Jak (ne)podpořit prorodinnou firemní kulturu

Ilustrační snímek

Pracovní kultura podporující rodiny sestává z interních postupů a zvyků, které pomáhají zaměstnancům angažovat se v rodinném životě stejně jako v pracovním. Nejčastěji se jedná o pružnou pracovní dobu a pružnost ve výběru místa výkonu práce, prostor pro péči o děti a rodiče, možnost přestávek v kariéře a celou řadu benefitů od zdravotních po vzdělávací. Aby však „family friendly“ kultura mohla skutečně fungovat a zajistit očekávanou loajalitu a výkonnost zaměstnanců, je třeba vyvarovat se následujících chyb:

  1. Nejasně formulovaná vize

  2. Nejasně vytyčené hranice

  3. Nabídka prorodinných opatření pouze pro nejvýkonnější zaměstnance

  4. Neschopnost vyhodnocovat dopad prorodinných opatření na jednotlivce a týmy

  5. Nedostatečné školení manažerů

Jak tedy nabídnout zaměstnancům větší rovnováhu mezi prací a soukromím a zároveň z nich dostat ty nejlepší výkony?

  1. Než zavedete jakéhokoli opatření a začnete měřit vliv vaší prorodinné kultury, definujte hranice toho, co chcete nabídnout. Zavádějte pouze takové postupy, které odpovídají modelu vaší organizace.

  2. Jasně vytyčte parametry každého opatření, aby zaměstnanci věděli, jak se v příslušné situaci mají chovat.

  3. Uvažujte o pružné pracovní době a pružném místu výkonu práce z širšího kontextu. Pomůže to nejen vašim zaměstnancům, ale i zákazníkům? A jak se to promítne do výše vašich nákladů?

  4. Zajistěte, aby vaše politika prorodinné kultury byla stejně výhodná pro obě strany.

  5. Zapojte všechny zaměstnance, nejen vybranou skupinu. To, že někdo nemá děti, ještě neznamená, že by neuvítal pružná pracovní opatření.

-kk-

Zdroj: HR Daily - australský server věnovaný řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Daily