Motivace a odměňování v malých podnicích

Motivace a odměňování v malých podnicích

Motivovat zaměstnance je třeba i v malých podnicích, jejichž představitelé byli donedávna přesvědčeni o opaku. Odměňování zaměstnanců za dobře vykonanou práci je v podstatě jednoduchý nápad, vytvoření jeho konkrétní podoby se však již složitější. Většina malých firem rozdává svým zaměstnancům finanční odměny za nejlepší týdenní výkony. Vytvoření programu na poskytování odměn, který skutečně vylepší produktivitu a motivaci zaměstnanců však vždy záleží na detailech. Toto jsou čtyři doporučení:

- Vytvořte akční plán (určete hlavní cíl, vyžadované chování, měřitelné a dosažitelné podmínky, komunikujte se zaměstnanci, dostůjte svým slibům).
- Při výběru odměn buďte kreativní, konzultujte jej ovšem se zaměstnanci.
- Začleňte do odměn vždy něco z vás samotných. Zaměstnanci potřebují mít pocit, že je odměňuje jejich šéf, nikoli anonymní firma.
- Zvažte hodnocení celých pracovních týmů. Individuální úspěchy však nepřehlížejte.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral