Domácí mazlíčci na pracovišti - pro a proti

Podle doktorky Susan Nelson, asistentky veterinárního lékařství na Kansaské univerzitě, se stává trendem, že zaměstnavatelé dovolují svým zaměstnancům brát si s sebou do kanceláře své domácí mazlíčky. Zaměstnavatelé se snaží, aby pracovní prostředí bylo přátelštější, a zvíře na pracovišti může snížit napětí. Kromě toho tento přístup vede ke zvýšení retence a morálky, ale má i svá negativa, jako jsou alergie a vyrušování. Obecně se ví, že hlazení domácího mazlíčka může snížit krevní tlak a stres. Také může přispět ke zlepšení interakce s ostatními. Zaměstnanci, kteří mohou brát své mazlíčky do práce, mají tendenci pravděpodobněji zůstávat u společnosti. Na druhé straně mohou zvířata vyrušovat své majitele i ostatní zaměstnance od práce. Někteří lidé jsou na zvířata alergičtí, jiní zase mají z některých zvířat strach nebo dokonce fobii.

Zaměstnavatelé, kteří uvažují o dovolení domácích mazlíčků na pracovišti, by se měli řídit těmito radami:

- Zvířata by měla být očkovaná a zdravá.

- Zvíře musí být dobře vychované.

- Zaměstnavatel by měl specifikovat, jak často mohou pracovníci brát zvířata na procházky.

- Měl by uvažovat o speciálních pokynech, pokud je některý zaměstnanec alergický, nebo se bojí zvířat.

-ba-

Zdroj: OHS Online - server zabývající se tématem provozní bezpečnosti a bezpečnosti práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje OHS Online