10 kroků k lepším projevům uznání

Uznání patří mezi nejsilnější motivační faktory. Jen málo organizací je však dokáže plánovat tak dobře, že se jim podaří, aby správně fungovalo hned od začátku. Článek proto přichází s deseti doporučeními, jak řídit uznání ve firmách.

1. Lidé musejí být na prvním místě. Zeptejte se svých lidí přímo, jakou formu uznání preferují.

2. Platí určité univerzální principy. Naše chování a jednání vychází z toho, čemu věříme. Efektivní uznání vychází z univerzálních principů, jako je specifičnost, konzistentnost a osobní přístup.

3. Na přístupu vždy záleží. Uznání se zlepšuje s tím, jak lidé zlepšují svůj přístup k projevování uznání. To, co říkáme a děláme, jasně ukazuje, jak si vážíme druhých.

4. Programy pro projevování uznání jsou pracovní nástroje. Je třeba navrhovat je tak, aby pomáhaly manažerům poskytovat smysluplné uznání.

5. Filozofie řídí strategii. Efektivní strategie uznávání, která bude řídit vaše programy a postupy, by měla vycházet z jasně formulované filozofie uznávání.

6. Účel vysvětluje důvody. Strategie uznávání by měla odrážet, čeho chcete dosáhnout pomocí svých programů a postupů.

7. Plány vytvářejí akce. Zhodnoťte současné programy a postupy uznávání a určete, co je třeba zlepšit. Vytyčte si měřitelné cíle.

8. Výkonnost musí být měřitelná. Pokud něco nedokážete měřit, nedokážete to ani řídit.

9. Vnímání vytváří realitu. Nikdy nepodléhejte dojmu, že vaše programy uznání jsou perfektní. Sledujte výkonnostní výsledky.

10. Priority určují směr. Určete si prioritní akce a plány, aby vám uznání mohlo pomáhat při dosahování obchodních i lidských cílů.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine