4 kroky k efektivnějším hodnoticím pohovorům

Ilustrační snímek

Pravidelné diskuse o výkonnosti zaměstnanců představují velmi hodnotný nástroj nejen pro rozvoj firmy jako celku, ale především vztahů mezi nadřízenými a podřízenými. Je však třeba vést je tak, aby pro obě strany nebyly jen ztrátou času. Učte proto manažery, jak vytvářet vhodné prostředí a atmosféru pro hodnoticí pohovory. Zásadní je důvěra.

Zajistěte rovnováhu čtyř prvků vzájemné důvěry

Důvěra při hodnoticím pohovoru stojí na čtyřech základech: 1) integritě veškerého chování, 2) vyjadřování zájmu a respektu bez ohledu na okolnosti, 3) dohodě na společných cílech, které přinesou výhody pro všechny zainteresované a 4) schopnosti vykonávat vlastní specifické role.

Změňte zaměření pohovorů

Diskuse o výkonnosti se většinou zaměřují na konkrétní jednotlivce a potřebné změny v jejich chování. Pokud se však zaměří na pracovní procesy a prostředí, v němž daní jednotlivci pracují, mohou být mnohem efektivnější.

Nabídněte více nezávislosti

Zaměstnanci se vám více otevřou, když jim dáte větší míru kontroly nad jejich osudem. Snažte se proto dávat svým lidem maximální možnost samostatně se rozhodovat.

Pomáhejte svým lidem k mistrovství v daném oboru, nejen výkonnosti

Pokud se zaměstnanci budou soustředit pouze na výkonnost, mohou dělat věci, které by jinak nedělali a na které nebudou pyšní. To vám dlouhodobě uškodí.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com