Evropští zaměstnavatelé zavádějí asistenční programy

Více než polovina manažerů lidských zdrojů v Evropě již zavedla nebo zvažuje zavedení tzv. asistenčních programů pro zaměstnance (EAP). Ukázal to výzkum organizace Employee Assistance European Forum (EAEF), kterého se zúčastnilo více než sto organizací z Velké Británie, Německa, Švýcarska a Dánska.

53 procent oslovených organizací se rozhodlo pro asistenční programy, které nabídnou podporu nejen jejich zaměstnancům, ale i jejich rodinám, jakožto součást balíku benefitů, zejména v oblasti řízení stresu, finančního poradenství, právní pomoci a zdravotních služeb.

Prezident EAEF Richard Hopkins vysvětluje, že programy EAP poskytují stejný rámec základních služeb ve všech evropských zemích. Manažeři HR je vybírají podle reputace poskytovatelů a vzájemných vztahů s nimi. 66 procent manažerů uvedlo, že se jim investice do asistenčních programů vyplatila.

Zaměstnavatelé nahlížejí na asistenční programy jako na prostředky propagace péče o zaměstnance, minimalizace omezení pracovní výkonnosti, optimalizace absencí a plnění povinností poskytování péče.

-kk-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone