Hodnocení výkonnosti: Nahraďte dotazníky pravidelnými rozhovory

Ilustrační snímek

Formálnímu hodnocení výkonnosti ve firmách bývá vytýkáno, že se koná jen jednou nebo dvakrát ročně. Manažeři proto mají tendenci hodnotit své lidi pouze podle svých posledních zkušeností, nikoli dlouhodobější výkonnosti. Často také vnímají hodnocení jen jako nutné zlo v podobě vyplňování dotazníků, v nichž nevidí hlubší smysl.

Další důvody časté kritiky tradičního hodnocení výkonnosti zahrnují:

  • Jde většinou jen o jednosměrnou komunikaci, v níž dominuje manažer.

  • Přílišná formálnost celého procesu brání otevřené diskusi.

  • Na hodnocení většinou nenavazují žádná další opatření.

  • Jde o poměrně nákladný a časově náročný proces, přičemž není zřejmé, zda se vynaložený čas a prostředky vyplatí.

  • Hodnocení výkonnosti nesnášejí jak zaměstnanci, tak manažeři.

Článek na serveru trainingjournal.com proto popisuje alternativní způsob hodnocení výkonnosti, který je založen na pěti 10minutových rozhovorech manažerů se zaměstnanci, které se opakují každých šest měsíců. Tyto rozhovory pokrývají jednotlivé aspekty výkonnosti průběžně, a proto by měly přinášet lepší výsledky než tradiční jednorázová hodnocení.

1. Rozhovor o atmosféře na pracovišti

Tento rozhovor by se měl zaměřit na spokojenost zaměstnance na pracovišti, celkovou pracovní morálku a komunikaci.

2. Rozhovor o silných stránkách a talentech

Hodnocení výkonnosti se příliš často zaměřuje jen na to, co se nedaří, kde má dotyčný zaměstnanec své slabé stránky. Zkuste na to jít opačně a pravidelně mluvit o možnostech rozvoje silných stránek a talentů.

3. Rozhovor o možnostech růstu

Zaměřte tento rozhovor na osobní pohled zaměstnanců na to, jak se mohou zlepšovat.

4. Rozhovor o vzdělávání a rozvoji

Hledejte společně současné a budoucí vzdělávací potřeby jednotlivých zaměstnanců.

5. Rozhovor o inovacích a neustálém zlepšování

V tomto rozhovoru mluvte o praktických možnostech zlepšování individuální i celofiremní výkonnosti.

-kk-

Zdroj: Training Journal - web britského magazínu zaměřeného na vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Journal