Kdo chce zapálit, musí hořet - aneb jak mapování motivace podporuje leadership

Za úspěchem jakékoliv organizace stojí 4 pilíře: produkt/služba a logistika, finance, prodej a marketing a poslední pilíř jsou lidé. První tři pilíře jsou dobře plánovatelné, řiditelné, krásně v nich dokážeme zavádět procesy. Jenže o tom, jak budou procesy fungovat, rozhoduje čtvrtý pilíř - lidé. Sebelépe vyšperkované procesy selžou, když lidé nebudou mít potřebné znalosti, dovednosti a hlavně motivaci je realizovat.

Pavla Pavlíková, INNERGY

Samozřejmě se nám snáze pracuje s prvními třemi pilíři, protože jsou předvídatelné a často se na ně manažeři soustředí, protože jim tato práce přináší pocit kontroly a vlivu nad situací. S lidmi je práce náročnější, nikdy nevíte, jakou reakci či výsledek dostanete jako odpověď na svou akci. A přitom schopnost práce s lidmi bude stále důležitější a důležitější pro úspěch organizací. Ne procesy, ale lidé jsou a budou konkurenční výhodou. Proto je nenahraditelná role manažera v tom, jak komunikovat s lidmi, vysvětlit jim vizi, dokázat propojit jejich přání a ambice s cíli organizace, vyslechnout je, vybudovat vztah, ovlivňovat je. Protože lidé, kteří chtějí, jsou angažovaní a záleží jim na výsledku, jsou a budou tou největší devizou každé organizace.

Jak tedy můžeme tuto roli manažera podpořit? Pojďme se podívat na jednu složku, na motivaci. Víme, že je důležité s ní pracovat, ale většinou nevíme, jak na to. Jedním z důvodů bývá to, že nevíme, jak o motivaci hovořit.

Tady nám nabízí užitečnou pomoc Motivační mapy, jeden z novějších praktických pohledů na motivaci. Jsou výsledkem dlouholetého výzkumu různých motivačních teorií a přinášejí jednoduchý a zároveň velmi přesný diagnostický nástroj pro měření motivace a také srozumitelný jazyk a návod, jak pracovat s motivací u sebe a u druhých. Motivaci dělí do devíti motivátorů, z nichž pro každého člověka jsou důležité obvykle dva až čtyři motivátory, které určují, jak se cítí ve své roli a zda mu jeho práce přináší energii.

Motivační mapy podpoří váš leadership a práci s lidmi v těchto bodech

1. Budete vědět, co motivuje vaše lidi a jak s jejich motivací pracovat.

Individuální motivační mapa každého člena týmu ukazuje, jaké motivátory jsou pro daného člověka důležité a jak je má v současnosti uspokojené. Rozbor motivačního profilu vede také k tomu, aby si lidé uvědomili svou roli ohledně vlastní motivaci. Že to není jen starost manažera, ale že to, jak se cítí v práci a nakolik jim práce vrací energii, závisí i na nich. Dostanou vhled, co je pro ně energizující a dokážou si snáze říct, co potřebují.

Nad výsledky motivačního profilu vašich lidí pak společně můžete vést velmi užitečnou debatu, jak jim jejich role vyhovuje, co a jak můžou upravit oni a co a jak můžete upravit vy.

Ukázka individuálního motivačního profilu

Ukázka individuálního motivačního profilu

2. Podpoříte týmovou komunikaci a spolupráci.

Společně jako tým v rámci workshopu můžete probrat, co jsou společné motivátory lidí v týmu, jak tyto motivátory podporují úlohu týmu, na čem jako tým můžete stavět, co týmu chybí a jaký vztah má tým ke změně. Můžete rozhodovat, jak rozdělovat úkoly, aby více vyhovovaly motivaci jednotlivých členů týmu. Získáte nový vhled do možných konfliktů v rámci týmu a zjistíte, čím se doplňujete a co kdo týmu přináší.

Ukázka Týmové motivační mapy

Ukázka Týmové motivační mapy

3. Kdo chce zapálit, musí hořet.

Výsledky vašeho individuálního motivačního profilu vám přinesou vhled, jak pracovat se svojí motivací a energií.

4. SWOT analýza vašeho leadershipu.

Rozbor vašich hlavních motivátorů ukazuje, jaké silné stránky a příležitosti jako manažer přinášíte do své organizace a zároveň jaké slabé stránky a rizika jsou s vaší motivací spojená. Pomáhá pochopit klíčové otázky a dopady vašich motivátorů na váš manažerský styl a jak je využít v dané organizaci či týmu.

Tady se podívejme na manažera, pro kterého jsou důležité tyto motivátory:

  • Duch – pro tento motivátor je důležitá autonomie a svoboda, mít možnost rozhodovat sám za sebe, rád pracuje sám.
  • Stavitel – je soutěživý, soustředí se na materiální zabezpečení, odměny, peníze, srovnává svůj životní standard s ostatními.

Následující obrázek ukazuje v přehledu, co jsou silné a slabé stránky tohoto manažera vzhledem k jeho motivátorům, jaké příležitosti pro organizaci přináší a na jaká rizika je potřeba dát pozor.

SWOT analýza motivačního profilu manažera

SWOT analýza motivačního profilu manažera

Co z toho plyne?

Chcete-li se věnovat motivaci své a svých lidí, Motivační mapy jsou skvělým nástrojem, který vám pomůže:

  1. Zvyšovat motivaci jednotlivých členů týmu
  2. Budovat spolupráci a komunikaci v týmu
  3. Pečovat o svou vlastní motivaci
  4. Odhalit slabé a silné stránky, příležitosti a rizika pojící se s vlastní motivací