Shrnutí novely zákoníku práce z června 2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu, ve které shrnuje obsah novely zákoníku práce, která byla schválena vládou na konci června. Nová opatření se týkají tří hlavních oblastí: 1) zpružnění pracovněprávních vztahů, 2) kolektivní vyjednávání a 3) informování zaměstnanců a projednání s nimi. Účinnost novely zákoníku práce se předpokládá od 1. ledna 2012.

Zpružnění pracovněprávních vztahů

 • možnost prodloužení zkušební doby u vedoucích zaměstnanců ze současných 3 měsíců na nejdéle 6 měsíců,

 • odstupňování odstupného podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele

 • prodloužení omezení současných výjimek při uzavírání pracovního poměru na dobu určitou ze 2 na 3 roky,

 • prodloužení rozsahu hodin, které je možno odpracovat u jednoho zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce, z 150 hodin na 300 hodin v kalendářním roce,

 • nový výpovědní důvod spočívající v hrubém porušení povinnosti práce neschopného zaměstnance dodržovat léčebný režim v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti.

Kolektivní vyjednávání

 • jednoznačný identifikace smluvních stran,

 • nové řešení výpovědi z kolektivní smlouvy a skončení účinnosti kolektivní smlouvy,

 • povinnost uvést nejzazší dobu účinnosti kolektivní smlouvy v případě, že se uzavírá například na dobu do uzavření nové KS,

 • definice rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby,

 • zpřesnění podmínek poskytování smluvního platu, aktualizace minimálních platových tarifů, institut cílové odměny, rozšíření dosavadních forem výplaty mzdy nebo platu, a některé další zpřesňující úpravy.

Informování zaměstnanců a projednání s nimi

 • Rovné podmínky pro všechny zástupce zaměstnanců, zpřesnění působnosti odborové organizace u zaměstnavatele.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí