Jak měřit výkon náboráře?

Jak úspěšný jste jako náborář? Zdá se, že téměř každá profese má standardní způsoby měření výkonu. Z nějakého důvodu však nebývá úspěch náborářů měřen stejným způsobem. Možná, že je to tím, že je tato profese ve vývoji. Není to tak dávno, co firmy sbíraly talent prostou inzercí v tisku či vývěskou na dveřích. Úspěch byl pak měřen podle toho, kolik lidí zaslalo CV.

Firmy měří úspěch náborářů různým způsobem. To může být matoucí například, když přijde nový manažer, který má „jiný metr“. Protože role získávání talentů nabírá na důležitosti, je dobré chápat rozdíly v tom, jak se úspěch měří. Autor článku došel k závěru, že existují tři základní způsoby:

- Čas nutný k zaplnění pozice, náklady na získaní uchazeče. Moderní vyhledávací systémy usnadňují tvorbu reportů a generují spoustu dat. Získání reportů informujících o době trvání zaplnění míst usnadňuje kalkulaci krátkodobého vlivu na firmu - každý den, kdy je pozice otevřená, představuje pro firmu určitou ztrátu. Jsou to cenná měření, protože jsou snadno pochopitelná, umožňují identifikaci trendů a měří efektivitu jednotlivých iniciativ.    

- Mají vás „rádi“? Toto je překvapivě populární měření. Talent je v současné době zájmem každého zaměstnance a náboráři cítí tlak jej doručit. Výběr náborové strategie zajisté někoho ve firmě zklame a bez řádné interní podpory je téměř nemožné uspět. Za předpokladu, že máte robustní strategii, která bude fungovat v dlouhodobém hledisku, je také třeba zajistit zmírnění napětí s firemními partnery.

- Kvalita náboru. Představuje dlouhodobou hodnotu, kterou firmě přinášíte. Ideou je na tomto místě investovat do dlouhodobých strategií, které vylepšují schopnost firmy přilákat top uchazeče. Kvalitu náboru lze měřit zhodnocováním zanícení zaměstnanců, dotazníky náborovým manažerům, sledováním výkonu i jinými metodami.  

Jakou metodu zvolit?

Každá z nich může fungovat dobře. Problém nastává, když se rozhodnete, jak chcete být  měřeni a nadřízený si zvolí měřit váš výkon jinak než vy.

Správné měření výkonu

- Rozhodněte se, jakým náborářem chcete být. Řada náborářů dělá svou práci roky, než si uvědomí, že sabotují sami sebe. Popřemýšlejte o tom, co vás jako náboráře učiní nejšťastnější a určete, jak chcete být hodnoceni.

- Dejte vědět svému nadřízenému. Je zapotřebí vyčlenit čas se svým nadřízeným a probrat své cíle v oblasti získávání talentů. Díky tomu můžete vyjednat férový způsob, jak měřit vaši výkonnost. Dohadování, že váš nadřízený ví, proč děláte rozhodnutí tak, jak je děláte, je velmi nebezpečné.  

-av-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net