Jak správně poskytovat negativní zpětnou vazbu

Poskytování negativní zpětné vazby má svoji důležitost, zároveň však také svá pravidla. Nikdy to není jednoduché, ale i negativní skutečnosti se dají sdělovat tak, aby to dotyčnému nebylo nepříjemné.

- Držte své emoce na uzdě. Nekritizujte druhé, když jste rozčílení. Pravděpodobně byste řekli něco, co tak ve skutečnosti nemyslíte nebo reagovali nevhodně na něco, co druhá strana řekne vám.

- Zvolte privátní místo. Nekritizujte před ostatními. Někdy to bude nevyhnutelné, většinou však máte jinou možnost. Pozvěte si příslušného zaměstnance do své kanceláře, prázdné konferenční místnosti nebo na jiné místo, kde budete mít soukromí.

- Kritizujte špatné kroky, ne osobnost. Když začnete kritizovat celou osobnost zaměstnance, okamžitě mezi vámi postavíte bariéru. Soustřeďte se raději na to, co má změnit ve svém chování. Zaměřte se na výkonnost.

- Buďte specifičtí. Nemá smysl říkat zaměstnanci, že má obecně špatný přístup. Je třeba označit specifické činnosti a věci, které vyžadují změnu.

- Reagujte včas. Kritiku je třeba přednést co nejdříve a nečekat například na konec roku, až budete zaměstnancům předkládat hodnocení výkonnosti.

- Buďte klidní. Nekřičte. Zaměstnanec se v takovém případě postaví okamžitě do defenzivy a neodnese si z vašeho projevu to, co mu chcete sdělit.

- Potvrďte svou důvěru. Vyjádřete kritizovanému zaměstnanci uznání za jeho práci, pouze ho veďte k lepší výkonnosti.

- Přestaňte mluvit. Poté, co sdělíte zaměstnanci, jaké specifické chování vám vadí a proč, odmlčte se. Dejte mu možnost reagovat a naslouchejte mu.

- Určete pozitivní kroky. Dohodněte se na tom, jaká výkonnost bude do budoucna přiměřená a jak jí dosáhnout.

- Přeneste se nad to. Když sdělíte svou kritiku a dohodnete se na nápravě, už se tím znovu nezabývejte.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management