Roman Krátký

top vision součástí největší vzdělávací a poradenské skupiny v ČR

Rozhovor s Romanem Krátkým, sales directorem společnosti top vision

Roman Krátký působí v oblasti vzdělávání a rozvoje již 6 let. Poslední tři roky pracuje ve společnosti top vision, kde zastával pozici key acount managera a v současné době obchodního ředitele. Po majetkovém propojení společností top vision, Caledonian School a Tutorje nově zodpovědný také za řízení obchodních aktivit jazykové školy Caledonian School.

V uplynulých dvou letech došlo k majetkovému spojení společností top vision, Caledonian School a Tutor, co pro vás toto spojení znamená?

Na majetkové spojení firem se lze dívat z různých úhlů pohledu. Z pohledu celé skupiny je výhodou finanční stabilita, roční obrat skupiny přesahuje 200 milionů korun, jedná se tedy o jeden z největších vzdělávacích subjektů na trhu v ČR. Co se týká fungování jednotlivých firem, jednoduše lze říci, že každá společnost se rozvíjí nadále v oblastech svého dosavadního působení a tam, kde jsou nějaké synergie, dochází k propojení.

Příkladem mohou být otevřené semináře top vision, kde je nově propojena nabídka se společností Tutor. Kurzy jsou zřetelně rozděleny na „značkové“ a „standardní“ a klientům nyní dokážeme pokrýt v rámci otevřených kurzů rozvoj juniorních pozic, senior manažerů či top managementu.

V každé společnosti jsou identifikovány nejsilnější schopnosti z hlediska kvality poskytovaných služeb a ty následně udávají směr např. Caledonian School v oblasti firemní jazykové výuky, top vision firemní rozvoj a vzdělávání.

Jaké výhody z toho propojení plynou pro vaše klienty?

Prozatím je to především šíře portfolia našich služeb a to v maximální možné kvalitě pro různé úrovně řízení. To se týká jak výuky jazykové, tak rozvoje manažerů v oblasti řízení lidí a firem. Již zmiňovanou stabilitu vnímá většina klientů jako podstatný klad a předpoklad dlouhodobé spolupráce. Nicméně to nejdůležitější je nyní před námi – rozvoj produktů stávajících a vytváření nových. V tomto směru je pro nás velkou interní výzvou například propojení některých prémiových produktů top vision a Caledonian School…

To znamená propojení výuky soft skills a jazyků?

Přesně tak, vidíme zde několik témat, která budou pro klienty zajímavá… souvisí to také s tolik diskutovanou efektivitou jazykových kurzů. Více v tuto chvíli nechci prozrazovat…

Plánujete spojení s nějakým dalším subjektem na trhu?

To je spíše otázka pro investory-majitele celé skupiny, ale myslím, že nákup dalších firem je v tomto období pravděpodobný. Trh v ČR se bude výhledově koncentrovat. Nebýt EU fondů, které ničí běžné tržní prostředí a také bohužel v mnoha případech pohled na efekt a kvalitu vzdělávání, domnívám se, že by vzdělávací trh opustila polovina firem.

Co se změnilo v top vision od tohoto spojení?

top vision působí ve třech oblastech: manažerská fóra, otevřené tréninky a interní programy s poradenstvím. O otevřených trénincích jsem již mluvil, další dvě oblasti zůstávají beze změn. Přesněji, nedošlo ke změnám díky spojení, ale samozřejmě ve všech oblastech dochází k neustálému rozvoji produktů a poskytovaných služeb. Interně je samozřejmě pro společnosti „nákladově“ zajímavé společné administrativní zázemí - IT, finance, mzdy apod.

Znamená to, že nyní plánujete nějaké novinky pro klienty?

Určitě. V manažerských fórech jsme např. tento rok realizovali Strategické fórum na Slovensku a samozřejmě na každém z pravidelně realizovaných fór přinášíme vždy nová témata, řečníky, doprovodné programy apod. na podzim je nově plánováno fórum pro nákupčí.

Otevřené tréninky jsou nově doplněny o mnoho témat. Příkladem může být seriál tréninků se známými osobnostmi, živé experimentální workshopy v oblasti rozvoje prezentačního designu, tréninky vedoucí ke zvýšeni efektivity jakéhokoliv sdělení, odborné programy mapující dopady fúzí a akvizic nebo střet kultur apod. To vše je také přenášeno do interních rozvojových aktivit.

Co se týká interních programů připravovaných dle potřeb klientů, lze říci, že při každém programu vzniká nějaký nový prvek, který se dále rozvine a stane se pevnou součástí každého dalšího projektu. Rád bych v této souvislosti poděkoval klientům za jejich podněty, náročnost :) a partnerskou spolupráci, protože právě díky nim se neustále posouváme vpřed!

Jaké programy jsou nyní nejžádanější?

Cokoliv, co souvisí s prodejem a zvýšením jeho efektivity. Stejně tak se „začátkem“ celého řetězce, tedy školení Nákupčích - z hlediska odborného, tedy nákupního procesu i technik vyjednávání. A stále žádaný je rozvoj manažerů v oblastech řízení změny. Tento setrvalý trend kopíruje stále větší nároky, které jsou na české manažery kladeny – musí se stát nositeli firemních hodnot, kultury, opravdu řídit změny i každodenní výkon svých lidí a ještě si alespoň občas uvědomit dopad svých rozhodnutí nejen na své oddělení, ale na celou společnost. Díky těmto požadavkům vznikají programy, kde dlouhodobě pracujeme s konkrétní skupinou zaměstnanců.

V poslední době jsou to také poradenské projekty v oblastech strategického řízení, odborných financí a firemní kultury, která se mnohde otřásla v základech díky destabilizaci zaměstnanců, zvýšenému tlaku na efektivitu práce, výměnami managementu.

Myslíte tedy, že se firmy už vzdalují vlivu krize?

Firmy jsou stále opatrné, více zvažují jakékoliv investice, ale to je ten pozitivní dopad uplynulého období. Věřím, že mnoho firem se díky této „přestávce“ - zpomalení mělo čas zamyslet, přehodnotit svoje působení externě i interně a s těmito výstupy je již třeba začít pracovat a vnímám, že ti aktivnější to již dělají.

Pokud chcete, můžete odpovědět i na doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: stále se vracím k nedočteným knihám, tématem bývá psychologie, rozvoj osobního potenciálu apod.
Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): různé
Oblíbená činnost: přemýšlení, tvorba, diskuze, odpočinek
Kam byste se chtěl podívat: mnoho míst…Jižní Amerika, Skandinávie, Asie..
Na co se těšíte: na nejbližší pořádný odpočinek
Čeho se bojíte: zbytečně investované energie
Váš největší pracovní úspěch: věřím, že brzy přijde
Vaše motto: „Nejdůležitější věci nesmějí být nikdy vydány na milost věcem bezvýznamným" J.W. Goethe
Oblíbený nápoj: káva
Oblíbená rozhlasová stanice: CR1
Oblíbený film: většina s uznávanou celebritou (Hoffman, Streep, Al pacino, De Niro, Keaton, Hanks)
Oblíbené místo: to nej je příliš osobní :), ale jinak na dvorku u Babi a spoustu míst na světě
Oblíbené periodikum: Euro
Oblíbený server: nemám
Kým nebo čím byste chtěla být v příštím životě: jsem křesťan, tedy nějakou představu mám :)