Zdeněk Polák, ICT Pro: Živého lektora žádná online technologie nenahradí

Rozhovor se Zdeňkem Polákem, Cloud and Business Apps Development Specialist ve společnosti ICT Pro

Online komunikace je dnes již nedílnou součástí téměř každé práce. Existuje velké množství komunikačních platforem. Jednou z nich je například aplikace MS Teams, která však nemusí sloužit pouze k vyřizování hovorů. Umožňuje předávání a ukládání dat, lze přes ni třeba i digitálně podepisovat dokumenty. V rozhovoru o novém kurzu MS Teams se Zdeňkem Polákem, lektorem ve společnosti ICT Pro, se dozvíte, jaké další funkcionality tato aplikace má.

Zdeňk Polák, Cloud and Business Apps Development Specialist ve společnosti ICT Pro

Co mohou účastníci od kurzu MS Teams čekat a co si ze školení odnesou? 

Odnesou si základní přehled a navigaci, základní terminologii a snad také praktickou zkušenost. V první řadě si s účastníky projdeme nastavení. Poté přicházejí na řadu témata jako je chatování, volání, plánování a moderování schůzek, vytváření týmů a kanálů pro témata a podtémata, a končíme vysvětlením, kde jsou dokumenty fyzicky uložené.

Jak tento nástroj zapadá do portfolia Microsoft 365 služeb? Jsou nějaké nové integrace?

Pokud chápeme MS Teams jako primární místo práce, spolupráce a výměny informací, pak využíváme záložky v kanálech pro připnutí dalších služeb, jako např. OneNote, WhiteBoard, Forms, Planner. Také můžeme přímo na levou lištu připnout např. schvalovací modul, který umí uspokojit i potřebu digitálního podpisu.

Běžní uživatelé vnímají MS Teams jako nástroj pro komunikaci, má ale i jiné funkce?

Další funkce jsou samozřejmostí. Jde například o ukládání, hledání dokumentů a jejich správu. I z pohledu sdílení a bezpečnosti má MS Teams silné stránky. Dokumenty fyzicky ukládá do služby SharePoint Online, což je silné DMS úložiště.

Je práce s daty v MS Teams nějak zabezpečena?

Rozlišujeme roli Owner a Member, dále můžeme vytvářet privátní kanály, a samozřejmě složky a dokumenty můžeme sdílet a spravovat přístupy.

Dnes existuje opravdu mnoho platforem pro online komunikaci, v čem je výhoda MS Teams oproti ostatním? Má nějaké limity?

Výhodou je integrace s celým MS Cloud ekosystémem, MFA ověřování a nativní integrace s Office dokumenty, na které jsme všichni tak nějak přirozeně zvyklí. Limity se mohou projevit při velké zátěži nebo při slabém internetovém připojení.

Vy sám školíte také přes MS Teams?

Ano, také školím přes MS Teams. Pokud školím MS Teams přes stejnou aplikaci, musím mít nachystané tři účty. Jedním se připojím do schůzky přes desktopového klienta, druhý komunikuje s třetím - přihlášeni jsou přes dva různé prohlížeče a InPrivate okno.

Umožňuje tato aplikace nahrávání záznamu a uložení do nějakého úložiště?

Každou schůzku lze nahrát, jen je potřeba dávat pozor na automatické mazání nahrávek po definované době. Nahrávky jsou fyzicky uložené na osobním firemním úložišti OneDrive for Business uživatele, který spustí nahrávání, a jsou automaticky nasdílené účastníkům.

Jaké druhy skupin a rolí se dají v Teams vytvořit?

Bohužel jen Owner a Member, kde je možné ještě nadefinovat roli moderátora diskusních vláken a kanálů.

Které části kurzu jsou z vašeho pohledu nejdůležitější?

Podle mě je velmi zásadní možnost si vše vyzkoušet. Raději si projdeme jen základní funkcionality, ale tak, aby si to každý mohl zkusit a nechat projít rukou a myší, než si říct úplně vše a jen zahltit účastníky.

Jaké jsou nejčastější dotazy ze strany účastníků?

Nejčastěji slýchám: - Proč je to tak složité? Jak se v tom mám vyznat? Kolik měsíců bych potřeboval se to vše naučit? - Microsoft produkty jsou složité a mnohdy ne úplně intuitivní. Zaměstnanci aktuálně čelí obrovskému tlaku ze všech stran, z technologického hlediska je ten tlak enormní.

Jak pracujete se studijními materiály v rámci tohoto kurzu? 

Vše procvičujeme na modelových příkladech z praxe. Účastníci si mohou v případě potřeby udělat vlastní výstřižky obrazovky. Tištěné materiály nejsou vytvářeny z důvodu toho, že MS Cloud se proměňuje každý kvartál, kdy MS uvolňuje nové releasy.

ICT Pro

Pro koho a jaké pracovní pozice je kurz vhodný?

Komunikovat a sdílet dokumenty a informace musíme všichni na každé pozici a v každém oboru. V některých odvětvích jsou uživatelé v rámci IT zdatnější, někde méně - toto je potřeba na každém kurzu individuálně zhodnotit.

Jaké znalosti by měli před účastí na kurzu účastníci mít?

Nejde ani úplně o nějaké IT znalosti. Důležitá je chuť se vzdělávat a dobrá nálada - tu se koneckonců vždy snažím jako lektor vytvořit.

Kterou část školení máte nejraději?

Když se lidé ptají na doplňující dotazy – tím se mi potvrzuje, že výklad byl srozumitelný a že jsem je nezahltil, že jsme dodrželi poměr mezi přílivem informací a kapacitou účastníka informace zpracovat.

Jaká je uživatelská podpora pro účastníky kurzu po jeho skončení?

Nabízíme například opakování kurzu zdarma do jednoho roku od absolvování.

Navazuje na tento kurz podobný program? Využívají jej firmy jako uzavřený kurz?

Kurz je poptáván v rámci něčeho, co můžeme nazvat “MS Cloud Akademie”. Nebo jako samostatné uzavřené školení většinou pro skupinu uživatelů z jedné firmy, oddělení - v počtech desítek lidí.

Je živé školení s lektorem na online komunikační platformu v době dostupnosti nejrůznějších tutoriálů a dalších manuálů stále aktuální formou? Kde je jeho přidaná hodnota oproti samostudiu na webu?

Osobně doufám, že mezilidskou interakci v blízké době nic nenahradí. Živý lektor se účastníků ptá, co jsou jejich konkrétní potřeby, a hlavně co jsou jejich obavy - bere je jako lidské bytosti s individuálním životním příběhem, které tvoří nějaké pracovní skupiny vytvářející hodnoty. Veškerá má školení jsou ve své podstatě každý běh unikátní umělecké dílo.

Co se pro vás jako lektora změnilo s přechodem na hybridní formu školení? Jaké byly největší provozní změny v oblasti vedení kurzu a jak dlouho jste si na tyto změny zvykal?

Zvykal jsem si těžce. Studenti v učebně potřebují jiný přístup, studenti připojení online také jiný přístup. Při této formě vzniká větší tlak na lektora zvládnout vše organizačně a udržet pozornost všech. Přitom to nesmí být na úkor kvality kurzu z odborného hlediska. Ne vždy se to ale perfektně povede.

Proč by se měli kurzu lidé účastnit? V čem jim pomůže v jejich praxi?

Vždy říkám, proč obětovat kus života vynalézáním kola? Moje motto je: small investment for great profit. Kdysi dávno si jedna firma nechala implementovat DMS systém, se kterým nebyla vůbec spokojena. Pak jsme spolu absolvovali dvoudenní individuální školení. Na konci mi řekli, že kdyby si školení vzali napřed, že by ušetřili tři čtvrtě milionu, protože s nově nabytými zkušenostmi si to, co potřebovali, mohli udělat sami. Know-how je velmi cenná komodita. My v ICT Pro se nebojíme know-how předávat dál.