Globální motivační programy

S tím, jak vyzrává motivační proces, se firmy snaží vzdálit od regionálních programů a expandovat do globálního stádia. Motivovat v různých časových zónách ale stále vyžaduje přísné dodržování klíčových zásad, aby nebyla taková investice zbytečná.

Odměny by měly být úzce napojeny na firemní cíle a měla by být prováděna analýza návratnosti investic. Navíc by se neměly dárkové poukazy, nebo jiné odměny, považovat za náhražku méně hmotných investic, jakými je například podpora ze strany vedení a interakce.

Pokud se na tomto poli odvede dobrá práce, může efektivní proces motivace napomoci vyvinout mezinárodní pole angažovaných zaměstnanců, ze kterých bude firma profitovat v dlouhodobém hledisku. Hlavní „překážka“ je, že se jedná o dlouhodobou investici.

Prevence fluktuace

Dnešní zaměstnanci mají menší tendence zapustit korporátní kořeny než před několika lety. V roce 2003 uvažovala o změně asi třetina lidí. Začátkem roku 2007 již více než polovina. Firmy asi nedělají dost proto, aby si své lidi udržely. Naopak počítají s tím, že lidé budou odcházet a plánují nábor nových, namísto toho, aby stávajícím daly důvod zůstat.

Strategie a motivace

Globální motivační programy obecně umožňují korporacím centrální distribuci s lokálním přizpůsobením. Rozdíly v nákladech na živobytí by měly být brány v potaz a v článku využívané agentury Globoforce a Maritz zakládají odměny právě na kupní síle dané země. Nezapomínejte ale, že osobnější kontakt – ať už telefonát nebo krátký e-mail – je někdy důležitější než dárkový poukaz.

Kulturní odlišnosti

Mohou zhatit i dobře myšlenou iniciativu. V některých kulturách je hlavní motivací uznání a zcela opačný efekt může mít dárkový poukaz, který může být extrémně urážející a chápán jako podplácení za něco, co již tito lidé dělají. Uznání týmu je obvykle více považováno v Japonsku, zatímco veřejné uznání jednotlivci se preferuje v jiných zemích.

Preference formy odměny se mohou také výrazně lišit. V Indii může být skvělým dárkem lístek do kina na nově uvedený film, Britové nebo Němci preferují odměnu spojenou s vylepšením jejich domácností. Ve Francii nikoho neurazíte jídlem nebo vínem.

-av-
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com