HR živě: Jak motivovat bez peněz

HR živě 23.2.2012 - diskusní skupina Motivační systémy - nefinanční odměňování

Jak zajistit zaměstnancům radost z práce, a tudíž firmě lepší výsledky, pomocí nepeněžních benefitů? A co si počít s tím, že si zaměstnanci na nefinanční benefity rychle zvykají, ale těžko se jich vzdávají? Tak zněly zásadní otázky diskuse ve skupině s názvem „Motivační systémy – nefinanční odměňování“, která proběhla v rámci již devatenácté konference HR živě.

Jako expert z praxe vedla diskusi o nefinančním odměňování Daniela Černá, Senior Manager Centre of Expertise ze společnosti Vodafone, ve spolupráci se spoluzakladatelem konzultační společnosti Image Lab Martinem Kalendou. Během dopoledne a odpoledne se v diskusi vystřídaly dvě desítky personalistů.

Hned v úvodu diskuse se účastníci shodli na tom, že plošné benefity (typicky stravenky či dovolená) jsou sice samozřejmost, ale nemají pro motivaci zaměstnanců většího smyslu. Proto je třeba hledat další způsoby, jak učinit zaměstnance spokojenými, přičemž cesta vede skrze firemní kulturu a především přes manažery. Zatímco HR pouze poskytuje prostředky pro motivaci zaměstnanců, jsou to totiž právě manažeři, kdo je za motivaci zodpovědný.

Pochvala, pružnost a potěšení z práce

Spolupráce HR s manažery na tom, jak motivovat jejich podřízené skýtá různá úskalí, ale i úspěchy v implementaci mnohdy kreativních řešení. Příkladem může být bonboniéra od HR, z níž si mohli vysocí manažeři významné bankovní společnosti brát bonbón vždy, když pochválili zaměstnance za konkrétní přínos, nejen nicneříkající větou: „Dobrá práce“. Zajímavé je, že jakmile bonbóny došly, snaha manažerů opadla.

Další cestou podpory motivace zaměstnanců je co nejpříjemnější pracovní rozvrh a pracovní prostředí. Ve společnosti B. Braun Medical tak například zaměstnanci dostávají snídaně zdarma a v sídle Vodafonu nemají klasické kanceláře, ale tzv. flexi office. Jedná se open space, kde ale nikdo nemá svůj pevný stůl. Pracovní místo si vybírá podle toho, kde zrovna chce sedět. Navíc může pracovat i z domova a vybrat si čas, kdy bude pracovat. „Chceme zkoušet naše produkty na vlastní kůži,“ vysvětlila Daniela Černá.

Cennější než peníze je podle zkušeností diskutujících něco, čím se zaměstnanec může pochlubit. Pocit, v jaké firmě pracují, vytváří zaměstnancům velmi drobné detaily. Může to být zmíněná pochvala od nadřízeného, oběd s nadřízenými nebo výhra ve firemní soutěži typu „zaměstnanec měsíce“. Stejně tak to ale může být vybavení, které firma zaměstnanci zajistí nebo možnost podílet se na zlepšování firemních produktů.

vedoucí diskuse Daniela Černá (Vodafone) a Martin Kalenda (Image Lab) Hr živě 23.2.2012 - diskusní skupina Motivační systémy - nefinanční odměňování

Hlavně nedemotivovat

Závěr diskuse zní: Personalisté by si měli uvědomit, kolik „soft“ věcí hraje v motivaci roli a měli by umět motivaci prodat manažerům jako nástroj rozvoje zaměstnanců. K tomu je třeba neustále komunikovat, ale také zachovat zdravý selský rozum a držet se hesla „keep it simple“. Manažeři by měli vědět, že mají chválit i za drobné úspěchy a být konkrétní.

A co s tím, že si zaměstnanci na benefity rychle zvykají a po určité době je již berou jako samozřejmost? Předcházet tomu lze učením manažerů, aby sledovali měnící se potřeby svých lidí a věděli, co jejich lidi demotivuje.

Motivace by se neměla opírat o benefity, ale o kulturu firmy, již při výběru zaměstnanců by se proto měla zohledňovat jejich motivovatelnost. Úkolem personalistů a jejich prostřednictvím pak manažerů je budování kultury nadšení pro práci. To znamená odměňovat ty, kteří si to zaslouží, způsobem, který preferují.

Z aktuálních manažerských modelů uplatňovaných při hledání optimálních řešení pro řízení motivace zaměstnanců se mezi diskutujícími těšily největšímu zájmu modely SCARF a Start – Stop – Continue.

Diskusní setkání HR živě proběhlo 23. února 2012 v Praze. Uspořádal je vzdělávací a poradenský portál EduCity ve spolupráci se vzdělávacími společnostmi Image Lab, FBE a vzdělávacím centrem společnosti Hewlett-Packard. V pořadí již devatenáctá akce HR živě nesla název „HR pro business II“ a dostála formátu odborné konference, na níž nemluví přenášející, ale účastníci. Připravila čtyři dopolední a čtyři odpolední diskusní bloky, v nichž spolu vždy v samostatné konferenční místnosti diskutovalo osm až deset HR manažerů na téma talent managementu, interního koučinku, motivačních systémů se zaměřením na nefinanční odměňování a nastavení HR procesů pro podporu firemní výkonnosti. Další akce z cyklu HR živě proběhne v polovině roku 2012.