Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Firemní vzdělávání" bylo nalezeno 864 článků.

Článek v rámci předplatného Jak maximálně využít investice do školení zaměstnanců?

29.3.2002  Jak maximálně využít investice do školení zaměstnanců?

Všechny firmy snižují platy, propouštějí zaměstnance a vůbec se snaží všemi možnými způsoby snížit náklady. V této atmosféře je nutné, aby se příslušným vedoucím pracovníkům (v personálním oddělení a…

Článek v rámci předplatného Vypěstujte si své vedoucí pracovníky

14.3.2002  Vypěstujte si své vedoucí pracovníky

Úspěch každé organizace je přímo úměrný kvalitě vedoucích pracovníků. Přestože je vedoucích všude více než dostatek, jinak je to s jejich kvalitou. Takový člověk se buď již rodí s talentem, nebo je…

Článek v rámci předplatného Příspěvky na vzdělání zvyšují loajalitu zaměstnanců

8.1.2002  Příspěvky na vzdělání zvyšují loajalitu zaměstnanců

Dnes již většina zaměstnavatelů uznává, že pokud si chtějí udržet talentované, kvalifikované a loajální zaměstnance, musí jim poskytnout příležitosti k dalšímu vzdělávání. To platí zejména u mladších…

Článek v rámci předplatného Hodnocení výsledků školení ve třídě

7.1.2002  Hodnocení výsledků školení ve třídě

Jak mohou vedoucí pracovníci zjistit, zda se školení vyplatilo a zda byly splněny stanovené cíle? Odpovědi na tyto otázky může poskytnout model hodnocení školení, představený v článku.Model se skládá…

Článek v rámci předplatného Jak vybudovat strategii vzdělávání vedoucích pracovníků

2.11.2001  Jak vybudovat strategii vzdělávání vedoucích pracovníků

Efektivitu vzdělávání vedoucích pracovníků nejvíce omezuje množství organizačních překážek, ale také očekávání samotných vedoucích. Vzdělávací programy bývají často vzdálené od reality a ze…

Článek v rámci předplatného Školení, které přináší výsledky

31.10.2001  Školení, které přináší výsledky

Aby bylo školení účinné, musí být zajímavé a musí splňovat účel, pro který bylo navrženo. To znamená, že se mus&…

Co dělat, aby bylo školení pro studenty přitažlivější a efektivnější

19.10.2001  Co dělat, aby bylo školení pro studenty přitažlivější a efektivnější

Mnoho lidí se rádo učí, ale nesnášejí školení. Článek popisuje způsoby a metody výuky, které vedou k tomu, že učení je záživnější a lépe odpovídá potřebám jednotlivých zaměstnanců. Ti také oceňují, že…

Jak si počínat ve funkci vedoucího školení

10.10.2001  Jak si počínat ve funkci vedoucího školení

V současné době se ve světě podnikání stalo školení často používaným pojmem. Jeho synonymy jsou rozvoj lidských zdrojů, případně školení a rozvoj. Obecně považujeme školení za metodu, pomocí níž…

Jak správně chápat, provádět a vyhodnocovat školení

8.10.2001  Jak správně chápat, provádět a vyhodnocovat školení

Na školení se můžeme dívat buď jako na strategický zdroj, který pomáhá firmě dosahovat důležitých podnikových cílů nebo jako na nákladové středisko, případně nutné zlo, které je potřebné, ale nikoli…

Výpis 856864 z celkem 864