Jak lépe poznat své zaměstnance

Na český trh se dostaly dvě nové služby. První je nástroj pro průzkum spokojenosti zaměstnanců  Employee navigator a během letošního podzimu jej spustila poradenská společnost Assessment Systems. Druhý je vyvinut u stejné firmy a nazývá se Sociomapování.

Employee navigator měří úroveň spokojenosti zaměstnanců. Jako měřítko rozvoje slouží využívání průzkumů. Získáte tak informace o stavu a požadované úrovni pracovních podmínek, efektivitě, firemní kultuře a analýze priorit rozvoje společnosti v rizikových oblastech.

Metoda Sociomapování poskytuje obraz daného systému spolu a jeho vývojovými změnami. Pomáhá tak při rozhodování a řízení budoucího vývoje. Kromě toho umožňuje předpovídat budoucí konflikty. Užitečný výstupem je Sociomapa, která graficky a čitelně znázorňuje základní informace z analýzy.

-jh-.

Zdroj: HR trend - český magazín o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR trend