Technologie a vzdělávání. U nás si vybere i náročný klient

Rozhovor s Petrem Hodboděm, Business Unit Managerem pro divizi Marketing & Education společnosti Avnet

Petr Hodboď působí v oblasti IT vzdělávání více než 16 let. Před nástupem do společnosti Avnet v roce 2009 pracoval ve školicím středisku společnosti IBM Česká republika, do kterého jej přivedla náhoda v podobě studentské praxe. Rád se věnuje MTB cyklistice, sjezdovému a nově i vodnímu lyžování.

Vaše společnost se nezabývá jen IT vzděláváním, že?

Přesně tak. Společnost Avnet je primárně VAD (pozn. value added distributor) distributorem informačních technologií nejvýznamnějších firem světa. Servisní a vzdělávací služby jsou pro AVNET poměrně novým oborem.

Pro koho je vaše nabídka určena?

Naše portfolio je zaměřeno na technicky nejnáročnější kurzy, které stávající leadeři na IT trhu nabízejí, ať už jde o SW či HW produkty. Kurzy jsou určeny pro IT profesionály z řad koncových zákazníků, obchodních partnerů i výrobců.

Vy sám primárně zastřešujete projekt Avnet Academy. Oč se přesně jedná?

Avnet Academy je jednou z částí divize Avnet Professional Services. Představuje servisní složku, jejímž posláním je šířit povědomí a hluboké technické znalosti o HW a SW produktech, které Avnet ve spolupráci s jejich výrobci a přes vlastní obchodní partnery nabízí na koncovém trhu.

Zjednodušeně řečeno se tedy jedná interaktivní vzdělávací portál, kde klient jednoduše získá kromě údajů o kurzech také kompletní rozpis aktuálních termínů včetně možnosti přímé objednávky.

Jaký je rozsah vašich školicích produktů?

V České republice jsme svým způsobem začali s poskytováním kurzů o trochu dříve než v jiných zemích. Z lokálního, čistě exkluzivního kontraktu na realizaci kurzů společnosti IBM, se v roce 2013 stal kontrakt celosvětový a tento globální projekt je základním stavebním kamenem pro středisko Avnet Academy a jeho budoucí rozvoj. Důvěra, kterou jsme od tohoto technologického leadera dostali, nám nyní otevřela dveře pro jednání s dalšími společnostmi a naše nabídka tak roste každým kvartálem.

Kromě statusu IBM Global Training Provider jsme navíc autorizovaným VMware vzdělávacím centrem a do naší nabídky dále patří také kurzy renomovaných společností jako EMC, HP, Oracle a Symantec.

Co získám, jestliže absolvuji některý kurz ve vašem školicím středisku?

Zde se přímo nabízejí slovní spojení jako „hluboké technické znalosti“ nebo „celosvětově uznávané osvědčení o absolvování kurzu“. Díky nim pak naše odborné kurzy představují „důležité doplňky pro CV našich studentů“ a také „základní předpoklady pro úspěšné složení certifikačních testů od společností Pearson Vue a Prometric“. V případě úspěšného absolvování certifikačních testů pak můžeme tato slova navíc ještě podtrhnout.

Máte i vlastní democentrum. Můžete blíže specifikovat tuto službu?

Naše democentrum plní tři základní role. Je výkladní skříní, ve které mohou naši obchodní partneři fyzicky vidět zařízení, která prodávají. Reálně si tato zařízení mohou vyzkoušet, zapůjčit a třeba i rozebrat; v neposlední řadě se jedná o technologie používané pro vlastní školení. Studenti našich kurzů přistupují na tato zařízení z našich, nebo svých učeben a učí se s nimi pracovat.

Předpokládám, že se také setkáváte s obavami klientů o efektivnost vynaložených prostředků na IT vzdělávání. Jakým způsobem byste obhájil onu smysluplnost investic do vzdělávání?

Naši zákazníci vědí, že přicházejí na vrchol ledovce. Ani u aut prémiových značek zákazník nepředpokládá nízkou cenu. Naší rolí je, aby student odcházel s pocitem dobře vynaložených finančních prostředků. Kombinací promo akcí, případně motivačních programů výrobců pak navíc dokážeme z původně vysoké ceny udělat cenu přinejmenším zajímavou. Pro aktuální kvartál můžeme zmínit promo akci, zaměřenou na podporu prodeje, kdy naši obchodní partneři mohou za určitých podmínek získat 50% slevy na školení a to buď pro sebe, nebo pro své koncové zákazníky. Více informací o této akci mohou zájemci získat u našich obchodníků.

Měříte spokojenost účastníků školení?

Samozřejmě. Studenti na konci každého kurzu vyplňují elektronické formuláře. Zpětná vazba je velmi důležitá, a přestože si vážíme pozitivních reakcí, rádi se dovíme i o sebemenším problému. Jsem toho názoru, že problém může nastat, ale musí se řešit a nesmí se opakovat.

Můžete nás blíže seznámit s vašimi lektory a stylem výuky?

Lektoři kurzů jsou ti nejzkušenější praktici s výbornými prezentačními dovednostmi. Tito instruktoři si pravidelně obnovují technické certifikace pro příslušná technologická řešení a díky své praxi v podobě přímého kontaktu s produkty v jejich reálném nasazení jsou skutečnými profesionály. To je nejdůležitější kombinace pro úspěšně zakončený kurz. Studenti i lektoři jsou jak z řad výrobců, tak i z řad obchodních partnerů. Kurzy se nejčastěji realizují pro skupiny od čtyř do deseti osob. Tomu odpovídá i velikost učeben. Technické vybavení splňuje přísné požadavky kurzů a nejčastější konfigurace je lokálně umístěné PC s přístupem na vzdálená virtuální centra. Individuální přístup lektorů, kteří se vždy snaží maximálně vyhovět nejrůznějším dotazům studentů, je naprostou samozřejmostí.

Stále více je také populární distanční forma vzdělávání. Jakým způsobem reflektuje vaše nabídka tento trend?

HW školení v našem případě stále ještě probíhají tradiční formou s přítomností lektora v učebně. Každý SW orientovaný kurz pak již distanční verzi má a zájem o něj rok od roku roste. Dříve byl poměr kurzů v učebně oproti těm elektronickým přibližně 90 % ku 10 %; v letošním roce již evidujeme 80 % „tradičně“ realizovaných kurzů oproti 20 % jejich on-line nabízených alternativ. Tento nárůst je částečně generován velmi širokou nabídkou SW produktů a nízkým počtem jejich možných uživatelů či studentů kurzu.

Každý se rád pochlubí úspěchem. Je něco, na co jste patřičně hrdí?

Já osobně jsem velmi hrdý na to, kde a s kým pracuji. Jde o veliké štěstí, a pokud mohu touto cestou poděkovat svým kolegům, dodavatelům a především zákazníkům, pak bych tak rád učinil. Za tu řadu let v jednom oboru potkávám mnoho lidí, kteří setrvávají, a ať jsou již v roli kolegů, lektorů či studentů, mohu i po letech říci, že mě tato práce baví. A to vše díky nim.

Jaké novinky se u vás dějí a co teprve chystáte?

V oblasti PR se naše práce zlepšila patrně nejvíce. Měli jsme v těchto aktivitách mezery, na nichž se však neustále snažíme pracovat. Web Avnet Academy je plný kurzů a přibývají na něm další oblasti; sociální média jsou plněna články, objem našich přátel a kontaktů roste. Každý měsíc navíc vydáváme informační newslettery pro naše partnery a klienty. Tímto bych tedy rád pozval čtenáře k připojení se do naší skupiny Avnet Academy Czech Republic na profesionální síti LinkedIn pro získávání čerstvých novinek v oblasti IT vzdělávání.

Doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: Patrik Robinson, Letadlová loď
Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): Rock, U2
Oblíbená činnost: Relax v přírodě
Kam byste se chtěl podívat: Japonsko (ale na Šumavě mi je stejně nejlépe)
Na co se těšíte: Na volný čas strávený s rodinou a přáteli
Čeho se bojíte: Hlouposti
Váš největší pracovní úspěch: Aktuální pozice
Vaše motto: „Nejde? Neznám….“; „S pozitivním přístupem nejdál dojdeš.“….
Oblíbený nápoj: Dobré pivo, Rum Diplomatico
Oblíbená rozhlasová stanice: Evropa 2
Oblíbený film: Útěk z věznice Shawshank
Oblíbené místo: Šumava - Radešov
Oblíbené periodikum: EPOCHA
Oblíbený server: IDNES
Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě: Zcela mi bude stačit být opět sám sebou :-)