Vzdělávání je jako sport, musí být komplexní a dlouhodobé, jinak se změny nedostaví

Rozhovor s Martinem Hoidarem, Key Account Managerem a trenérem ve společnosti DEVELOR Czech

Ve firmě se věnujete obchodní činnosti a jako trenér také rozvíjíte obchodní týmy a vytváříte vzdělávací programy na míru. Původně jste však vystudoval fakultu tělovýchovy a sportu. Co vás dovedlo k současné praxi?

Je pravda, že jsem absolventem fakulty tělovýchovy a sportu, ale nikoliv hrdým. Ačkoliv mě sport obecně baví, dokonce i má žena je profesionální sportovkyně (plážová volejbalistka Kristýna Kolocová Hoidarová, pozn. red.), už tehdy v průběhu studií jsem zjistil, že se tomuto zaměření profesně věnovat nechci a začal jsem přemýšlet, co dál. 

Martin Hoidar, DEVELOR Czech

Po období různých absolventských praxí jsem nastoupil v roce 2004 do DEVELORu, resp. do její tehdejší outdoor sekce Learn2Lead, kde jsem se věnoval teambuildingu a dělal instruktora pro outdoorové aktivity. To mě velice bavilo už kvůli lidem, s nimiž jsem pracoval a kteří jsou z velké většiny mými kolegy dodnes.

Postupem času zakladatelé David Fojtík a Martin Kunc zjistili, že přidaná hodnota společnosti spočívá v jiné oblasti, než je teambuilding a firma se přeorientovala na vzdělávání, trénink a komplexní rozvoj lidí. Za těch X let jsme společně ušli velký kus cesty a já jsem moc rád, že toho mohu být součástí.

Nemáte nicméně zkušenost pouze z dodavatelského prostředí. Pokud vím, pracoval jste zhruba dva roky také v korporátním prostředí společnosti Fortuna sázková kancelář. Co vám tato zkušenost přinesla?

V průběhu let mé práce v DEVELORu jsem se dostal k projektu ve společnosti Fortuna, který měl za cíl pomoci zaměstnancům na jednotlivých pobočkách lépe prodávat a komunikovat se sázejícími, být jim více partnery než automaty, ke kterým zákazníci pouze přijdou, předají lístek a zaplatí. Byla to zajímavá práce, díky níž se mi následně naskytla také příležitost ve Fortuně přímo pracovat jako auditor prodejních dovedností pro celou pobočkovou síť. Získal jsem hlubší pochopení toho, jaké to je řídit zaměstnance sedící někde za přepážkou či v terénu, poznal jsem bariéry a každodenní obtíže spjaté s touto profesí.

Později jsem se opět z Fortuny vrátil do DEVELORu a od té doby se věnuji především account managementu, prodeji, designování rozvojových programů a tréninku. Dodnes ve mně ta zkušenost rezonuje vždy, když společně s kolegy vymýšlíme nějaký rozvojový program. Vím, že je nutné lidem v konkrétní praxi poskytnout nástroje, které nebudou složité a budou je moci hned začít používat.

Do společnosti DEVELOR jste se tedy po dvou letech opět vrátil. Jak byste firmu, tak jak dnes na trhu působí, popsal člověku, který ji nezná? Co ji charakterizuje?

DEVELOR stojí především na lidech, kteří zde pracují, na jejich přesvědčení a víře v možnost uskutečnit změny. Dalo by se říct, že jsme skoro až posedlí měřením pokroku a jeho dopadu do byznysu. V průběhu let jsme došli k přesvědčení, že samotný trénink jako takový nic nezmůže a jeho efekt je minimální. Přirovnal bych to ke sportu. V lednu je v posilovnách vždy narváno, stejně tak v únoru, počkejte ale do dubna, to už musíte své známé prosit, aby šli s vámi a vy se tam sami nebáli. Se školeními, workshopy a tréninky je to velmi podobné. Na konci vždy klienti odchází inspirovaní a nadšení. Začnou do praxe aplikovat, co se naučili, ale postupně začínají narážet na objektivní bariéry a bohužel v 85 % případů se jim je nepodaří překonat.

Klademe proto velký důraz na to, aby se po skončení tréninku skutečně něco změnilo v praxi, a vše to měříme. Jsme schopni říci klientovi, jaký byl stav na začátku naší spolupráce začátku, jaký je v jejím průběhu a jaký je na jejím konci. HR profesionálům navíc naměřené výsledky pomáhají při obhajobě investic před byznys manažery.

Můžete popsat nějaký váš konkrétní příklad úspěšného projektu?

Určitě. Nicméně musím doplnit, že vždy záleží především na tom, jak „hluboko“ do své firmy nás klient pustí. V okamžiku, kdy je program komplexnější a jsou do něj zapojeni nadřízení jednotlivých účastníků programu, máme mnohem širší prostor reálně přeměnit daný stav v konkrétní měřitelný posun.

Jedním z příkladů je program zaměřený na zjednodušování procesů ve společnosti T-Mobile, který jsme realizovali. Cílem bylo mj. zkrátit dobu od chvíle, kdy zákazník otevře dveře a vstoupí do pobočky, do chvíle, kdy ji spokojeně opouští. Naší zodpovědností bylo vykomunikovat změny se zainteresovanými lidmi, nastavit procesy a dohlížet na implementaci změn. V každém oddělení, kterého se tento projekt dotkl, jsme našli s manažery nějaký proces vhodný ke zjednodušení. Výsledkem bylo 90% splnění všech cílů stanovených při zahájení programu a podařilo se také zlepšit zákaznickou spokojenost.

Jeden z nástrojů, které využíváte při měření pokroku, je Kirkpatrick model. V čem spočívá?

Měření dle tohoto modelu je v podstatě velmi jednoduché a je postaveno na čtyřúrovňovém modelu měření efektivity tréninku. Po každém tréninku se měří reakce účastníka a to, co se reálně naučil, formou případových testů a mobilních aplikací. Třetí úroveň měří změny chování po skončení rozvojového programu. To je oblast, které se věnujeme nejraději a která je podle nás zcela klíčová. Čtvrtá úroveň zjišťuje reálný dopad do byznysu. Je to model, který nám v praxi funguje, a klienti sami oceňují jeho jednoduchost a pochopitelnost. Sami jsme zároveň certifikovaní partneři Kirkpatrick Partners.

Zaujala mě také online psychodiagnostika Insights, kterou používáte. V čem je jiná než jiné diagnostické nástroje?

Diagnostických nástrojů je na trhu opravdu hodně. My v DEVELORu se soustředíme především na ty snadno pochopitelné stejně, jako je třeba Kirkpatrick model. Abych byl totiž upřímný, když občas zkoumám některé nástroje dostupné na trhu, moc jim nerozumím nebo jsou pro mě nezapamatovatelné. A to je chyba. Aby byl rozvojový program dobrý, musí být pro účastníky zapamatovatelný, musí v jeho důsledku dojít k nějakým změnám v chování a měl by být jednoduše měřitelný. Insights tomuto napomáhá. Pracuje s barvami, resp. s barevnými energiemi a v okamžiku, kdy vyplníte online dotazník, vygeneruje vám osobní Insights Discovery zprávu, která vám velmi srozumitelně a v pozitivním duchu sdělí, jaké jsou vaše silné stránky, na čem byste ještě mohla zapracovat a řadu dalších až neuvěřitelně trefných informací o vás samých. Zároveň nabízí jednoduché tipy a triky, jak komunikovat s okolím tak, aby vám umožnilo pozitivní změny docílit.

Pojďme se přenést do blízké budoucnosti. Kam vaše společnost směřuje?

Dlouhodobě směřujeme k větší interaktivitě a mobilitě všech našich rozvojových programů, které přichází ruku v ruce s rozvojem mobilních a online aplikací. Online aplikace jako forma follow-upu po absolvování nějakého workshopu je ostatně něco, čemu se v současnosti intenzivně věnujeme.

Zároveň s tím, jak ve společnostech dochází k razantním změnám, na něž lidé nejsou připraveni, se čím dál častěji potkáváme s poptávkou po realizaci nejrůznějších změnových projektů, u nichž můžeme být firmám partnerem, který jim pomůže změnu si správně vyložit, zvládat a šířit.

Třetí oblastí, jíž se chceme hlouběji věnovat je customer experience tzv. zvyšování zákaznické spokojenosti. Firmám už dnes pomáháme v rozvojových programech, které mají v konečném důsledku za výsledek zvýšení tržeb a zisků skrze pozitivní změnu v chování obchodníků a manažerů. Výsledkem by tak měl být spokojený zákazník, který se rád vrátí.

To jsou oblasti, kterým se v DEVELORu věnujeme a na které se chceme v budoucnosti soustředit především.