Budoucnost vedení lidských zdrojů

Stoupající počet depresivních onemocnění a úzkostných poruch u mladých zaměstnanců změní přístup k náboru a uchovávání pracovních sil v následujících letech. Vyplývá to alespoň z výzkumu kanadské společnosti **WarrenShepell Research Group**, který probíhal v letech 2001-2003 a zúčastnilo se jej přes 120 000 zaměstnanců z více než 2 500 firem. Výzkum potvrdil největší objem výskytu depresí a úzkosti u generace zaměstnanců ve věku od 20 do 29 let. Navíc upozornil na zhoršující se stav této skutečnosti.

Nejvíce postižení zaměstnanci ve věku okolo 20 let představují generaci právě nastupující do práce, která má v celkové pracovní síle poměrně rozsáhlé zastoupení. V následujících desetiletích se stanou nejdůležitějšími činiteli ekonomického pokroku svých zemí, takže je třeba začít jim věnovat pozornost již teď. Firmy by měly začít aktivně pracovat na prevenci zdravotních rizik, které jejich mladým zaměstnancům hrozí. Tato generace může přinést jedinečné schopnosti a zájmy včetně nadšení pro nové technologie a vzdělávání. Pokud však nezabrání šíření úzkosti a deprese v jejích řadách, nemohou se zaměstnavatelé dočkat ničeho jiného než ztráty produktivity, schopnosti rozhodovat, efektivně spolupracovat a vytvářet pevné vztahy.

**WarrenShepell Research Group** radí zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům svobodu a zpětnou vazbu, podporovat individuální rozhodování a nabízet vhodná školení, aby byli manažeři schopni rozeznávat příznaky psychických problémů a také je řešit.

-kk-
Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork