Vzdělávání je radost

Rozhovor s Kateřinou Langhammerovou, MBA, jednatelkou Centra služeb pro podnikání s.r.o.

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. je vzdělávací centrum, které již 15 let pořádá kurzy z oblastí – účetnictví, mzdy, daně, personalistika, marketing, management, administrativa, podnikání. S jednatelkou společnosti jsme si povídali o vzdělávacích kurzech – především kurzech rekvalifikačních a online.

Kateřina Langhammerová, Centrum služeb pro podnikání

Můžete nám stručně vysvětlit, co to jsou rekvalifikační kurzy? Myslím si, že ne každý ví, co si pod tímto krkolomným názvem má přesně představit.

Rekvalifikační kurzy jsou skvělá příležitost, jak se během krátké doby naučit úplně nový obor, úplně novou profesi. Umožní nám změnit svoji pracovní kvalifikaci, nebo ji prostě jen rozšířit dalším směrem a získat na to osvědčení.

A pro koho jsou určené?

Rekvalifikační kurzy jsou určené pro všechny, kterým už bylo 18 let a chtějí získat vzdělání v novém oboru. Jsou vhodné pro úplné začátečníky v daném oboru. Velký smysl mají také pro ty, kteří už mají praxi, ale schází jim potvrzení o vzdělání. Absolventi kurzu totiž obdrží osvědčení, které dokládá získání nové kvalifikace pro konkrétní profesi.

Pracovní trh se stále velmi rychle vyvíjí, vznikají nové profese a některé naopak téměř zanikají. To spoustu lidí nutí měnit obor, ve kterém pracují. Rekvalifikační kurzy nám tuto změnu umožňují.

Můžete uvést nějaké příklady? Kdo například ve vašich kurzech studuje?

Ano, moc ráda. Já bych řekla, že v rekvalifikačních kurzech studují nejčastěji tyto 3 skupiny lidí. Za prvé jsou to ti, kdo touží po změně povolání. To mohou být lidé, které láká zkusit si něco nového, přitahuje je jiná oblast, než ve které mají současné zaměstnání či vzdělání.

Další skupinou jsou lidé, kteří nechtějí úplně změnit povolání, ale jen rozšířit stávající kvalifikaci studiem příbuzného oboru. Například pro někoho, kdo pracuje jako účetní, může být výhodné ovládat zároveň i mzdové účetnictví a nebo daňovou agendu.

A třetí skupinou jsou lidé, kteří daný obor už znají z praxe, umí se v něm pohybovat, ale nevystudovali jej. Ti si mohou v kurzu doplnit nebo utřídit znalosti a především získají potvrzení o kvalifikaci. Zaměstnavatelé při přijímacích pohovorech po uchazečích o zaměstnání chtějí nejen praxi, ale i doklad o vzdělání v podobě vysvědčení nebo jiného certifikátu.

Jak výuka v rekvalifikačních kurzech probíhá?

Ve všech rekvalifikačních kurzech výuka probíhá od úplných základů daného oboru, aby studenti vše pochopili postupně a v souvislostech. V našich kurzech klademe velký důraz na praxi. Studijní programy jsou sestavené tak, aby se studenti naučili to, co opravdu budou potřebovat v zaměstnání. Vše procvičujeme na příkladech. Procvičování může mít podobu příkladů řešených pod vedením lektora nebo podobu online testů, k nimž se studenti mohou vracet z domova.

Nabízíme kurzy prezenční, ve kterých probíhá veškerá výuka v učebnách našeho vzdělávacího centra. Také pořádáme kurzy dálkové. Těm dávají přednost studenti, kteří mají méně času, nebo je pro ně složité dojíždět pravidelně do našich učeben do Prahy. Dálkové kurzy obsahují studium částečně formou prezenční výuku a částečně prostřednictvím internetu.

Na závěr studia rekvalifikačního kurzu získají absolventi osvědčení, kterým mohou prokázat svoji novou pracovní kvalifikaci.

Všechny rekvalifikační kurzy jsou akreditované ministerstvem školství, jejich obsahová náplň i způsob výuky a zkoušky musí probíhat podle přesně stanovených pravidel. Jedná se o opravdu propracovaný a kvalitní způsob vzdělávání a díky tomu i osvědčení o úspěšném absolvování kurzu má vysokou váhu.

Jakou máte zkušenost, je pro dospělé těžké začít se učit nový obor?

Myslím si, že to je hodně individuální, ale naprostá většina našich studentů to výborně zvládá. Každý z nás má talent na něco trochu jiného, proto je potřeba vybrat si obor, který nám je blízký. Studium je určitě zážitek, který Vás obohatí nejen novými znalostmi, ale také tím, že si vyzkoušíte své schopnosti a dovednosti. A ze zkušenosti musím říct, že jsou velmi široké, možná často více než si my sami myslíme. Studenti se musí studiu věnovat, to je jasné. Ale výukový program je ověřený roky naší praxe, kterou v oblasti vzdělávání dospělých máme. Máme svoji metodiku, výukové materiály a studijní pomůcky. Kurzy jsou postavené tak, aby studentům daly možnost naučit se, procvičit a vstřebat množství nových poznatků intenzivně během relativně krátké doby. To jim pomůže vklouznout do problematiky, pochopit jí a přijmout ji za vlastní.

Velmi důležitá je také role lektorů. Naši lektoři jsou opravdu profesionálové a to jak v oboru, který vyučují, tak v oblasti lektorské. Mají ke studentům krásný vztah. Látku vysvětlují způsobem, který je snadno srozumitelný, jsou trpěliví, nevadí jim opakovat a vysvětlovat znovu a znovu, dokud to není všem studentům jasné. Zároveň moc dobře ví, že pro studium je potřeba vytvořit hezkou atmosféru, přátelské vztahy a příjemné prostředí. To vše z jejich výuky vyzařuje, studenti se proto u nás cítili dobře, ví, že jim pomáháme v jejich kariérním rozvoji.

Jak dlouho rekvalifikační kurzy trvají?

Rekvalifikační kurzy trvají jeden měsíc až půl roku. Záleží na tom, jaký kurz a jakou variantu studia si vyberete. Je možné studovat například kurz, který probíhá každý všední den, nebo naopak kurz, který probíhá pouze každou neděli. Nedělní kurz potom samozřejmě trvá celkově delší dobu, protože studenti přicházejí na výuku pouze 1x za týden. Existují kurzy dopolední, odpolední, víkendové, nedělní, dálkové.

V poslední době se na trhu rozšiřuje nabídka online kurzů. Najdeme je i ve vašem vzdělávacím centru?

Ano, nabízíme online kurzy ze všech oborů, které vyučujeme prezenčně. Vložili jsme do nich to nejlepší, co z naší dlouholeté praxe v pořádání vzdělávacích kurzů máme. Propojujeme různé online nástroje – videa, interaktivní testy, prezentace, e-booky, ale také slovníčky pro lepší orientaci v oboru.

Pravidelně online kurzy aktualizujeme, legislativa se stále mění, tak je s tím spojeno hodně práce. Ale stojí to za to, chceme, aby kurzy byly stále aktuální.

V čem je hlavní výhoda online kurzů?

Hlavní výhodu vidím v tom, že studenti mohou studovat odkudkoliv a kdykoliv – z domova, z kanceláře, ve dne, v noci, o víkendu... Stačí jim k tomu počítač nebo notebook a připojení k internetu. Nemusí za studiem nikam cestovat.

Další výhodou je možnost nastavit si individuální tempo studia. Studenti si mohou látku rozdělit do více krátkých úseků a mohou se ke studijním materiálům opakovaně vracet. Nebo mohou naopak postupovat velmi rychle, pokud jim to tak vyhovuje.

Některé online kurzy je možné zakončit zkouškou profesní kvalifikace. Po jejím složení absolventi získají osvědčení o nové profesní kvalifikaci. Takže i tyto kurzy nám mohou pomoci k vysněné profesi.

Proč byste doporučila studovat právě vaše kurzy?

Těch důvodů je určitě hodně. První z nich je ten, že nabízíme studium oborů, které jsou v současné době perspektivní. Jsou to obory, ve kterých trh práce nabízí volná pracovní místa s dobrým platovým ohodnocením. Zároveň jsou to obory, které studentům otevřou velký prostor pro jejich další seberealizaci a osobní rozvoj.

Dalším důvodem je rozhodně naše mnohaletá zkušenost se vzdělávání dospělých. Všechny obory vyučujeme již několik let. Proto víme, jak sestavit výukový program, o jaké studijní nástroje jej doplnit, jak studenty připravit na zkoušku. Prostě víme, jak studenty naučit co nejvíce. Je skvělé sledovat pokrok, který studenti během studia udělají, pomáhat jim v tom a podporovat je. Náš přístup je znát na atmosféře, která u nás panuje a také na výsledku, kterého studenti dosáhnou.

Pro nás je studium radost. Je to naše láska, baví nás a těší.