Vzdělávání má různé tváře

Rozhovor s Bc. Gabrielou Hrůzovou, MBA, jednatelkou vzdělávací společnosti Centrum služeb pro podnikání

Naším cílem je pořádat rekvalifikační a vzdělávací kurzy na vysoké úrovni. K tomu nám pomáhá tým zkušených lektorů, příjemná atmosféra prostředí učeben i malý počet posluchačů v jednotlivých kurzech.

Centrum služeb pro podnikání

Proč se věnujete právě vzdělávání?

Ráda dělám činnosti, které pomáhají posunout se v životě dál, překonat překážky a mít radost z odvedené práce. A to přesně nabízí vzdělávání. Učení se novým věcem rozšiřuje naše obzory, pomáhá nám v seberozvoji, posiluje naši sebedůvěru a dává odpovědi na mnoho otázek. Svou práci vnímám jako koníček, kterému věnuji spoustu času a energie.

Jak vzniklo vzdělávací centrum, kde působíte jako spolumajitelka?

Centrum služeb pro podnikání vzniklo v době, kdy jsem byla na rodičovské dovolené, a předpokladem bylo, že se vrátím do zahraniční firmy a budu dělat rutinní práci, která je ale velmi dobře ohodnocená. Cítila jsem, že to není cesta, kterou bych chtěla jít. Na internetu jsme našla informaci o vzdělávacím programu, který rodiče podporuje v seberozvoji. Do programu jsem nastoupila a uvědomila jsem si, že to je to, co hledám. Pomáhám lidem pracovat na svém vzdělání. Před čtrnácti lety jsem myšlenku zrealizovala a postupně vznikalo vzdělávací centrum.

Čím je váš způsob vzdělávání zajímavý?

Před přípravou a realizací kurzu se zamýšlíme, jak by kurz měl vypadat, kdybychom ho chtěli sudovat my sami. Co by měl obsahovat? Jak učivo co nejpřehledněji a nejpraktičtěji předat zájemcům? Kolik bychom byli ochotni za tento produkt zaplatit? Co nám přinese?

Snažíme se přemýšlet za studenta. Chceme, aby se toho hodně naučil za ne příliš dlouhý čas. Aby uměl teorii praktikovat do života a na společné studium rád vzpomínal. Usilujeme o jeho rozvoj, který bude vnímat jako důležitý krok ve svém životě.

Jaké vzdělávací programy u vás můžeme studovat?

Nabízíme rekvalifikační i certifikované kurzy z mnoha oblastí.

Naší specializací je především účetnictví, personalistika a administrativa. Rovněž pomáháme začínajícím podnikatelům a manažerům. V neposlední řadě se soustředíme na kurzy marketingu.

Rekvalifikační kurzy jsou nabízeny prezenční formou, tedy student u nás za přítomnosti lektora studuje celý kurz. Další možností je studovat dálkově. Tento způsob výuky je rozdělen do dvou částí. První část, která tvoří 30 % celku je výuka v našem centru a druhá část 70 % je složena z nahraných videí, e-learningu a výukových matriálů. Z těchto podkladů se každý může učit z pohodlí domova nebo z kanceláře.

Nabízíte také online kurzy?

Ano, online kurzy jsme začali tvořit s našimi lektory v době, kdy jsme nemohli učit prezenčně. Natočili jsme mnoho videí a připravili výukové materiály, na které jsme pyšní. Je za námi obrovské množství práce, které teď máme možnost představit našim studentům. Dostali jsme již velmi hezké reference. A jsme vděčni, že se naši práce líbí a lidé jsou spokojeni.

Na závěr nám řekněte, co plánujete do budoucna.

Věříme, že nyní máme výuku velmi dobře nastavenou. Naším cílem je vždy mít kurzy aktualizované vzhledem k legislativním, ekonomickým a dalším změnám v naší společnosti. Chceme nabízet, to co lidé žádají a přináší jim užitek a radost.