Co vám motivační teorie neřeknou aneb jak na motivaci prakticky

Jaké znáte teorie motivace? Určitě se vám vybaví Maslowova pyramida potřeb, vnitřní a vnější motivace, někteří si vzpomenou na Herzbergovy hygienické faktory a satisfaktory a možná přidáte nějaké další.

Pavla Pavlíková, INNERGY

Najdeme mnoho teorií a hodně informací, ale jak je prakticky použít? Tady naprosto platí známé klasikovo rčení: Šedá je teorie, zelený strom života.

Pojďme se společně podívat na jednoduché tipy, o kterých se teorie a příručky moc nezmiňují.

Úspěch plodí úspěch

První tip nám přináší neurovědy a je o tom, jak funguje náš mozek a jak díky tomu podpořit svou motivaci.

Mozek funguje na systému odměn. Roli zde hraje neuropřenašeč dopamin, který působí na centra odměn v mozku a přináší příjemné emoce a motivaci. Uvádí se, že je tak odměňující a návykový, že laboratorní myši v pokusech budou mačkat páčku, aby dostaly dávku dopaminu, až do úplného vyčerpání, protože odloží i jídlo a spánek.

Této funkce dopaminu můžeme využít, protože když zažijeme úspěch, zvýší se hladina dopaminu, máme příjemné emoce, energii a máme chuť této činnosti dělat víc. Aktivuje se zpětnovazebná smyčka - spirála úspěchu: daří se mi – vyplavuje se dopamin – jsem spokojenější, mám víc energie, jsem kreativnější – dokážu využít příležitostí – daří se mi více. Jednoduše řečeno – úspěch plodí úspěch.

Stejně tak neúspěch plodí neúspěch, když se mi něco nepodaří, sníží se hladina dopaminu, naopak se vyplavují stresové hormony, jsem v negativních emocích, nastane tunelové vidění, kdy vnímám spíše to negativní a jsem na cestě k dalšímu neúspěch.

Klíčem k motivaci je tedy aktivovat spirálu úspěchu a zažít jakkoliv malý úspěch ve smysluplné činnosti. Takže abychom zvýšili motivaci, potřebujeme začít s něčím malým a jednoduchým, v čem dokážeme uspět. Malý krok, o kterém víme, že se podaří.

Můžeme toho využívat směrem k sobě a plánovat si den a aktivity jako sled malých kroků, které přinesou úspěch. A když vedete druhé, můžete se spirálou úspěchu pracovat podobně. Chcete-li zvýšit motivaci druhých, umožněte, aby zažili úspěch. Pomozte s plánováním činností, ukažte, jak udělat první malý krok, pomozte jim, aby si věřili, že to dokážou. Protože dosažení pokroku v činnosti je to, co nás motivuje dále a zřídka se o tom mluví.

Co je smysluplná činnost

Řekli jsme si, že základní princip ke zvýšení motivace, je zažít jakkoliv malý úspěch ve smysluplné činnosti. Toto platí pro všechny a teď tento princip přizpůsobíme jednotlivým lidem. Klíč je ve slově smysluplné. Tady se nám promítá individualita každého člověka, protože pro každého je smysluplné něco jiného.

Jednoduchou a srozumitelnou strukturu k individuálním potřebám ukazují motivátory pro práci.

Když něco děláme, přináší nám to pocity, které určují, zda nám činnost dodává energii nebo ji bere, a tudíž zda v ní chceme pokračovat. Pro každého je důležité něco jiného, a to hledá v konkrétních aktivitách a činnostech.

Máme devět oblastí, devět motivátorů, na které se můžeme zaměřit. Každý z nás z těchto devíti zaměření preferuje 2-3 motivátory, a když je v práci má obsažené, je motivovaný a spokojený.

V následující tabulce uvádím 9 motivátorů, co je pro ně důležité a tip pro motivaci.

tabulka motivátory

V tabulce vidíte stručnou charakteristiku, více přináší model Motivační mapy, který podrobně seznamuje s motivátory, jak je podpořit, jaký mají přínos, pro jaké role se hodí, jak fungují ve změně, co jsou základní otázky, na které potřebují odpověď, když se mají připojit k nějakému projektu, aktivitě a mnohé další.

Kdo chce přesné výsledky, doporučuji udělat si test Mapování motivace, který zabere cca 15 minut a získáte pak svůj kompletní motivační profil, co jsou vaše motivátory a jak se svou motivací pracovat.

Podobný profil se dá udělat i pro tým. Společná diskuse týmu o motivátorech jednotlivých lidí přináší vzájemné pochopení a propojení, lepší komunikaci a spolupráci.

Závěrem

Nejdůležitějším a zároveň málo zdůrazňovaným a využívaným principem pro zvýšení motivaci je, když zažijeme jakkoliv malý pokrok v pro nás smysluplné činnosti. A o tom, kterou činnost považujeme za smysluplnou, rozhodují naše motivátory. Je jich 9 a svoje preference můžete zjistit absolvováním testu Motivační mapy.