Petra Navrátilová, ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Vzděláváme manažery i letce

Rozhovor s Petrou Navrátilovou, ředitelkou Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Celoživotní vzdělávání nabízí řada univerzit, čím se liší Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně?

Náš institut má řadu aktivit. Nabízíme kurzy externím zájemcům a jsme schopni sestavit i kurzy na míru zadavatele. Věnujeme se výuce humanitních předmětů na některých fakultách VUT a pořádáme kurzy pro seniory pod hlavičkou Univerzity třetího věku. 

Samostatnou kapitolou je poměrně rozsáhlé poradenství pro studenty i pro studenty se specifickým vzdělávacími potřebami. Pro cizí státní příslušníky, kteří chtějí studovat na českých vysokých školách, organizujeme kurzy českého jazyka, které souběžně probíhají v Brně i v Praze.

Myslím, že se odlišujeme zejména širokou nabídkou kurzů pro naše vlastní zaměstnance, pro které organizujeme jazykové kurzy různých úrovní pokročilosti, kurzy soft skills, PC kurzy, ale i kurzy úzce specializované.

Jedním z vašich nejžádanějších kurzů je pedagogické studium pro odborníky neučitelského vzdělání, kteří chtějí vyučovat na středních školách. Představte nám tento kurz.

Na vysokých školách technického zaměření končí každoročně tisíce mladých odborníků a ne každý z nich chce jít do výrobní praxe. Těm, kteří se chtějí věnovat povolání učitele a učit odborné předměty na středních školách technického nebo ekonomického zaměření, nabízíme možnost doplnit si vzdělání. Námi nabízené Studium pedagogických věd - Učitelství odborných předmětů pro střední školy je akreditované MŠMT a jeho absolventi jsou plně kvalifikovanými středoškolskými pedagogy.

Další vaší doménou jsou manažerské kurzy. Co nabízíte v této oblasti a komu jsou vaše manažerské kurzy určeny?

V současné době nabízíme dva dvousemestrální manažerské kurzy. Studium jakosti je přípravný kurz splňující požadavky na certifikaci na manažera kvality a Studium managementu je taková přípravka pro střední management. Jeho absolvent získá základní přehled o projektovém řízení, managementu kvality, řízení lidských zdrojů a velmi moderním lean managementu.

Představte nám metodu EEG Biofeedback, kterou také využíváte.

Obecně je možné říct, že EEG biofeedback je metoda umožňující ovládat naše mozkové vlny, a pokud se zde vyskytuje nějaký nesoulad, může pomoci ho napravit. Touto metodou můžeme řešit celou řadu problémů. Našeho pracoviště se týkají zejména poruchy pozornosti a poruchy učení. EEG biofeedback může například pomoci i s poruchami spánku, vadami řeči, nebo při léčbě epilepsie. Tato metoda bývá často využívána manažery pro zvýšení pracovního výkonu.

Jak probíhá sezení a komu byste je doporučovala?

Obecně bych EEG biofeedback doporučila každému, kdo chce zlepšit fungování své nervové soustavy. Klasický přístup ke klientovi se skládá ze zkušebního tréninku, tedy určitého druhu vyšetření, kde se zjistí tzv. „křivka učení.“ Z ní zkušený terapeut vyčte, jak biofeedback může konkrétně pomoci. Samotný trénink probíhá na PC formou videohry, kterou řídíte činností svého mozku.

Za dobré výsledky mozek získává motivující odměnu. Tak se sám učí rozvíjet vhodnější frekvence mozkových vln, čímž napravuje různé poruchy a nedostatky. Je nutné zdůraznit, že jakákoliv náprava je dlouhodobá záležitost, takže je nutné počítat s mnoha sezeními.

Na své si u vás přijdou také milovníci létání. Jako jediní v ČR nabízíte letecké kurzy s certifikátem ministerstva dopravy. Co tyto kurzy zahrnují?

Jedná se o kurzy leteckého práva podle evropských leteckých předpisů a nařízení. Těchto kurzů je velké množství, neboť agenda leteckých předpisů je velmi rozsáhlá a neustále se mění. Také pečlivě sledujeme veškeré aktualizace novely zákona o civilním letectví, takže jsme schopni velmi rychle zareagovat a seznámit naše klienty se všemi novými legislativními změnami.

Dokážete připravit letecké kurzy i podle individuálních požadavků objednavatelů?

Ano. Již několikrát jsme se s tímto požadavkem setkali. Naposled to bylo v loňském roce, kdy jsme organizovali „kurz na míru“ pro Ministerstvo obrany.

Kdo vyučuje ve vašich kurzech?

Máme poměrně širokou lektorskou základnu, kterou dlouhodobě budujeme a zkvalitňujeme. Využíváme jak odborníky z naší univerzity, tak odborníky z praxe. Vzhledem k tomu, že je naše pracoviště certifikováno podle ISO 9001, pečlivě si hlídáme i kvalitu výuky. Po ukončení kurzů poskytujeme lektorům zpětnou vazbu na základě vyhodnocování evaluačních dotazníků, takže okamžitě vědí, co je dobré, a co je potřeba ještě zlepšit. O kvalitě našich lektorů svědčí i to, že s negativním hodnocením jsem se dosud nesetkala.

Kdybyste měla krátce shrnout, komu může Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně nejvíce pomoci s osobním rozvojem, kdo by to byl?

Zcela jistě můžeme pomoci získat některé kompetence začínajícím manažerům.

Na jaké nejbližší vzdělávací akce pozvete naše čtenáře?

Začátkem října budeme otevírat nový běh Studia pedagogických věd a dva kurzy leteckého práva. Podrobné informace je možné získat na webových stránkách našeho institutu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace