Co může zajímat ty, kteří teprve budou podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013

Vzhledem k tomu, že značná část podnikatelů využívá možnost podat daňové přiznání s využitím odkladu prostřednictvím daňového poradce, jsou v současné době stále ještě aktuální informace o tom, jaké příjmy manžela či manželky lze nebo nelze zahrnout do příjmů pro uplatnění slevy na manžela či manželku.

Miroslava Kočová, Kočka s.r.o.

Do posledního dne pro podání daňového přiznání, tj. do na 1. července 2014, zbývá ještě nějaký čas, takže si každý v klidu může rozmyslet, jaké příjmy vlastně měla jeho manželka (případně manžel) v minulém roce, a zda bude možné si na dotyčného uplatnit slevu na dani.

Co se nezahrnuje

Do příjmů manžela či manželky se nezahrnují především dávky státní sociální podpory. Mezi další příjmy, které se do příjmů nezahrnují, patří dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi. Zahrnout nelze ani příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvek na doplňkové penzijní spoření a státní příspěvek podle zákona o stavebním spoření.

Mezi příjmy nezahrnované do příjmů manžela či manželky patří také stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání, příjem plynoucí z důvodu péče o osobu blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Co se zahrnuje

Mezi příjmy, které se naopak do příjmů manžela či manželky pro uplatnění slevy na manželku zahrnují, patří především veškeré příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod. Příjem od zaměstnavatele se vždy započítává jako hrubý příjem, tedy před odečtením pojistného na sociální a zdravotní pojištění a daně. Dále se do příjmů zahrnují veškeré druhy důchodů, nemocenská, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny či podpora v nezaměstnanosti.

Do příjmů se zahrnuje mateřská na rozdíl od rodičovského příspěvku, který se do příjmů nezahrnuje, neboť se jedná o dávku státní sociální podpory stejně jako porodné. Peněžitá pomoc v mateřství se naopak do příjmů zahrnuje, neboť se jedná o dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění.