti daným jazykem mluví již na první hodině.

Eva Švarcová, lektorka v jazykové škole Empire

Představte prosím čtenářům svou pracovní dráhu?

Jsem absolventkou oboru filologie francouzštiny a portugalštiny na FF UK. Působila jsem v několika mezinárodních korporátech, kde jsem byla v každodenním styku s angličtinou, francouzštinou i jinými jazyky. Zajímavý na tom byl jednak svět dané specializace, pak také rozdíl mezi rodilými i nerodilými mluvčími z různých koutů světa. V neposlední řadě jsem také pomáhala v taneční škole v Nizozemí. U tance stejně jako u jazyků platí, že musíte tančit, abyste se tanec naučili. Studentky a studenty proto vedu k tomu, aby se nebáli jazyk používat, protože jen tak se ho naučí. A chyby? S těmi není nutné si tolik lámat hlavu. Jsou nedílnou součástí učebního procesu a časem jich bude méně a méně.

Proč jste se rozhodla pracovat právě jako lektorka angličtiny?

Jazyky jsou jednou z mých vášní. To znamená, že se je sama ráda učím (momentálně si plním jeden z mých snů a učím se maďarsky), ráda se učím o nich a také je učím. Předávat znalosti a využívat své zkušenosti mě zkrátka a dobře těší. Navíc jsem přesvědčena o tom, že jazyky jsou mosty mezi lidmi, národy a civilizacemi. Takže to je můj příspěvek ke světovému míru (smích).

Vyučujete komunikační angličtinu nebo také odbornou, například IT nebo jinou oblast?

Já osobně nejraději učím začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí posunout dál. Ovšem u nás v Empiru učíme i obchodní angličtinu, medicínskou, cestovní ruch aj. Máme také mnoho studentů z oblasti IT, jimž pomáháme lépe a jasně v angličtině komunikovat na všech úrovních pokročilosti.

Pro školu Empire učíte AJ například ve společnosti Alef, jak probíhají tamní kurzy? Na co se zaměřují?

Většina kurzů pro společnost Alef Nula jsou kurzy všeobecné angličtiny, od začátečníků po pokročilé. Některé skupiny mají lekci 1x týdně na 60 minut, jiné 2x týdně po 50 min. Klademe důraz na to, aby se studentky a studenti na každé lekci naučili něco nového či se v něčem zlepšili (slovní zásoba, gramatika, obraty, výslovnost). Pak záleží na dané skupině/kurzu, čemu se věnujeme přednostně. Platí ovšem také to, že našim studentům dáváme vždy maximum prostoru, aby se mohli zlepšovat a nové znalosti používat. 

Kolik studentů je ideální mít na hodině?

To opět záleží na dané skupině a cíli kurzu. Pokud budete chtít něco velmi specifického a budete ochotna také pracovat, pak doporučím kurz individuální, příp. s někým, kdo má cíl stejný či obdobný. Pokud Vám ovšem vyhovuje dynamika skupiny, která vám dá křídla, pak je tedy lepší tato varianta. Poskytujeme kurzy pro jednotlivce i skupiny, ovšem vždy maximálně pro 6 osob, aby měli všichni dostatek prostoru pro sebe. Já osobně preferuji jednotlivce, protože jim dokážu lekci ušít na míru, ovšem chápu, že to není úplně pro každého.

Jsou kurzy pouze prezenční nebo také online? Kterou formu preferujete?

Učíme prezenčně i online. Obě formy mají svá pro a proti, opět záleží na preferencích a konkrétní situaci. Poslední dobou nejraději učím osobně, protože mohu plněji využívat neverbální komunikaci, která má ve výuce velmi důležité místo. Avšak je neoddiskutovatelné, že online výuka nám všem šetří čas (především dojíždění) a dává více flexibility.

Jak je kurz interaktivní, jde spíše o teorii nebo více komunikujete a trénujete mluvení v praxi?

Teorie má ve výuce své nezastupitelné místo. Jak už však vyplynulo z předchozích odpovědí, u nás se hodně mluví a nové dovednosti hodně trénujeme. Používáme dokonce metodu, díky které daným jazykem mluví hned na první lekci i úplní nováčci. Jmenuje se Direct Method/přímá metoda, a učíme jí různé jazyky, nejen angličtinu.

Jaký je poměr živých a online výukových hodin?

Poměr online versus osobně je přibližně 70:30.

Je z vašeho pohledu online výuka alespoň podobně efektivní jako živé setkání s lektorem?

Zcela určitě. Zmiňovala jsem již časovou úsporu a flexibilitu, to samo o sobě přispívá k tomu, aby studenti a studentky měli lekce pravidelně, dokonce několikrát za týden. To je samozřejmě daleko efektivnější. Navíc můžete mít lekce s lektorem či lektorkou, s nímž si padnete do noty, ale osobně byste se nesetkali (z různých důvodů, např. žije v jiné zemi). Emoce mají v učebním procesu také důležité místo. V neposlední řadě zmíním technické možnosti a různé online vychytávky, které učení obohatí, ale osobně by byly krkolomné, ne-li nemožné.

Jak monitorujete pokroky svých studentů?

Pro začátek je třeba říct, že ne všichni studenti o monitorování pokroků stojí. U kurzů, které využívají přímou metodu, máme testy na míru každé úrovni pokročilosti. Dříve se dělaly na poslední hodině daného kurzu, dnes si je můžete udělat online v klidu domova. Naše studenty však monitorujeme v průběhu celého kurzu a vedeme je k tomu, aby se zlepšovali v oblastech, kde zaznamenáme prostor pro zlepšení. Pokud někdo stojí o to, udělat si nějakou jinou formu srovnání, doporučuji třeba se nahrát a porovnat si nahrávku Vašeho dnešního projevu s tím, který si nahrajete např. za 6 měsíců (při obdobném či stejném zadání).

Dostávají studenti od školy Empire studijní materiály? 

Samozřejmě, bez toho by to nešlo. Podle kurzu může jít o učebnice (fyzická či elektronická), kopie materiálů či materiály vyexportované z online lekcí. Ráda bych zde ovšem vyzdvihla důležitost vlastních poznámek, nejlépe psaných ručně, nikoliv elektronicky, jelikož zapojíte také motorickou paměť. Propojení několika pamětí přispívá k lepšímu uložení informací a jejich zpětnému vyvolání.

Jaké pracovní pozice nejvíce vyučujete?

V Empiru vyučujeme od řadových pozic (nejvyšší procento) po střední a vyšší management.

Využíváte ve své výuce nějakým způsobem AI?

AI jsem využila pouze k vytvoření obrázků, které jsem na lekcí použila k opakování určité slovní zásoby a gramatických jevů, nebo k uvození konverzačního tématu. AI se dá samozřejmě využít i jinak, ale já osobně s ním zatím tolik neexperimentuji.

Proč jste se rozhodla pracovat právě pro Empire, co vás na výuce a práci v této firmě baví, naplňuje?

V Empire mě těší spolupráce s týmem, který je velmi profesionální, vždy dokáže pomoci a nic není problém. Jsem ráda, že jsem Empire našla, protože je zde pamatováno na náš profesní i osobní rozvoj, jsou tu inspirativní lidé a celkově jsme na stejné vlně.

Chtěla byste se sama někam dál rozvíjet, posouvat? Jaké jsou vaše budoucí plány?

Nápadů i plánů je mnoho. V novém roce chci především od plánů přejít k činu. Jednak chci nasměrovat více energie do vytvoření výukových materiálů ve francouzštině, kterou také vyučuji. Dále bych ráda přidala koučování v angličtině, což může být pro naše studenty novou výzvou a možností, jak se posunout dále.