Umělá inteligence mění způsob, jakým uvažujeme a fungujeme

Podcast s Petrem Biskupem, Partner Account Executive, Dell Technologies a Tomášem Pospíchalem, projektovým ředitelem IVITERA.

Petr Biskup působí ve společnosti Dell Technologies jako Partner Account Executive a jeho hlavním posláním je péče o obchodní partnery a distributory technologií. V podcastu pro IT portál Abravito hovořil o nutnosti se více zaměřit na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat například v souvislosti s umělou inteligencí. Zmínil se také o novinkách, které Dell v Česku v brzké budoucnosti představí.

Petr Biskup, DELL

Přehrát podcast

Článek obsahuje pouze vybrané části podcastu, kompletní rozhovor si můžete poslechnout v naší audio verzi.

Jaká byla vaše profesní dráha? Jak jste se dostal do světa IT? Jste auťák?

Ajťák nejsem, což může být pro mnohé posluchače překvapivé. Mé profesní zkušenosti v oblasti IT začaly v mém prvním zaměstnání, pracoval jsem jako prodejce spotřebního materiálu pro tiskárny ve společnosti Hewlett-Packard. Pohyboval jsem se mezi různými rolemi, od prodeje hardwaru až po práci v softwarovém sektoru, kde jsem se zabýval softwarovými audity pro naše zákazníky. Absolvoval jsem vysokou školu v oboru průmyslového práva. Pokud byste měli soudní spor, rád vám poradím, i když nejsem advokát a nemohu vás zastupovat. Nyní jsem se opět vrátil k práci s hardwarovými produkty. Takže nejsem typickým IT specialistou, spíše jsem obchodník se vzděláním v oblasti průmyslového práva.

Vy jste zmiňoval vaše obchodní partnery, o které se staráte, jejich projekty mě zajímají. Můžete o nich říci více?

Pro nás jsou klíčoví dva distributoři, společnosti DNS a TD Synnex, protože se zaměřují na infrastrukturní projekty od návrhu a designu až po dodání fyzického vybavení. Nazýváme to "železo". Někdy fungují i jako dodavatelé služeb spojených s implementací řešení nebo školením. Společnost DNS má školicí středisko Pumpedu, které nabízí certifikační zkoušky a školení zákazníkům a partnerům. Stejně tak i TD Synnex disponuje certifikačním střediskem a poskytuje školení jak zákazníkům, tak koncovým uživatelům. Obě tyto společnosti nabízejí škálu služeb od návrhu až po dodání, implementaci a zaškolení v práci s dodávaným vybavením.

Jak své partnery podporujete a kde je tajemství vašeho úspěchu na českém trhu?

Naše přidaná hodnota jako dodavatele pro partnery spočívá v tom, že je neponecháváme napospas osudu a vždy se snažíme poskytnout jim maximální pomoc. Chráníme jejich obchodní případy před konkurencí. Když partner přichází s potřebou zákazníka nebo s čistě akvizičním případem a chce využít našich technologií, uděláme maximum pro to, abychom ho podpořili, a to nejen cenově, ale i v oblasti návrhu řešení. V této situaci nám jsou velkou pomocí naši distributoři, kteří přinášejí další přidanou hodnotu a budují důvěru, což je klíčové pro obchodní vztahy. Nastolení této důvěry mezi výrobcem a partnerem je díky nim mnohem snazší.

Má český trh nějaká specifika? Myslím to ve smyslu, že vy jako pobočka světového technologického gigantu máte přístup k nejnovějším trendům, technologiím, novinkám a naopak lokální partneři tento přístup nemají. Jaká je vaše zkušenost

Zkušenost spočívá v tom, co si zákazník přeje a co vnímá jako aktuální trendy. Můžeme přijít s úžasnou myšlenkou, kterou jsme převzali ze Spojených států, nebo nám naši kolegové ze Spojených států řeknou, že tohle zde zákazníci kupují a čeští zákazníci by to také mohli chtít. Nicméně český trh a povaha jsou specifické, a přijímání inovací není vždy snadné. Máme naučeno přijímat nové věci, ale s určitou rezervou. Když tedy přijde inovace z jiného místa, musíme se na to podívat s ohledem na českou realitu a posoudit, zda je skutečná poptávka a zda máme dostatečně kvalifikované partnery, kteří jsou schopni tyto technologie implementovat.

Významná část vašeho obchodu je závislá na serverech, konkrétně na serverech společnosti Dell. Hovořil jste o konkurenci. Jak obtížné je přejít od jednoho poskytovatele řešení k jinému?

Pokud jde o fyzickou stránku věci, není snadné rozpoznat rozdíly, kromě drobných nuancí, jako je umístění šroubků nebo konstrukce šasi. Tyto změny nejsou pro zákazníka ani partnera zpravidla nijak zásadní. Skutečné rozdíly se objevují v softwaru a službách poskytovaných k tomuto zařízení. Například v oblasti serverů můžeme zmínit software OpenManage, což je specializovaný nástroj pro správu našich serverů. Tento nástroj poskytuje vynikající podporu pro administrátory, ačkoli většina zákazníků nemusí být s jeho funkcionalitou obeznámena. Tímto se odlišujeme od konkurence, která může nabízet jiný software s jinými funkcemi, ale nemusí dosahovat stejné kvality jako OpenManage.

Moje zkušenost z období pandemie je taková, že pandemie velkým způsobem narušila dodavatelské řetězce, distribuční modely, kdy se svět zmenšil, změnil, lokální trhy se úplně změnily do celoevropských. Jak to vidíte vy?

Pro nás představovala pandemie velkou výzvu v rychlosti a efektivitě dodávek pro naše zákazníky. Když jsme najednou všichni zůstali doma a měli málo možností k práci, naše logistika a celková organizace byla výborně připravena. Na rozdíl od našich konkurentů jsme neměli větší problémy s dodávkami koncových zařízení přímo k zákazníkům domů. Dokázali jsme se rychle přizpůsobit potřebám firem, které potřebovaly dodávat notebooky zaměstnancům domů a to bez větších komplikací. Během této doby jsme zaznamenali zvýšený zájem o produkty, které dosud nebyly tak populární.

Například sluchátka, kamery a další příslušenství pro práci z domova. Mnoho zákazníků bylo překvapeno kvalitou našich produktů a ocenilo, že jsme jim mohli nabídnout kompletní řešení na míru. Pandemie otevřela oči mnoha zákazníkům ohledně našeho širokého sortimentu. Další výzvou pro nás bylo zajistit bezpečnost dat zaměstnanců pracujících z domova a zvýšit výpočetní výkon datových center. Museli jsme zajistit bezpečný přístup k citlivým údajům a zároveň zvládnout nárůst uživatelů připojujících se k naší infrastruktuře.

Je leden 2024. Jaké trendy v oblasti technologií vidíte? Když tedy pomineme AI, o které se budeme bavit později.

Samozřejmě, umělá inteligence je široce diskutovaným tématem, avšak často se zapomíná na důležitou oblast bezpečnosti. Jak můžeme chránit sebe, naši firmu a naše data před různými formami útoků, ať už jsou vnitřní, či vnější? Toto téma je zejména v současné době, kdy je světová situace nejistá, mimořádně důležité. Je třeba přemýšlet o opatřeních, která nám pomohou zabránit opakování minulých incidentů, kdy se zákazníci stali terčem útoků hackerů. Je to o nalezení vhodných řešení, abychom mohli chránit naše podnikání a zajištění toho, že jsme dostatečně připraveni na případné budoucí incidenty.

Jakou roli v této oblasti hrají produkty Dell?

V naší firmě máme k dispozici širokou škálu řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Začínáme ochranou koncových zařízení, kde dokážeme efektivně bránit proti útokům na úrovni zařízení. Jednou z našich klíčových specializací je ochrana dat pomocí metody nazývané "datový trezor". Tato metoda spojuje různé technologie a metodiky, které zajišťují ochranu vašich nejcennějších dat před jakýmkoliv neoprávněným přístupem, a to i v případě útoku ze strany zaměstnance nebo hackera. Díky tomuto přístupu je základní a klíčové údaje chráněny, což minimalizuje možné škody v případě úspěšného útoku a usnadňuje obnovu provozu.

Jak je velký zájem o tato řešení v České republice?

S každým novým útokem, který je stále sofistikovanější, se stává téma kybernetické bezpečnosti čím dál zásadnější. Už od počátku pandemie covid-19 jsme se věnovali tomuto tématu a pořádali webináře. Již tehdy jsme sledovali zájem účastníků o tato témata a můžu říci, že dnes není problém naplnit planetárium, které má kapacitu 300 až 400 lidí. Ukazuje se, že tato témata rezonují a zákazníci si uvědomují důležitost jejich řešení. Často však začnou řešit bezpečnostní opatření až poté, co se stane útok, a ptají se sami sebe, proč nedostatečně zabezpečili svá data. Je tedy důležité přemýšlet o kybernetické bezpečnosti dopředu a vybrat si vhodného partnera, který dokáže poskytnout potřebné bezpečnostní řešení a poradit s vhodnou strategií.

Co máte připravené v oblasti AI, protože většina uživatelů zná ChatGPT, Bard od Googlu, Midjourney.

Oblast umělé inteligence je pro naši technologii samozřejmě obrovským tématem. Trend umělé inteligence existuje v IT světě již dlouhou dobu, ale teprve nedávno se kolem něj udělal velký boom. Na toto téma se díváme z různých úhlů pohledu. Když se podíváme na klientská zařízení, naše zařízení jsou plně kompatibilní s Microsoft Copilot. To je jedno z prvních softwarových řešení, které umožňuje uživatelům Microsoft 365 přístup k umělé inteligenci. Dále se zabýváme otázkou, jak efektivně využít umělou inteligenci v komerční sféře pro zákazníky různé velikosti a charakteru a zároveň chránit data, která jsou do tohoto prostředí vkládána.

Z různých pohledů vnímáme hlavně potřebu výpočetního výkonu. Například, pokud potřebujeme jednoduché informace, není nutné mít výkonný server. Ale pokud provádíme složité matematické výpočty nebo pracujeme se scénáři souvisejícími s bankovními údaji a bonitou klientů, vyžaduje se vyšší výpočetní výkon. Dále je zde otázka citlivých dat, která jsou zpracovávána. A je nutné je udržovat. Dnes je trend takový, že všichni se orientují na ochranu.

Jak jste sám zmínil, ChatGPT, Google a další dodavatelé, kteří nabízejí cloudové služby, využívají umělou inteligenci. Zde mám jednu myšlenku, kterou hodně řešíme v práci a také u našich zákazníků. Naše procesy jsou citlivé a některé know-how, které bychom měli chránit, nechceme sdílet s naší konkurencí. Nechceme, aby věděli, jak provádíme určité procesy nebo jak řešíme některé věci. Zvažujeme, zda je vhodné umístit tuto citlivou informaci do veřejného cloudu.

Určitě jsou některé obory, kde je AI běžně využívána. Ale v Čechách jsou také obory, jako je výroba nebo zdravotnictví, kde to tak není.

Jak už jsem na začátku zmínil, v Čechách se všechno trochu zdržuje, protože se někdy nedokážeme úplně přizpůsobit změně a ochotně ji přijmout. Myslím si, že pro umělou inteligenci neexistuje omezení ohledně oblastí, kde by mohla být použita. To je můj osobní názor. Domnívám se, že umělou inteligenci lze využít kdekoli, například k vyhodnocení mého zdravotního stavu lékařem nebo umělou inteligencí na základě poskytnutých dat.

Pro mě je to jedno, pokud výpočetní algoritmus správně vyhodnotí mé zdravotní problémy, jako je zvýšený krevní tlak, místo abych se musel starat o to, že jsem si urazil palec. Čím více dat se do algoritmu dostane, tím přesnější bude, ale zároveň je zde nedůvěra k tomu, že český občan svěří svá data stroji. To je vidět i na příkladu elektronických občanských průkazů. I přes velkou snahu mnoho lidí odmítá tuto možnost kvůli obavám o soukromí.

Velká část IT světa je o certifikacích, o schopnosti hardware a software správně využívat. Jaký je pohled Dellu na tuto oblast?

Náš cíl je zajistit, aby naši zákazníci a partneři dokázali efektivně ovládat naše řešení a měli schopnost správně navrhnout strategie odpovídající jejich potřebám a požadavkům. Proto aktivně podporujeme vzdělávání našich partnerů, aby byli informováni o nejnovějších trendech a měli znalosti potřebné k vytváření kvalitních řešení pro své zákazníky.

Nesprávně navržené řešení může mít katastrofální důsledky, podobně jako špatně navržená střecha může způsobit prosakování. Proto je nezbytné, aby partneři disponovali dostatečným vzděláním a znalostmi, aby předešli možným chybám a neefektivitě. Nesprávně navržené projekty mohou vést ke zvýšeným nákladům a nespokojenosti zákazníků, kteří budou nuceni investovat do dodatečných úprav a oprav.

V jakých oblastech se certifikace odehrávají a jsou požadovány nejčastěji?

Hovoříme o infrastrukturních projektech, které řešíme ze tří úrovní. První úrovní je návrh řešení, kde se zaměřujeme na certifikaci a školení zaměstnanců našich partnerů, aby byli schopni navrhnout požadované řešení. Potom máme architekty, kteří se starají o architektonickou stránku projektu, a systémové inženýry, kteří se zabývají implementací řešení u zákazníka. Třetí úrovní je Support inženýr, který se bohužel v České republice momentálně nenachází, ale v budoucnu by se mohl objevit. Jejich úkolem je poskytovat podporu, provádět údržbu a zajišťovat servis pro daná zařízení. Proto se snažíme směrovat naše partnery k tomu, aby získali schopnost navrhovat a implementovat řešení.

Co pro firmu, ale i toho zaměstnance znamená, že je držitelem tohoto certifikátu?

Doufám, že firmy stále chtějí mít ty nejlepší zaměstnance. Je to o tom, že nejlepšího zaměstnance je třeba vyvíjet a podporovat ve vzdělávání. Investice do lidí, aby se zdokonalovali v technologiích, které využíváme nebo chceme využívat, je klíčová. Je to jak Alfa a Omega. Pokud nevěnuji zaměstnanci čas a peníze na jeho vzdělání, jeho práce bude polovičatá, nebude ho to bavit a brzy může hledat práci jinde. Zaměstnanec, který necítí podporu od zaměstnavatele ve svém vzdělávání, není motivován k osobnímu rozvoji, a to může být důvodem, proč hledá jiné zaměstnání. Certifikační zkoušky, které nabízíme, jsou mezinárodní, což znamená, že zaměstnanec, který je složí, získá certifikát uznávaný všude. To by mělo být pro zaměstnance motivující, protože jim umožní uplatnit své znalosti kdekoli.

Jak je certifikační zkouška náročná, co se od IT profesionála před jejím složením očekává, jak probíhá, respektive jak si také vybrat partnera, který pomůže zkoušku složit?

Architektonické zkoušky jsou jednodušší, tam je to o pochopení metodologie, jak vlastně naše řešení stavíme. Pokud mám nějakou osobní zkušenost s návrhem architektonického řešení, třeba datového centra, není to tak složité. U systémových nebo implementačních inženýrů je to už trochu jiné. Dám příklad, u architektů školení mohou trvat dva dny, ale systémový inženýr musí absolvovat třeba týdenní kurz.

Tam se jde do velkých hloubek. Jde o to, že pokud máte řešit určitou funkcionalitu nebo dané řešení, musíte znát všechny relevantní technologie. To už je opravdu složitá záležitost. Oba naši partneři nabízejí kurzy a umožňují složení certifikační zkoušky. Jsou schopni vám pomoci dosáhnout cíle, aby byla tato zkouška úspěšně složena.

Vy jako mentor podporujete účastníky programu Vodafone „Nápad roku“ a „Laboratoř Nadace Vodafon“. Co tato aktivita obnáší?

Mám v sobě zakořeněný osobní přístup, který jsem možná zdědil od svých rodičů, nebo jsem si ho osvojil sám od sebe. Pokud mám něco, co může prospět komunitě, rád se o to podělím. V rámci programu Vodafone Nápad roku a Laboratoře Vodafone poskytuji podporu začínajícím podnikatelům, což jsou lidé, před kterými hluboce smekám. Jsou to lidé, kteří opustili svou komfortní zónu v korporacích a rozhodli se prosadit se svými odvážnými nápady, či mladí a ambiciózní studenti s vizí, jak změnit svět. Rozhodl jsem se, že se na tom chci podílet a pomoci jim.

Během svých 20 let v oblasti obchodu jsem nasbíral mnoho cenných zkušeností, které rád předávám dál. Chci být tím, kdo pomůže lidem a podělí se s nimi o své znalosti a zkušenosti. Často se mě ptají na rady, například: „Petře, jak bys ty řešil tuto situaci?" Podívám se na problém, zamyslím se a pak podám svůj názor. Pak čekám, jestli se jim mé rady osvědčily, ať mi dají vědět, zda to fungovalo nebo ne.

Budete na trh uvádět nějaké novinky?

To, co chystáme, bude velké, promiňte ten anglický výraz "launch", jde o spuštění nové generace notebooků. To se stane na jaře. Takže naši zákazníci i partneři se mohou těšit na nové notebooky a klientská zařízení, která jsou integrovaná s Copilotem a podobnými záležitostmi. Co nás samozřejmě čeká v průběhu času, jsou další infrastrukturní verze nových serverů, nových storage. Naše storage stále vylepšujeme, takže oznamujeme novinky v oblasti nových verzí a nového softwaru, který je spojen s provozem těchto storage produktů. Jak jsme se bavili o umělé inteligenci, očekáváme, že přijdou určitě nějaké novinky se strategickými partnery v této oblasti. 

A na co z novinek a trendů jste vy osobně nejvíc zvědavý?

Velmi se těším na témata, která úzce souvisí s umělou inteligencí a s přijetím této metodologie ze strany českých zákazníků. Je to velká změna v mindsetu a způsobu myšlení. Už nemusím mít armádu odborníků, kteří by prováděli matematické výpočty. Stačí mi prostě stroj, který to udělá za mě. Tato cesta s našimi zákazníky a partnery bude velmi zajímavá. Měníme způsob, jakým uvažujeme a fungujeme, a na to se opravdu těším.