Jak úspěšně vyjednávat o platových podmínkách

Autorka článku hovoří s odborníkem na odměňování zaměstnanců Christofem Schösslerem. Ten poskytuje některé obecné i specifické tipy týkající se toho, jak dojednávat se zaměstnavatelem platové podmínky. V každém odvětví průmyslu je totiž situace trochu jiná – některé pracovní pozice jsou odměňovány podle tarifů.

Existuje několik ukazatelů, podle kterých člověk může poznat, že je vhodné zažádat nadřízeného o zvýšení platu. Zejména je to dobrá ekonomická situace podniku a průmyslového odvětví. Pak by měl zaměstnanec sám posoudit, zda se v posledních 12-18 měsících podával vyšší výkony, zda se rozšířil okruh jeho povinností, zda úspěšně dokončil složité projekty apod. Dobré je zamyslet se nad tím, jestli by člověk sám sobě zvýšil plat, kdyby byl šéfem.

Člověk, který vyjednává s nadřízeným o zvýšení platu, by měl zejména poukázat na výkony, které podává a měl by nadřízeného taktně upozornit na to, že firmě přináší více, než kolik ji stojí. Při rozhovoru na toto téma by však člověk neměl nadřízeného k ničemu nutit (např. vyhrožovat výpovědí). Optimální zvýšení platu se pohybuje mezi 5 a 10 % stávajícího hrubého příjmu, pokud člověk mění zaměstnání, pak mezi 10 a 15 %.

Zdroj: Süddeutsche Zeitung - webová verze magazínu Süddeutsche Zeitung
Zobrazit přehled článků ze zdroje Süddeutsche Zeitung