Devět praktických motivačních tipů

Motivace zaměstnanců může mít nejrůznější podoby. Vždy však jde o to získat si jejich důvěru, udržovat ji a podněcovat. V případě cynických či skeptických zaměstnanců, kteří společně se svou firmou zažili fůzi, akvizici, nebo snižování stavů je však motivování velmi složité. Článek proto nabízí devět užitečných tipů, které lze prakticky okamžitě převést do praxe:

1. Poskytněte zaměstnancům veškeré informace, které pro dobrý výkon své práce potřebují. Hovořte s nimi o podnikových cílech, celkovém poslání, ale i úkolech jednotlivých dílčích týmů. Zdůrazňujte přitom důležitost informací, které sdělujete.
2. Pravidelně zprostředkovávejte zpětnou vazbu. Informujte zaměstnance o tom, jaké jsou výsledky jejich snažení. Poskytněte jim konkrétní příklady. Nenechávejte sdělení těchto informací až na konec roku. Podněcujte zaměstnance k diskusi.
3. Povolte zaměstnancům přístup k rozhodování o tom, co bude ovlivňovat jejich práci. Zjistěte, co by každý jedinec chtěl o výkonu své práce konkrétně vědět. Vytvořte atmosféru kreativity, diskuse a sdílení znalostí.
4. Vytvořte jednoduše dosažitelný komunikační kanál. Dejte každému možnost projevu. Můžete například iniciovat vznik různých firemních anket, přihrádek na dotazy či debatních skupin.
5. Zjistěte od samotných zaměstnanců, co je motivuje. Vytvořte tak individuální odměny za dobře provedenou práci.
6. Pořádejte mítinky a oslavujte na nich úspěchy jednotlivých zaměstnanců. Zveřejněte seznam nejlepších pracovníků. Informujte zaměstnance průběžně o tom, jak dobře si ve svých funkcích vedou.
7. Buďte čestní v souvislosti s firemním dlouhodobým plánem zaměstnávání. Informujte zaměstnance o firemní zaměstnanecké politice.
8. Snažte se mluvit pravdu a vyhýbat se manažerskému žargonu. Buďte ke svým zaměstnancům otevření. Neslibujte nic, o čem předem víte, že to nebude splněno. Nezlehčujte problémy zaměstnanců.
9. Podporujte atmosféru celofiremní spolupráce. Snažte se jednotlivé firemní týmy podporovat ve vzájemné otevřené komunikaci.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online