Hodnocení - co funguje jinde, nemusí fungovat pro vás

Nejlepší hodnotící systém je ten, který nejlépe sedí kultuře firmy a je nejúčelovější.

Autor byl požádán, aby přezkoumal hodnotící procesy v několika firmách. Přestože tyto firmy byly různě velké, z různých odvětví a v různých fázích vývoje, jejich přístup byl téměř identický – lidské zdroje přezkoumaly několik „cizích“ hodnotících systémů a „nejlepší praktiky“ přijaly za své.

Proč je tento přístup problematický? Ve stejném duchu, jako kdyby boty, které sedí někomu jinému, měly sedět i vám a být vhodné i pro vaše, zcela jiné, aktivity.

Firmy se značně liší v pracovních procesech, výkonnostních kritériích a strategiích vývoje personálu. Například call centrum, které zaměstnává většinou mladé lidi a na krátkodobější pracovní úvazek, potřebuje zcela odlišný hodnotící systém, než velká firma (například z oblasti výzkumu), kde lidé budují kariéru i 40 let.

Navíc, formuláře ve firmách bohužel poukazují na víru, že dokument = systém. Je to jako s ledovcem, kdy to je jen ten kousek nad vodou, který je vidět. Správný hodnotící systém zahrnuje diskuse o kvalitě a frekvenci výkonů. Změna formulářů nic nepřinese.

Takže jaký přístup zvolit? Nejprve se rozhodněte, jaké diskuse o vývoji a výkonu chcete podporovat, zvažte prostředí, kde budou tyto diskuse pořádány a sami navrhněte proces, dokumentaci a případně školení.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management