Jak inspirovat uznáním

Uznání patří mezi nejlepší způsoby podpory a inspirace pracovních týmů. Zaměstnanci totiž vnímají uznání jako potvrzení vlastní hodnoty a toho, že jejich úsilí přináší určitý rozdíl. Každá firma by měla zvážit, jaké formy uznání jsou pro ni nejdůležitější. Projevujte uznání těm, kteří podávají dobré výkony, ať už veřejnou pochvalou, dárkem nebo jiným způsobem. Článek představuje osvědčené metody uznání zaměstnanců.

- Udělejte z projevů uznání svou politiku, nikoli výhodu. Vytvořte si systém odměn pro všechny zaměstnance. Seznamte své zaměstnance s tímto programem a pravidelně jej propagujte.

- Malé věci znamenají hodně. Nejlevnější způsob projevu uznání je potřesení rukou. Podívejte se úspěšným zaměstnancům do očí a poděkujte. Buďte specifičtí v tom, co daný zaměstnanec udělal dobře a proč.

- Uznávejte s fanfárami. Uspořádejte oslavu za účelem projevu uznání zaměstnancům. Můžete pozvat i jejich rodinné příslušníky na společnou večeři nebo zkrátit pracovní den a udělat oslavu na pracovišti.

- Pamatujte na manželky. Pokud budete oceňovat zaměstnance za dlouhodobé projekty, nezapomeňte projevit uznání také jejich drahým polovičkám. Bez podpory partnera by váš zaměstnanec těžko mohl podat tak skvělý výkon.

- Respektujte zaměstnance v první linii. Pamatujte také na personál, jako jsou pokladní, pracovníci zákaznických služeb nebo údržbáři. Ti jsou tváří vašeho provozu a lépe než kdokoli jiný podpoří vaši značku, když je dokážete ocenit.

- Podporujte týmového ducha. Důležité je také umět projevit uznání celým pracovním týmům nebo oddělením. Pomáhá to utužovat spolupráci.

- Zajistěte smysluplné odměny. Nedávejte lístky na sportovní utkání zaměstnancům, kteří se o sport nezajímají. Raději zjistěte, jaká je jejich oblíbená restaurace, zda rádi chodí do divadla nebo na koncerty a podle toho jim vyberte odměnu.

- Uznání shora znamená nejvíce. Osobní telefonát nebo písemné poděkování od ředitele firmy má často na zaměstnance větší vliv než cokoli jiného.

- Nezapomínejte na dodavatele a klienty. Uznání byste měli projevovat i za hranicemi své firmy. Nezapomeňte proto vhodně poděkovat loajálním prodejcům a klientům za jejich přispění.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How