Evropa je již jen krůček od omezení bonusů bankéřů

Ilustrační snímek

Evropský parlament schválil balíček reformních opatření pro posílení bank. Tato dosud nejrozsáhlejší regulace bank na půdě EU se dotkne všech 8200 bank působících na území a začne platit od začátku roku 2014. Jedna z nejvýznamnějších změn se týká stanovení hranice pro výše odměn bankéřů.

Bonusy pro bankéře budou omezeny výší jejich základního ročního platu. Maximálně budou moci dosáhnout dvojnásobku základního platu, pokud s tím bude souhlasit většina akcionářů. Minimálně 25 % jakéhokoli bonusu, který přesáhne 100 % základního platu, bude odloženo alespoň na pět let.

Toto nejpřísnější omezení platů bankéřů na světě je důsledkem nespokojenosti veřejnosti s výší finančního ohodnocení bankéřů v období ekonomické krize. Soustředí se především na odměny nejvyššího vedení bank za účelem omezit rizikové obchody.

Balíček musí být ještě formálně schválen Radou Evropské unie, ta však již dříve vyjádřila většinový souhlas. Největším odpůrcem nových opatření byla a nadále zůstává Velká Británie, jejíž zástupci se snažili před regulací ochránit finanční centrum Londýna – City.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa