Abyste se o svátcích nedivili

Svátky často ochromují provoz firem. Řada zaměstnanců totiž ztrácí při plánování svátečních událostí výkonnost. Konec roku s sebou nese nejen hon za čísly, ale také zvýšenou míru konfliktů, zmatků, netečnosti a nákladů. Jak se s tím mají firmy poprat, aby to neovlivnilo jejich výsledky, zisky či zákaznický servis?

- Můžete to přetrpět. Výmluva, že se nedá nic dělat, však není to nejvhodnější řešení. Laxní přístup nevzbuzuje důvěru mezi zaměstnanci, zákazníky ani dodavateli.
- Můžete se pokusit předejít tomu. Dospělí lidé si vždy najdou způsob, jak se věnovat tomu, co je pro ně důležité. Pracovní prostředí nepodporující osobní potřeby může proto značně omezit schopnost firmy přijímat a udržet si talentované zaměstnance. Zaměstnavatel může jednorázově zdůrazňovat, aby se zaměstnanci více soustředili na práci, mnohem efektivnější je však dlouhodobý přístup.
- Připravte alternativní plány. Odhadujte potenciální problémy konce roku. Podívejte se na minulá léta a to, jak se v nich chovali vaši zaměstnanci, zákazníci i konkurenti. Otevřeně hovořte o problémech, s nimiž se firmy ke konci roku potýkají. Poskytování příjemného pracoviště s zájmem o inovace, bezpečnost, kvalitu, výkonnost a náklady je záležitostí celého roku.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com