Evropský den rovného odměňování

V pátek 2. března 2012 vyhlásila Evropská komise již druhý ročník akce Evropský den rovného odměňování. Ten upozorňuje na počet dní, které musí ženy odpracovat navíc, aby dosáhly stejného příjmu jako muži. „Evropský den rovného odměňování nám připomíná, kolik dní a hodin ženy odpracovaly od začátku roku „zadarmo“. Zásada stejné odměny za stejnou práci je zakotvena ve Smlouvách EU již od roku 1957. Je na čase, aby platila i v praxi,“ uvedla u příležitosti této celoevropské události místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová.

Ženy v EU vydělávají průměrně o 16,4 % méně než muži. Nejnižší rozdíl byl zaznamenán v Polsku (2 %), nejvyšší naopak v Estonsku (27 %). Letošní Evropský den rovného odměňování se zaměřil především informování zaměstnavatelů o tom, proč genderové rozdíly ovlivňují odměňování a jak to změnit.

Chystaná opatření shrnula Evropská komise v tiskové zprávě takto:

  • školení pro podniky a výměna osvědčených postupů v oblasti rovnosti žen a mužů a metod a nástrojů pro snižování rozdílů při odměňování žen a mužů v podnicích;

  • videoklip, který připomene existující rozdíly v odměňování žen a mužů;

  • aktualizované webové stránky kampaně s novou částí o úloze kolektivních smluv při snižování těchto rozdílů; nástroje pro výpočet rozdílu v odměnách na konkrétním pracovišti a seznam kontrolních otázek, který umožňuje ověřit, zda je rovnost odměňování začleněna do kolektivních smluv;

  • v 17 členských státech EU bude uspořádána řada vnitrostátních akcí, na nichž se bude informovat o rozdílech v odměňování.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa