I nejlepší zaměstnanec potřebuje pozornost

Výkonní zaměstnanci jasně projevují svůj talent a schopnosti, a tak jim zaměstnavatelé často nevěnují dostatečnou pozornost, pokud jde o motivaci. Domnívají se, že jejich nejlepší síla nepotřebuje nic jiného, než občas poplácat po zádech. To je ale omyl, protože i ti nejlepší zaměstnanci potřebují rozvoj, podporu a další pobídky. Předpoklad, že tito zaměstnanci budou podávat skvělé výkony nezávisle na přístupu vedení se brzy ukazuje jako špatný.

Zaměstnavatelé své nejlepší zaměstnance často opomíjejí a berou jako samozřejmost. Důležité je ale uvědomit si, že aby ve firmě zůstali a dále se zlepšovali, musejí tito lidé dostávat patřičné ohodnocení a firma jim musí dávat najevo své uznání a loajalitu. Zásadní roli hraje poskytování zpětné vazby, které se často omezuje jen na zaměstnance se špatnými výkony. I ten nejlepší zaměstnanec totiž může v dnešním složitém pracovním prostředí ztratit povědomí o tom, jak dosahovat dobrých výkonů.

-kk-

Zdroj: Chicago Tribune - webové stránky amerického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chicago Tribune