Interní komunikace: 4 kroky k větší angažovanosti zaměstnanců

Máte vysokou fluktuaci a vysokou míru absencí. Vaši lidé působí dojmem, že nemají žádné ambice a vám se nedaří je motivovat. Požádáte-li své zaměstnance, aby popsali vaši firemní kulturu a hodnoty, nenajdou se dva lidé, kteří by napsali totéž. Když byste se zeptali rodin a přátel svých zaměstnanců, zda by doporučili vaše produkty, s největší pravděpodobností by odpověděli ne. Pokud situace ve vaší firmě odpovídá alespoň dvěma těmto tvrzením, pak potřebujete zapracovat na angažovanosti zaměstnanců.

Znamená to, že jste nedokázali naplnit očekávání svých lidí ohledně firemní kultury a hodnot, možností osobního rozvoje a rozvoje kariéry. Vaši lidé pravděpodobně cítí, že firma nebere jejich názory vážně. Jak to napravit? Podle serveru HR Review potřebujete plán pro posílení angažovanosti zaměstnanců a zlepšení interní komunikace. Držte se následujících kroků.

1. Definujte firemní hodnoty

Možná se vám to zdá zbytečné, ale je to úplný základ. Pomohou vám získat ty správné lidi a udržet si je. Firemní hodnoty nemusejí být nijak okázalé nebo složité. Jde o to, abyste si ujasnili, jak vypadá chování, kterého si vážíte a chcete ve firmě mít. Specifikujte tři nebo čtyři základní hodnoty a popište, jaké chování znamenají. Jak se vaši lidé chovají k sobě navzájem, k zákazníkům a obchodním partnerům? Co to znamená být vaším zaměstnancem? Nevíte? Řešení je jednoduché – zeptejte se svých lidí.

2. Popište a sdílejte svá očekávání

Každá pracovní role by měla být popsána tak, aby každý rozuměl, jaké chování a výsledky vyžaduje. Tyto informace je třeba sdílet se zaměstnanci a doplnit je o měřitelné cíle. Zaměstnancům je třeba vysvětlit, jak individuální cíle zapadají do celkových cílů firmy a jak se každý jednotlivec bude podílet na konečném úspěchu celé firmy. Pomůže vám to odměňovat správné chování a nabízet podporu tam, kde objevíte nedostatky. Pro zaměstnance je velmi silnou motivací, když vidí, jak se zlepšuje a pomáhá firmě.

3. Mluvte o kariéře

Nenechte své lidi, aby si vytvářeli falešné představy o kariéře ve vaší firmě. Každý zaměstnanec by měl vědět, kam přesně se jeho kariéra bude ubírat. Pokud například plánujete, že na současné pozici zůstane dva roky a pak může být povýšen, měl by to vědět. Měl by se od vás také dozvědět, co je třeba se naučit a jak se může rozvíjet. Informace o možnostech rozvoje kariéry by měly zaznít už na přijímacím pohovoru a měly byste s nimi pracovat již v rámci firemní strategie náboru nových lidí.

4. Zajistěte obousměrnou komunikaci

Komunikujte se zaměstnanci o novinkách ve firmě a úspěších, kterých se daří dosahovat. Zároveň však zajistěte, aby tato komunikace byla obousměrná. Nestačí jen posílat newslettery, v nichž vysvětlíte, co a proč se ve firmě právě děje a co plánujete do budoucnosti. Pravidelně prověřujte, zda vaši manažeři osobně mluví o vývoji firmy se svými týmy a sami se ptejte zaměstnanců, co si myslí. Pečlivě naslouchejte zpětné vazbě a hledejte v ní inspiraci pro své další aktivity.

-kk-

Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview