Zákazníkům chceme hlavně dobře poradit i za cenu, že pak koupí školení jinde

Rozhovor s Lukášem Vallem, výkonným ředitelem společnosti EDU Trainings

EDU Trainings je mladá dynamicky se rozvíjející společnost, která vstoupila na trh sice teprve v roce 2018, avšak zkušenostmi členů týmu se spíše řadí mezi ostřílené matadory na trhu IT a manažerského vzdělávání. Během prvního roku se stala partnerem předních světových výrobců technologií, jako jsou Microsoft, Red Hat, Microfocus nebo VMware a v současné době její portfolium čítá více než 600 vzdělávacích kurzů.

Lukáš Vallo, EDU Trainings

O jaká témata z vašeho portfolia je aktuálně největší zájem?

Tohle je poměrně těžká otázka, nicméně na ni mám jednoduchou odpověď. Daří se nám dodávat kurzy napříč celým našim portfoliem. Dokážeme velmi flexibilně reagovat na poptávky z trhu, a tedy pomoci zákazníkům i se školením mimo rámec naší běžné nabídky. Dále se zaměřujeme i na speciální projekty. Nedávno jsme se podíleli na zvýšení počtu specialistů Microsoft na českém a slovenském trhu a v listopadu chystáme akci pro příznivce agilních metod.

Můžete váš poslední projekt Microsoft krátce přiblížit?

Projekt spočíval ve vyškolení a certifikování Microsoft specialistů v Čechách a na Slovensku. Proběhlo 10 různých bezplatných Microsoft školení. Naši lektoři měli za úkol připravit účastníky kurzů na certifikační test Microsoft. Této akce se zúčastnilo 250 osob, které prostřednictvím našeho certifikačního střediska Pearson VUE využili možnosti vykonání certifikační zkoušky, a to rovněž zdarma.

Co dalšího klientům můžete nabídnout?

Kromě takových "standardů", jako je vedení kurzů certifikovanými lektory z praxe, pořádání firemních akcí přímo u klientů nebo třeba bezplatné konzultace obsahu školení s lektorem, nabízíme také garantované termíny školení, které nemohou být zrušeny např. pro nedostatečný počet účastníků. Nově jsme také zavedli bezplatné specializované online webináře.

Zajišťujete také odborné certifikace?

Ano, v našem autorizovaném testovacím centru Pearson VUE můžete získat mezinárodně uznávané certifikace všech IT providerů. Také jsme akreditovaná certifikační organizace společnosti Exin a akreditovaná tréninková organizace pro PeopleCert.

Jakou má podle vás budoucnost online vzdělávání v oblasti IT v porovnání s dalšími formami?

Existují dva typy zákazníků. Jedni preferují online vzdělávání z pohodlí domova či kanceláře, druzí mají raději klasické školení s lektorem a ostatními účastníky v učebně. Osobně si myslím, že online vzdělávání je jedním z klíčových prvků současného moderního vzdělávání a že přijde doba, kdy bude online vzdělávání vyhledáváno více než klasické školení v učebně. Samozřejmě klasické „classroom“ školení nám určitě „nevymřou“.

Nabízíte obě formy studia? Popřípadě i další? Plánujete jít s trendem a například rozšiřovat počet online kurzů?

Kromě běžného classroom školení a online školení, nabízíme u vybraných portfoliíkurzů všechny dostupné formy, tzn. VideoClass, On-demand, Digital learning a také čím dále více populární Learning Subscription, kdy má účastník přístup ke kompletnímu portfoliu školení daného vendora na určitou dobu (obvykle se jedná až o jeden rok).

Stále častěji se vyzdvihuje narůstající význam tzv. soft skills ve firemním vzdělávání. Které měkké dovednosti vnímáte jako důležité v práci technicky orientovaných pracovníků?

Komunikační dovednosti si dovoluji označit jako základ a nejdůležitější součást měkkých dovedností. Pokud člověk ovládá umění komunikovat, je ve většině případů i dobrým týmovým spolupracovníkem nebo vedoucím. Umí efektivněji řešit problémy, řídit projekty i sám sebe.

Obecně průběžný rozvoj soft-skills považuji za důležitý napříč všemi profesemi. V této souvislosti připravujeme na březen 2020 konferenci zaměřenou na soft-skills tréninky.

Vaše nabídka vzdělávání je poměrně široká, ať už se jedná o odborný či osobnostní rozvoj. Pokud byste se měl přiklonit k nějaké oblasti, ve které se cítíte být skutečně silní, která by to byla?

Naší silnou oblastí jsou především IT školení. Do našeho portfolia si přidáváme pouze oblasti, ve kterých vidíme potenciál. Soft-skills kurzy nabízíme v omezené míře, se zaměřením na unikátní témata, která nenabízejí žádné jiné společnosti. Díky spolupráci s kvalitními lektory dostávají tyto kurzy zcela jiný rozměr a přidanou hodnotu pro účastníky.

Která unikátní témata máte příkladem na mysli?

Velký zájem je o školení metody 5 Chairs® / 5 židlí. Jedná se o unikátní a inovativní nástroj proměny života. Autorkou metody je Louise Evans. Dále se jedná o školení 3 AXIS – vizuální jazyk a školení interkulturních rozdílů zaměřené na Asii, Jižní Ameriku aj.

Můžete naše čtenáře krátce seznámit i s vaším lektorským týmem?

Náš lektorský tým tvoří přední odborníci z různých odvětví, kteří svými znalostmi a zkušenostmi pokrývají široké portfolio manažerské i odborné praxe v IT. Při výběru klademe důraz na získané zkušenosti lektora z praxe a absolvované projekty. Z našeho pohledu by lektor neměl být pouze přednášející teoretik či trenér, ale měl by být aktivní v realizaci projektů u zákazníků. V současné době lektorský tým stále rozšiřujeme a přesně takové odborníky aktivně hledáme.

Proč by klient měl přijít právě za vámi?

Našim zákazníkům garantujeme kvalitu, profesionalitu a flexibilitu za rozumnou cenu. Během jednoho roku se nám podařilo uzavřít partnerství s největšími IT vendory na mezinárodním trhu. Zákazník u nás získává kompletní zákaznický servis. Co si pod tím představit? Společně se zákazníkem vytvoříme „Training plán“, osvětlíme certifikační politiku daného vendora a v případě updatu/upgradu kurzu nebo certifikace zákazníka o novinkách pravidelně informujeme.

Stává se, že zákazník si neví rady s výběrem vhodného školení a poptává kurzy, které jsou již zastaralé a neaktuální. Našim cílem není za každou cenu zákazníkovi „něco“ prodat, ale poradit mu, aby si vybral správně i za cenu toho, že školení nekoupí přímo od nás.

Kde byste si přál vidět EDU Trainings v příštích 3-5 letech na trhu?

Do 3 let bychom chtěli zvýšit kvalitu a úroveň školení na českém a slovenském trhu. Úroveň školení se odvíjí od maličkostí. Záleží nám na tom, jak se účastník školení na kurzu cítí. Neustále pracujeme na tom, aby kvalita IT vzdělávání byla běžným standardem, a ne pouze výjimkou nebo privilegiem.